[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] DKPTO indlægOn Wed, 12 Jul 2000, Peter Toft wrote:

Nye overskrifter og en enkelt rettelse eller 2

Patentering af computerprogrammer
--------------------------------- 
> Af Skåne Sjælland Linux User Group - 
> http://www.sslug.dk
> 
> Patenter på software er meget udbredt i USA, men har
> hidtil kun været muligt i et meget begrænset omfang i
> Europa. Dette er tilsyneladende ved at ændre sig.
> 
> Der er et pres fra USA om at få tilpasset
> patentlovgivningen i EU til den amerikanske, og der er
> tiltag til en diskussion om ændring af München-
> konventionen i EU, i forbindelse med planer om en
> harmonisering af den europæiske patentlovgivning
> generelt.
> 
> Softwarepatenter er umiddelbart et emne, som skal tages
> meget seriøst af software udviklere, uanset om det er
> små IT-iværksættere eller store firmaer. Det er
> særdeles vigtigt at de embedsmænd og politikere, der
> skal udforme Europas fremtidige patentlovgivning
> forstår at specielt Open Source bevægelsen kan blive
> meget ramt af software patenter. Vi frygter, at man
> ikke har overvejet konsekvenserne af beslutninger på
> dette område til bunds.
> 
> En harmonisering af patentlovgivningen i Europa kan
> sikkert være en god ide. Men vi skal ikke i Europa
> ukritisk adoptere den holdning til softwarepatenter,
> man har i USA.
> 
> Specielt set i lyset af den digitalisering, vores
> samfund i disse år gennemgår, hvor Internet og
> computere har stor indvirkning på alle mennesker i
> samfundet, kan softwarepatenter få langt større
> indflydelse på vores hverdag end de fleste forestiller
> sig i dag.
> 
> Det er i USA almen praksis, at kendte matematiske
> algoritmer samt helt generelle koncepter kan
> patenteres, blot disse implementeres i software. Er
> dette tilladt, kan man ved at skrive et stykke software
> uforvarende komme til at bryde patenter. F.eks. er der
> i USA patent på dynamisk generering af web-sider, og på
> at have en formel-editor i et tekstbehandlingsprogram,
> og mange lignende generelle ideer. Af matematiske
> algoritmer kan nævnes RSA krypteringsalgoritmen og LZW.
> LZW algoritmen er baseret på Huffman kodning og
> anvendes til at lave GIF billeder.
> 
Politik eller retspraksis
------------------------- 
> Softwarepatenter kan blive et særdeles stort problem
> for os privatprogrammører, som skriver programmer i
> vores fritid, og lægger dem ud på Internet. Vi har
> reelt ikke mulighed for at holde øje med, om nogle af
> de programmer vi skriver, bryder med et eller andet
> bredt patent. Og vi enkelt-personer har ikke råd til
> føre en retssag for at få patentet underkendt.
> 
> Men det er også et reelt problem for virksomheder, som
> har satset deres ressourcer i udvikling af teknologi,
> og ikke på at ansætte advokater.
> 
> I USA får man let et patent, men om det reelt gælder
> afgøres først, hvis der kommer en retssag. Det
> europæiske retssystem er ikke beregnet til at fungere
> på den måde. I Europa er vi vant til at lovgivningen
> beskytter os, hvor man i USA ofte sagsøger hinanden
> direkte.
> 
> Derfor lyder de amerikanske tilstande omkring patenter
> på software måske som et scenarium, der er helt
> urealistisk i Europa. Det er det desværre ikke.
> 
> Patenter på kendte matematiske algoritmer er allerede
> en kendsgerning i flere europæiske lande. Et eksempel
> er LZW patentet, som gælder i Tyskland, England,
> Frankrig og Italien, ud over i USA. En retsafgørelse
> for nylig (T935/97) bekræfter tendensen: "Dommen er et
> skridt i den retning, som tidsånden kræver og som
> lægger europæisk patent-retspraksis tættere op ad den
> amerikanske og den japanske".
> 
Lovgivning på forkant med udviklingen
-------------------------------------
> 
> Den danske patentlovgivning tager udgangspunkt i at
> fremme innovationen, ved at muliggøre patentering
> opfindelser af reel nyværdi. Vi mener, at det i Danmark
> fortsat ikke skal være muligt at opnå et patent på
> almene metoder. Et patent skal være en reel mulighed
> for den, der opfinder noget skelsættende. Patenter bør
> ikke gives på ting, som enhver fagmand ved et given
> opgave ville kunne finde på. Ellers bliver selve ideen
> med patenter udvandet. Og samfundsmæssigt betaler vi
> prisen, idet innovationen sættes tilbage.
> 
> Med den amerikanske patentpraksis som negativt
> forbillede, er SSLUG bange for at en grotesk situation
> kan opstå i Europa ved indførsel af vilkårlige
> softwarepatenter.
> 
> I betragtning af den ca. syv-dobbelte hast, hvormed
> nutidens Internet og computerteknologi udvikler sig i
> forhold til anden industri er en tyveårig patentperiode
> absurd. I praksis vil selv en patent periode på tre år
> være meget lang tid for mange IT-firmaer.
> 
> SSLUG ønsker at der vedtages en god og velovervejet
> lovgivning på området, der tilgodeser såvel store og
> små virksomheder som privatprogrammører, og ikke mindst
> forbrugeren. Det er vigtigt, at vi ikke sætter
> fremtidens IT-samfund i en uholdbar situation, hvor
> fri og gratis software ikke kan udvikles af frygt for
> retsforfølgelse, og hvor danske og europæiske firmaer
> tilsvarende ikke kan udvikle kommerciel software, uden
> at de skal hyre en hær af patentadvokater.
> 
> SSLUG
> 
> Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG -
> http://www.sslug.dk) er en dansk-svensk brugergruppe
> for styresystemet Linux med over 5500 medlemmer. SSLUG
> arbejder for at fremme fri og åben software. SSLUG kan
> kontaktes via email til bestyrelsen på
> <sslug@sslug>
-- 
Hanne Munkholm   -o)
          /\    http://www.aub.dk/~luke/
 -Linux user    _\_v    sslug@sslug
http://petition.eurolinux.org/

My mother uses Linux, too 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:11 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *