[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [FORENING] Re: [ANNOUNCE] SSLUG i fremtiden? Deltag på sslug-forening.On Sat, 11 Dec 2004 12:46:44 +0100, Ib Larsen <sslug@sslug> wrote:

>Jeg for mit vedkommende mener bare at vi på Lolland-Falster er sat lidt
>udenfor, da det åbentbart ikke har kunne lade sig gøre at få en lug til at
>køre hernede, derfor var det så at hvis der var en hovedorganisation(SSLUG)
>der overordnet kunne hjælpe med at få stablet noget på benene, og yde den
>hjælp / bistand som var nødvendig for at få det til at køre.

Jeg tror det i høj grad er et spørgsmål om lokalt at have et par
ildsjæle til at holde det kørende.

I Roskilde var det Rune Zimmermann og Morten Therkildsen som fik
startet det og drev det et langt stykke hen ad vejen.

Find nogle lokaler I kan være i og få gang i nogle mennesker. Hvis der
allerede har været en LUG på 20-30 medlemmer skulle det være muligt.

Jeg ved at vi overtog en eksisterende nyhedsgruppe (sslug.lokalt), da
vi startede i Roskilde og kører vores "drift" over den, men der er
massere af plads til flere deltagere på den liste.

Roskilde Sandkassen har fået et link på sslug.dk, men kører ellers
vores hjemmeside på en maskine uden for sslug.

Det skal måske bemærkes at vi ikke betragter Sandkassen som en LUG,
men som en aktivtet under SSLUG.

Hvad der i øvrigt sker er jo op til deltagerne i de lokale
aktiviteter. SSLUG kan jo ikke love at stille foredragsholdere e.l. da
der jo ikke er nogen ansatte i SSLUG til det.

Det korte af det lange er at SSLUG kan stille en kallender, nogle
nyhedsgrupper/mailingslister samt tildels en hjemmeside til rådighed.
Derfra er det op til de lokale hvad der skal ske. Hvad hjælp/bistand
man ellers måtte ønske, er det sikkert et langt stykke hen af vejen
kun et spørgsmål om at spørge så får man den.

Nu sidder jeg her som en af de sidste dages hellige, men jeg havde
sikkert også spurgt efter hjælp til at starte noget lokalt, hvis ikke
Rune og Morten havde startet det her i Roskilde. I sidste ende kan
SSLUG kun støtte det lokale arbejde men ikke starte det. Det skal der
lokale kræfter til.

>Så jeg mener at hjælpen / bistanden skal fokuseres til at hjælpe de lug'er
>der forsøger at starte noget op.

Jeg er lidt uforstående over for hvilken hjælp/bistand du søger.
Hvorfor starte en LUG? Hvis SSLUG er villig til at lægge navn til
aktiviteter på Lolland-Falster hvorfor så starte en helt ny LUG?

>Jeg ville selv gerne være mere aktiv i SSLUG; men da jeg uheldigvis bor på
>Lolland, er det en tur på ca 4 timer i bil eller en dagsrejse med tog for
>at komme til møderne, og derfor savner jeg noget hernede.

Hvorfor skal du kører for at være aktiv i SSLUG? Jeg er aktiv hver
mandag i SSLUG, men kun 200 m fra mit kontor, i Roskilde. Aktiviteten
kaldes SSLUG Sandkassen. Det er rigtigt at den aktivitet er startet og
jeg bare deltager, men jeg kunne ligeså godt have gjort arbejdet som
Rune og Morten for ca. 2 år siden og selv startet den.

Det store spørgsmål er for mig mere: Er det SSLUG's opgave at stille
ressourcer til rådighed for lokale grupper? Eller sagt på en anden
måde skal SSLUG være paraply organisation for en række små lokale
grupper/foreninger, som dergennem kan trække på fælles ressourcer
såsom websidder, nyhedsgrupper, mailingslister o.s.v.?

Hvis svaret er ja, så må det være rimeligt at der er fælles
retningslinier for hvordan man opnår adgang til de ressourcer og med
hvilke regelsæt.

Hvis svaret er nej, må vi stille spørgsmålet hvad kendetegner
foreningen SSLUG?

Hjemmesiden, foredragende i københavn, aktiviteter bestyrelsen har
sagt god for, andet?

Med udgangspunkt i den tråd her er det implicit at SSLUG skal være en
paraplyorganisation i en eller anden afskygning, men jeg er ikke helt
sikker på at det er hverken rigtigt eller rimeligt.

Intet sted i vedtækterne står der noget om at medlemmer er grupper
eller foreninger, men faktisk står der at det er for fysiske personer.

--- klip fra vedtægterne start ---
Medlemskap i SSLUG är öppet för alla fysiska personer som av styrelsen
ej antas skada föreningen, dess syfte eller anseende. Det tillfaller
styrelsen att bevilja respektive neka person medlemskap.
--- klip fra vedtægterne slut ---

Hvis SSLUG skal omdannes til en paraply organisation kræver det altså
væsentlige ændringer i vedtægterne og den måde foreningen drives på.

Jeg mener vi skal fastholde at SSLUG er en forening af fysiske
personer og ikke en forening af foreninger. Det står, såvidt jeg kan
se, bestyrelsen frit for at bestemme hvordan foreningen så skal virke
med udgangspunkt i medlemmerne og det kan så godt være lokale grupper
af medlemmer.

Faktisk står der intet om hvordan foreningen virker. Der er krav om et
møde om året (årsmødet) og ikke mere. Foreningen virker gennem
årsmødet, bestyrelsen og organer nedsat af årsmødet

Intet sted står der noget om at bestyrelsen eller medlemmer kan danne
grupper og arbejde gennem dem for foreningens formål.

Det er jo bemærkelsværdigt at en organisation der faktisk ikke kan
handle har opnået 5000 medlemer. ;-)

Der burde måske være en forretningsgang, som gjore
bestyrelse/medlemmer i stand til at danne grupper inden for
foreningen, som med bestyrelsen/årsmødets godkendelse kunne arbejde
for foreningens formål.

Det ville skabe mere klare linier for hvem og under hvilke
omstændigheder der kunne dannes aktiviteter under SSLUG. Det mest
naturlige var vel at en aktivtet skulle godkendes af bestyrelsen.

Da jeg startede på dette indlæg havde jeg et klart billede af hvad jeg
mener SSLUG er. Det står mig ikke helt så klart nu.

Hvorfor sender jeg det så aligevel? Fordi jeg har en fornemmelse af at
det samme gør sig gældende for mange andre. Hver har sin opfattelse af
hvad SSLUG er og hvordan SSLUG virker og skal virke.

I virkeligehden burde spørgsmålet måske ikke være "SSLUG i fremtiden?"
som "Hvad er SSLUG?". Hvordan skal vi nå en fælles forståelse for hvor
SSLUG skal hen, hvis vi ikke har en fælles forståelse for hvor SSLUG
er nu?

Hvem tegner foreningen SSLUG? For mig er det enkelt medlemmer. De der
er aktive på listerne og med i aktivteter i den virkelige verden.
SSLUG er for mig et anakistisk fora med det fælles omdrejningspunkt
Linux.

For mig SSLUG er for de teknisk minded (nørderne?), men ikke for hr.
og fru jensen.

SSLUG i fremtiden:

Mål:
Jeg ser gerne SSLUG som en forening af medlemmer, der i mindre grupper
tegner foreningen på en sådan måde at såvel nørderne som hr. og fru
jensen føler sig velkommen.

SSLUG eller grupper under SSLUG er de naturlige fora for politikere og
rapportere at henvende sig om IT-tekniske spørgsmål når de vil have
modspil til virksomhedernes lobbyister.

Midler:
CMS til hjemmeside, så lokale grupper/arbejdsgrupper kan få adgang til
at have undersider, som de selv styrer indholdet på.

En struktur der støtter medlemmerne omkring opstart at lokale
grupper/arbejdsgrupper om emner eller lokaliteter, såfremt disse
falder ind under SSLUGS formål.

En accept af aktiviteter fra bestyrelsen.

En bestyrelse der kan og har vilje til at uddeligere ansvar, så
foreningen kan have talsmænd (talspersoner) på områder uden at skulle
spørge 5000 medlemmer hver gang.

En forening som ikke har nok i sig selv.

Det er mit overordnede bud på SSLUG i fremtiden.


--
Med venlig hilsen
Kurt Frederiksen
Roskilde


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:40 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *