[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] DKPTO mandag 21:00On Mon, 17 Jul 2000, Peter Toft wrote:

> Tak for de gode kommentarer!!
> 
> * Nyt afsnit om OSS's betydning (første skud)
> * bunden er delt og noget flyttet om SSLUG til 
>  start.
> 
> Er vi der?

Generelt: check om du ikke kan s/patent/softwarepatent/

> 
> -------------------
> 
> Patentering af computerprogrammer
> --------------------------------- 
> 
> Af Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG -
> http://www.sslug.dk) er en dansk-svensk brugergruppe
> for styresystemet Linux med over 5500 medlemmer. 
> SSLUG arbejder for at fremme fri og åben software. 
> SSLUG har idag 5500 medlemmer.
> 
> ---------------------------------
> 
> At opnå patent på software er meget udbredt i USA, men
> har hidtil kun været muligt i et meget begrænset omfang
> i Europa. Dette er tilsyneladende ved at ændre sig.
> 
> Der er pres fra USA for at tilpasse patentlovgivningen
> i EU til den amerikanske, og der er tiltag til en
> diskussion om ændring af München- konventionen i EU i
> forbindelse med planer om en harmonisering af den
> europæiske patentlovgivning generelt.
> 
> Softwarepatenter er et emne, som skal tages meget
> seriøst af softwareudviklere, uanset om det er små
> IT-iværksættere eller fra store firmaer. Det er
> særdeles vigtigt at de embedsmænd og politikere, der
> skal udforme Europas fremtidige patentlovgivning
> forstår, at specielt Open Source bevægelsen kan blive
> meget ramt af softwarepatenter.
> 
> Specielt set i lyset af den digitalisering, vores
> samfund i disse år gennemgår, hvor Internet og
> computere har stor indvirkning på alle mennesker i
> samfundet, kan softwarepatenter få langt større
> indflydelse på vores hverdag end de fleste forestiller
> sig i dag.
> 
> En harmonisering af patentlovgivningen i Europa kan
> sikkert være en god ide. Men vi skal ikke i Europa
> ukritisk adoptere den holdning til softwarepatenter,
> man har i USA.
> 
> Det er i USA almen praksis, at kendte matematiske
> algoritmer samt helt generelle koncepter kan
> patenteres, blot disse implementeres i software. Er
> dette tilladt, kan man ved at skrive et stykke software
> uforvarende komme til at bryde patenter. F.eks. er der
> i USA patent på dynamisk generering af web-sider, og på
> at have en formel-editor i et tekstbehandlingsprogram,
> og mange lignende generelle ideer. Af matematiske
> algoritmer kan nævnes RSA krypteringsalgoritmen og

komprimeringsalgoritmen

> LZW.
> LZW algoritmen er baseret på Huffman kodning og
> anvendes til at lave GIF billeder, dvs. det billed-
> format som anvendes på store dele af Internettet.
> 
> 
> Lovgivning eller retspraksis
> ------------------------- 
> Softwarepatenter kan blive et særdeles stort problem
> for os privatprogrammører, som skriver Open Source
> programmer i vores fritid, og lægger dem ud på
> Internet. Vi har reelt ikke mulighed for sikre, at alle

internet eller Internettet.

> de programmer vi skriver, ikke bryder med et eller
> andet bredt patent. Og vi enkelt-personer har slet ikke
> råd til føre en retssag for at få patenter underkendt.
> 
> I dag er Open Source bevægelsen en af de rigeste kilder
> til innovation indenfor IT, og vi har allerede set
> mange succeshistorier; Linux er i dag anvendt på ca.
> 25% af alle servere i verden (IDC rapport)


Link til IDC?

> og ca. 60%

s/ca./over/

> af alle webservere på Internettet kører Open Source
> webserveren Apache. Et firma som IBM har nu aktivt gået

http://www.netcraft.com/survey/

> ud med støtte til Linux og satser nu på at køre Linux
> på alt fra desktop PC til mainframe.
> 
> Både for erhvervsliv og private er Open Source
> programmer og systemer af stor interesse, bla. pga. en
> meget lavere pris for software i forhold til kommerciel
> software. Det er på den baggrund katastrofalt, hvis den
> udvikling ødelægges ved softwarepatenter. Desuden
> bliver softwarepatenter også et reelt problem for
> virksomheder, som har satset deres ressourcer i
> udvikling af teknologi, og ikke på at ansættelse af af

s/at//
s/af af/af/

> advokater.
> 
> I USA får man let et patent, men om det reelt gælder
> afgøres først, hvis der kommer en retssag. Det
> europæiske retssystem er ikke indrettet til at fungere
> på den måde. I Europa er vi vant til, at lovgivningen
> beskytter os, hvorimod man i USA ofte sagsøger hinanden
> direkte.
> 
> Derfor lyder de amerikanske tilstande omkring patenter
> på software måske som et scenarium, der er helt
> urealistisk at indføre i Europa. Det er det desværre
> ikke.
> 
> Patenter på kendte matematiske algoritmer er allerede
> en kendsgerning i flere europæiske lande. Et eksempel
> er LZW patentet, som ud over USA også gælder i
> Tyskland, England, Frankrig og Italien. En
> retsafgørelse for nylig (T935/97 Technical Board of
> Appeal, EPO) bekræfter tendensen: "Dommen er et skridt
> i den retning, som tidsånden kræver og som lægger
> europæisk patent-retspraksis tættere op ad den
> amerikanske og den japanske".

Link til afgørelsen.

> 
> 
> Lovgivning på forkant med udviklingen
> -------------------------------------
> Den danske patentlovgivning tager udgangspunkt i at
> fremme innovationen ved at muliggøre patentering af
> opfindelser af reel ny værdi. SSLUG mener, at det i
> Danmark fortsat ikke skal være muligt at opnå et patent
> på almene metoder. Et patent skal være en reel mulighed
> for den, der opfinder noget skelsættende. Patenter bør
> ikke gives på ting, som enhver fagmand ved en given
> opgave ville kunne finde på. Ellers bliver selve ideen
> med patenter udvandet. Og samfundsmæssigt betaler vi
> prisen, idet innovationen sættes tilbage.

s/sættes tilbage/bremses/
eller
s/tilbage/i stå/

> Med den
> amerikanske patentpraksis som negativt forbillede, er

softwarepatentpraksis

> SSLUG bange for, at en grotesk situation kan opstå i
> Europa ved indførelse af softwarepatenter.
> 
> Den traditionelle tyveårige patentperiode, er desuden

s/,//

> absurd lang når man tænker på nutidens Internet og

s/Internet/internet-/

> computerteknologi, som udvikler sig med en ca. 
> syv-dobbelte hast i forhold til anden industri. I

s/en ca./den/
eller
s/dobbelte/dobbelt/

> praksis vil selv en patentperiode på to-tre år være
> meget lang tid for mange IT-firmaer.
> 
> SSLUG ønsker, at der vedtages en god og velovervejet
> lovgivning på området, der tilgodeser såvel store som
> små virksomheder samt privatprogrammører, og ikke
> mindst forbrugeren. Det er vigtigt, at vi ikke sætter
> fremtidens IT-samfund i en uholdbar situation, hvor fri
> og gratis software ikke kan udvikles af frygt for
> retsforfølgelse, og hvor danske og europæiske firmaer
> ikke kan udvikle kommerciel software, uden at de skal
> hyre en hær af patentadvokater.

Hans siger, at man ikke skal skrive hyre men ansætte.

> 
> 
> Yderligere referencer
> ---------------------
> * [http://www.sslug.dk/artikler/informationkronik.html]
>  Kronik til Information om Open Source 21/1-2000
> * [http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html]
>  Software-patenter - Skal Europa følge efter USA? 
>  af SSLUGs bestyrelse
> * [http://www.sslug.dk/presse/swpat.html]
>  Farlig udvikling i dansk patentpolitik 
>  Pressemeddelelse udsendt af SSLUGs bestyrelse
> * [http://www.sslug.dk/artikler/Flemming_Bjerke_kronik.html]
>  Flemmings Bjarkes kronik fra Politiken
> * [http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf]
>  "SEQUENTIAL INNOVATION, PATENTS, AND IMITATION"
>  af James Bessen og Eric Maskin fra MIT. 
>  Matematisk model som viser at softwarepatenter
>  kan være hæmmende for velstand som sådan.
> * [http://www.freepatents.org]
>  En masse information om softwarepatenter.
> 
> 
> SSLUG kontakt
> -----
> SSLUG kan kontaktes via email til bestyrelsen på
> <sslug@sslug>
> 
> 
> 

-- 
Du må ikke spamme.
  -- Frit efter Markedsføringsloven §6a
   http://www.fs.dk/jura/loveregl/mfl/l_mfl.htm 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:11 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *