[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Information till medlemsmötet 7/4.I indlæg:sslug@sslug skrev Poul-Erik
Andreasen :
> Ikke helt du glemmer en tredie mulighed:
>
> Qva vores valgsystem så vælger nogen medlemmer nogen
> bestyrelseskandidater de har tillid til. Nogen andre vælger nogen
> andre bestyrelseskandidater som de har tillid til. Desværre er de
> ikke sikkert
> at det ene hold har tillid til det andet holds kandidater. Derfor vil
> et nyvalg alene ikke nødvendigvis løse nogen problemer.

Det er vel vores (medlemmernes) opgave at få kandidaternes indstilling
frem i lyset. Hvis den er kendt, vil det være lettere at bruge et
flertal i bestyrelsen til at gennemtrumfe en løsning.

Jeg tænker på fx. emnet lukket bestyrelsesliste eller ej.
Hvis alle kandidater har meldt klart ud hvad deres indstilling er til
det emne, vil en ny bestyrelse kunne lukke eller åbne den liste ved en
simpel afstemning, og mindretallet må så indrette sig efter det. Dette i
modsætning til den situation der opstod, da en praksis med en åben
bestyrelsesliste pludseligt blev et problem for enkelte
bestyrelsesmedlemmer (håber jeg har fanget den korrekt?).
De indviklede afstemningsregler er til for at sikre mindretallet en
repræsentation i bestyrelsen, ikke for at sikre at de får deres vilje.
Hvis et mindretal ikke kan overbevise flertallet ved hjælp af
argumenter, må det affinde sig med, at verden er dem imod.

Jeg ser et nyvalg som den eneste måde at komme videre, ikke som en
løsning på alle problemer.
Der kommer ad den vej en ny bestyrelse som kan få en fair chance for at
konstituere sig, og arbejde med det de nu skal. At nogle (måske mange) i
den nye bestyrelse også har en fortid i den gamle bør ikke blive et
problem.
I modsætning til sidste valg, er der jo trods alt blevet vasket en del
tøj på denne liste, så mon ikke man kan spørge temmelig præcist i en
valgkamp?
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *