[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Respekt for vedtægter og bestyrelseOn Thu, 20 Mar 2003 15:04:32 +0100 (CET), Ole Tange <sslug@sslug>
wrote:

>On Thu, 20 Mar 2003, E. Sjørlund wrote:

<snip>

>> Jeg blev overrasket over at få at vide / finde ud af, at Anne
>> Østergaard af princip har valgt den del af sslugs aktiviteter som
>> listerne udgør helt fra,
>
>Nu ved jeg ikke, hvorfra du har den viden om, at Anne 'af princip' har
>fravalgt listerne. Min erfaring er, at Anne aldrig har været særligt
>skrivende på listerne. Det vurderer jeg skyldes, at Anne ikke er specielt
>gæv på et tastatur. Både du og jeg ville kunne skrive hurtigere med
>fødderne end Anne kan med fingerne. Det er derfor en kraftanstrengelse
>hver gang Anne skal skrive noget.
>
>En del af de breve, som jeg igennem tiden har sendt på IT-politiklisten
>har Anne kommet med input til mundtligt. Og nogle af dem har inputtet
>været så stort, at brevet lige så godt kunne være underskrevet af Anne. At
>påstå at Anne ikke har deltaget i debatten er derfor forkert, men dog en
>forståelig påstand, hvis man ikke personligt har snakket med Anne.
>
>Jeg kan derfor opfordre folk til at prøve at _tale_ med hende. Hun kommer
>til de fleste SSLUG-møder i Kbh, så der skulle være rig mulighed for at
>tage en snak in persona. Lur mig om hun ikke også kommer i aften.

Altså: Er du interesseret i at vide hvad der foregår på det
itpolitiske område i SSLUG, kan du ikke forvente at få nogen
information via foreningens normale kommunikationskanaler, men må
henvende dig personligt til Anne Østergård ved et fysisk møde ?

>> Jeg var i det hele taget overrasket over, at der i sslugs bestyrelse
>> kunne opstå så store konflikter, at¨bestyrelsen i den grad kunne blive
>> splittet af det.
>
>Her er jeg meget enig. Så vidt jeg har forstået, så har det været under
>opsejling i gennem længere tid, men et flertal i den tidligere bestyrelse
>har åbenbart valgt, at medlemmerne ikke skulle informeres om dette
>løbende. Et flertal i den daværende ville have kunnet informeret om de
>problemer, de oplevede, og måske have startet en debat om dem på et langt
>tidligere tidspunkt. Ethvert af bestyrelsesmedlemmerne kunne have indkaldt
>til en generalforsamling, hvor man tog de oplevede problemer op eller
>lavede nyvalg til bestyrelsen.
>
>Deres beslutning er naturligvis en beslutning som jeg respekterer, selvom
>jeg måske ikke helt forstår baggrunden.

Sådan som jeg har hørt samtlige daværende bestyrelsesmedlemmer
forklare situationen, så  blokerede Anne for denne kommunikation, ved
at nedlægge veto imod, at de interne problemer i bestyrelsen blev
kommunikeret ud til medlemmerne.

Jeg har ikke hørt Anne modsige dette.

Er der noget man kan bebrejde den tidligere bestyrelse, må det være at
de accepterede Anne's veto og lod sig diktere af hende så  langt som
de gjorde.

>
>> Et voksent, velovervejet menneske kan naturligvis formulere sig
>> offentligt på en nyhedsliste, så det ikke påvirker ens øvrige liv og
>> levned, eller formuleret på en anden måde, jeg vil ikke mene, at man
>> skal kaste sig ud i bestyrelsesarbejdet i en forening, hvis ens fulde
>> deltagelse ikke er forenlig med ens øvrige liv.
>
>Og hvis du nu prøvede at bruge et andet kommunikationsmedium med Anne end
>netop tastaturet, så ville du opleve, at hun sagtens kan formulere sig.
>
>Personligt ville jeg finde det problematisk, hvis vi i praksis udelukker
>folk fra at være i bestyrelsen alene, fordi de ikke er specielt hurtige på
>et tastatur. Jeg kan leve med, at vi i praksis udelukker folk, der ikke
>har en email-adresse.

Jeg synes det er meget utroværdigt for en forening som SSLUG, hvis der
virkelig findes medlemmer i bestyrelsen, man ikke kan forvente kan
kommunikere via email.

Mener du seriøst, at det er acceptabelt ?

Mener du seriøst at det er grunden til Anne's manglende svar på de
mange spørgsmål der er stillet til hende ? Sådan som jeg læste Anne's
"redegørelse" fra januar, så finder hun det uværdigt at nedlade sig
til at svare på de stillede spørgsmål - det er noget ganske andet.

Anne må meget gerne korrigere mig her. Er det manglende evner til at
skrive emails, eller manglende vilje til at besvare de stillede
spørgsmål, der ligger til grund for de manglende besvarelser ?

Indtil Anne selv har svaret på dette, kan vi andre jo kun gætte, og
dit gæt kan være ligeså godt som mit - jeg har dog åbenbart større
tillid til Annes tekniske evner end du.

>
>> Set udefra ligner den siddende bestyrelse resultatet af et "kup", hvor
>> nogle har chikaneret andre ud i kulden.
>
>Og da det ikke lykkedes, så trak chikanørerne sig ud af bestyrelsen.
>Tilbage blev så en bestyrelse, som virker og kan samarbejde.

Vrøvl.

De chikanerede forsøgte at stable et nyvalg på benene - dette blev
forpurret af den nuværende bestyrelse, der istedet for frivilligt at
stille deres mandater til rådighed, valgte at ta' medlemmerne som
gidsler i en kamp om vedtægter.

>
>Ud fra en demokratisk betragtning er jeg enig i, at det er temmeligt
>problematisk, hvis man forlader bestyrelsen. De medlemmer, som man
>repræsenterer, mister dermed en repræsentant. Men som vore vedtæger er
>skruet sammen, så har man lov at forlade bestyrelsen i utide.
>
>Er der utilfredse medlemmer nok (8 stk), kan man endda indkalde til en
>generalforsamling, hvor eneste punkt er nyvalg af bestyrelsen. Da der ikke
>har været 8 medlemmer, der har gjort dette, så kan jeg kun se det som et
>tegn på, at utilfredsheden ikke er specielt stor.
>
>Til gengæld vil jeg finde det problematisk, hvis bestyrelsen lader sig
>diktere af nogle enkelte medlemmer, som brokker sig højlydt: Hvis
>bestyrelsesmedlemmerne blindt følger disse medlemmers anvisning uden selv
>at kunne stå inde for det, så opstår et endnu værre demokratisk problem.
>
>Specielt finder jeg det usmageligt, når folk, der har valgt ikke at ville
>være i bestyrelsen (enten ved ikke at stille op eller ved selv at gå)
>prøver at diktere bestyrelsens dispositioner enten med trusler eller med
>chikane. Jeg ved ikke hvordan andre har det, men på mig virker de som
>manipulerende og som magtbegærlige - uden at de dog selv vil påtage sig
>noget ansvar.

På mig virker det magtbegærligt, at man ikke giver medlemmerne
mulighed for at bekræfte det mandat, som man åbenbart mener
medlemmerne stadig har tillid til.

På mig virker det magtbegærligt, at man støtter en arbejdsform, der
betyder at kun en lille junta omkring AØ faktisk bliver orienteret om
hvilke itpolitiske aktiviteter der arbejdes med i foreningens navn.

Det kan da ikke være rigtigt, at man skal fedte sig ind i jeres
rødvinsklub, for derigennem at få noget at vide om hvad I går rundt og
laver og hvorfor ? Mener du det er demokrati ?

I er for min skyld velkomne til at udføre arbejdet i hvilken som helst
form og tilstand I nu finder bedst egnet - men som medlem må jeg
forlange at I kommunikerer ud til os andre hvad I laver, via
foreningens eksisterende kommunikationskanaler. Det er ikke
acceptabelt, at jeg skal møde fysisk op til møder der ikke har noget
med jeres aktiviteter at gøre, i håb om at blive orienteret via 10
minutters tilfældig korridorsnak.

Hilsen,
Eik L. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *