[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] DKPTO mandag 22.30On Mon, 17 Jul 2000, Peter Toft wrote:

> Patentering af computerprogrammer
> --------------------------------- 
> 
> Af Skåne Sjælland Linux User Group, som er en
> dansk-svensk brugergruppe for styresystemet Linux med
> over 5500 medlemmer. SSLUG arbejder for at fremme fri
> og åben software. SSLUG har idag 5500 medlemmer.
> Hjemmeside for SSLUG er http://www.sslug.dk
> 
> ---------------------------------
> 
> At opnå patent på software er meget udbredt i USA, men
> har hidtil kun været muligt i et meget begrænset omfang
> i Europa. Dette er tilsyneladende ved at ændre sig.
> 
> Der er pres fra USA for at tilpasse patentlovgivningen
> i EU til den amerikanske, og der er tiltag til en
> diskussion om ændring af München-konventionen i EU i
> forbindelse med planer om en harmonisering af den
> europæiske patentlovgivning generelt.
> 
> Softwarepatenter er et emne, som skal tages meget
> seriøst af softwareudviklere, uanset om det er små
> IT-iværksættere eller fra store firmaer. Det er

Lyder mærkeligt. " uanset om det er små
IT-iværksættere eller fra store firmaer."

" uanset om det er fra små
IT-iværksættere eller fra store firmaer."

måske??

> særdeles vigtigt at de embedsmænd og politikere, der
> skal udforme Europas fremtidige patentlovgivning
> forstår, at specielt Open Source-bevægelsen kan blive
> ramt hårdt af softwarepatenter.
> 
> Specielt set i lyset af den digitalisering, vores
> samfund i disse år gennemgår, hvor Internet og
> computere har stor indvirkning på alle mennesker i
> samfundet, 

" computere har stor indvirkning på alle mennesker i
samfundet" kommer til at lyde lidt for primitivt
sprogligt synes jeg. Måske er det bare mig.

kan softwarepatenter få langt større
> indflydelse på vores hverdag end de fleste forestiller
> sig i dag.
> 
> En harmonisering af patentlovgivningen i Europa kan
> sikkert være en god ide. Men vi skal ikke i Europa
> ukritisk adoptere den holdning til softwarepatenter,
> man har i USA.
> 
> Det er i USA almen praksis, at kendte matematiske
> algoritmer samt helt generelle koncepter kan
> patenteres, blot disse implementeres i software. Er
> dette tilladt, kan man ved at skrive et stykke software
> uforvarende komme til at bryde patenter. F.eks. er der
> i USA givet softwarepatent på dynamisk generering af
> web-sider, og på at have en formel-editor i et
> tekstbehandlingsprogram, og mange lignende generelle
> ideer. Af matematiske algoritmer kan nævnes
> RSA-komprimeringsalgoritmen og LZW. LZW-algoritmen er

Nej nej nej nej!! RSA er en krypteringsalgoritme. LZW
er en komprimeringsalgoritme.

der skal stå: " Af matematiske algoritmer kan nævnes
krypteringsalgoritmen RSA og komprimeringsalgoritmen 
LZW."

> baseret på Huffman kodning og anvendes til at lave
> GIF-billeder, dvs. det billedformat som anvendes på
> store dele af Internettet.
> 
> 
> Lovgivning eller retspraksis
> ---------------------------- 
> Softwarepatenter kan blive et særdeles stort problem
> for os privatprogrammører, som skriver Open Source-
> programmer i vores fritid, og lægger dem ud på 
> Internettet. Vi har reelt ikke mulighed for sikre, at 
> alle de programmer vi skriver, ikke bryder med et eller 
> andet bredt patent. Og vi enkelt-personer har slet ikke 
> råd til føre en retssag for at få patenter underkendt.
> 
> I dag er Open Source-bevægelsen en af de rigeste kilder
> til innovation indenfor IT, og vi har allerede set
> mange succeshistorier; Linux er i dag anvendt på
> ca. 25% af alle servere i verden (IDC rapport
> http://news.cnet.com/news/0-1003-200-1546430.html) og
> over 60% af alle webservere på Internettet kører Open
> Source-webserveren Apache
> (http://www.netcraft.com/survey/). Firmaer som IBM er
> nu aktivt gået ud med støtte til Linux og IBM satser nu
> på at køre Linux på alt fra desktop PC til mainframe.

Et komma et sted i sidste sætning ovenfor??

> Både for erhvervsliv og private er Open
> Source-programmer og -systemer af stor interesse,
> bla. pga. en meget lavere pris for software i forhold
> til kommerciel software. Det er på den baggrund
> katastrofalt, hvis den udvikling ødelægges ved
> softwarepatenter. Desuden bliver softwarepatenter også
> et reelt problem for virksomheder, som har satset deres
> ressourcer på udvikling af teknologi, og ikke på
> ansættelse af advokater.

Afsnittet skal omskrives. Det lyder ikke sammenhængende
mere. Muligvis helt ud. Overgang til næste afsnit et
problem. IBM-ting og "Open Source er relevant" passer i
øvrigt slet ikke under overskriften. Giv det et afsnit
for dig selv, i stedet for at ødelægge afsnittet om
lovgivning eller retspraksis.

> I USA får man let et patent, men om det reelt gælder
> afgøres først, hvis der kommer en retssag. Det
> europæiske retssystem er ikke indrettet til at fungere
> på den måde. I Europa er vi vant til, at lovgivningen
> beskytter os, hvorimod man i USA ofte sagsøger hinanden
> direkte.
> 
> Derfor lyder de amerikanske tilstande omkring patenter
> på software måske som et scenarium, der er helt
> urealistisk at indføre i Europa. Det er det desværre ikke.
> 
> Patenter på kendte matematiske algoritmer er allerede
> en kendsgerning i flere europæiske lande. Et eksempel
> er LZW patentet, som ud over USA også gælder i
> Tyskland, England, Frankrig og Italien. En
> retsafgørelse for nylig (T935/97 Technical Board of
> Appeal, EPO) bekræfter tendensen: "Dommen er et skridt
> i den retning, som tidsånden kræver og som lægger
> europæisk patent-retspraksis tættere op ad den
> amerikanske og den japanske".
> 
> 
> Lovgivning på forkant med udviklingen
> -------------------------------------
> Den danske patentlovgivning tager udgangspunkt i at
> fremme innovationen ved at muliggøre patentering af
> opfindelser af reel ny værdi. SSLUG mener, at det i Danmark
> fortsat ikke skal være muligt at opnå et patent på
> almene metoder. Et patent skal være en reel mulighed
> for den, der opfinder noget skelsættende. Patenter bør
> ikke gives på ting, som enhver fagmand ved en given
> opgave ville kunne finde på. Ellers bliver selve ideen
> med patenter udvandet. Og samfundsmæssigt betaler vi
> prisen, idet innovationen bremses.
> Med den amerikanske software-patentpraksis som negativt
> forbillede, er SSLUG bange for, at en grotesk situation
> kan opstå i Europa ved indførelse af softwarepatenter.
> 
> Den traditionelle tyveårige patentperiode er desuden 
> absurd lang, når man tænker på Internettet og 
> computerteknologi, som udvikler sig med en ca.
> syv-dobbelt hast i forhold til anden industri.
> I praksis vil selv en patentperiode på to-tre år
> være meget lang tid for mange IT-firmaer.

"for mange IT-firmaer" -> i IT branchen
 
> SSLUG ønsker, at der vedtages en god og velovervejet
> lovgivning på området, der tilgodeser såvel store som
> små virksomheder samt privatprogrammører, og ikke mindst
> forbrugeren. Det er vigtigt, at vi ikke sætter
> fremtidens IT-samfund i en uholdbar situation, hvor
> fri og gratis software ikke kan udvikles af frygt for

udvikles -> udvikles og anvendes

> retsforfølgelse, og hvor danske og europæiske firmaer
> ikke kan udvikle kommerciel software, uden at de skal 
> ansætte en hær af patentadvokater.


Hele teksten skal gennemgås sprogligt - jeg synes at
det er blevet usammenhængende og halvdårligt sprog
mange steder. Pas på at overgangene mellem afsnittene
giver mening, og at et afsnits indhold passer med
overskriften på afsnittet

Den er ikke klar før nogen har gjort den en sproglig
tjeneste!!!

> 
> Yderligere referencer
> ---------------------
> * [http://www.sslug.dk/artikler/informationkronik.html]
>  Kronik til Information om Open Source 21/1-2000
> * [http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html]
>  Software-patenter - Skal Europa følge efter USA? 
>  af SSLUGs bestyrelse
> * [http://www.sslug.dk/presse/swpat.html]
>  Farlig udvikling i dansk patentpolitik 
>  Pressemeddelelse udsendt af SSLUGs bestyrelse
> * [http://www.sslug.dk/artikler/Flemming_Bjerke_kronik.html]
>  Flemmings Bjarkes kronik fra Politiken
> * [http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf]
>  "SEQUENTIAL INNOVATION, PATENTS, AND IMITATION"
>  af James Bessen og Eric Maskin fra MIT. 
>  Matematisk model som viser at softwarepatenter
>  kan være hæmmende for velstand som sådan.
> * [http://www.freepatents.org]
>  En masse information om softwarepatenter.
> 
> SSLUG kontakt
> -----
> SSLUG kan kontaktes via email til bestyrelsen på
> <sslug@sslug>

-------------------------------------------------------
Hvis jeg lyder sur er det fordi det er sent og lige har
været mandag hele dagen. Pænt undskyld hvem jeg end må
have trådt på i dag.

-- 
Hanne Munkholm   -o)
          /\    http://www.aub.dk/~luke/
 -Linux user    _\_v    sslug@sslug
http://petition.eurolinux.org/

My mother uses Linux, too 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:11 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *