[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] DKPTO tirsdag 06.25On Tue, 18 Jul 2000, Peter Toft wrote:

> Patentering af computerprogrammer
> --------------------------------- 
> 
> Af Skåne Sjælland Linux User Group, som er en
> dansk-svensk brugergruppe for styresystemet Linux med
> over 5500 medlemmer. SSLUG arbejder for at fremme fri
> og åben software. Hjemmeside for SSLUG er
> http://www.sslug.dk
> 
> ---------------------------------
> 
> At opnå patent på software er meget udbredt i USA, men
> har hidtil kun været muligt i et meget begrænset omfang
> i Europa. Dette er tilsyneladende ved at ændre sig.
> 
> Der er pres fra USA for at tilpasse patentlovgivningen
> i EU til den amerikanske, og der er tiltag til en
> diskussion om ændring af München-konventionen i EU i
> forbindelse med planer om en harmonisering af den
> europæiske patentlovgivning generelt.
> 
> Softwarepatenter er et emne, som skal tages meget
> seriøst af softwareudviklere, uanset om det er fra små
> IT-iværksættere eller fra store firmaer. Det er
> særdeles vigtigt at de embedsmænd og politikere, der
> skal udforme Europas fremtidige patentlovgivning
> forstår, at specielt Open Source-bevægelsen kan blive
> ramt hårdt af softwarepatenter.
> 
> Specielt set i lyset af den digitalisering, vores

Specielt står 2 gange kort efter hinanden. Kan vi ikke
sige "at især Open Source bevægelsen"? Eller også kan
vi droppe nr 2 "specielt", så der bare står "Set i
lyset af den digitalisering...."

> samfund i disse år gennemgår, hvor Internet og
> computere har stor nytteværdi for samfundet,
> kan softwarepatenter få langt større indflydelse på
> vores hverdag end de fleste forestiller sig i dag.
> 
> En harmonisering af patentlovgivningen i Europa kan
> sikkert være en god ide. Men vi skal ikke i Europa
> ukritisk adoptere den holdning til softwarepatenter,
> man har i USA.
> 
> Det er i USA almen praksis, at kendte matematiske
> algoritmer samt helt generelle koncepter kan
> patenteres, blot disse implementeres i software. Er
> dette tilladt, kan man ved at skrive et stykke software
> uforvarende komme til at bryde patenter. F.eks. er der
> i USA givet softwarepatent på dynamisk generering af
> web-sider, og på at have en formel-editor i et
> tekstbehandlingsprogram, og mange lignende generelle
> ideer. Af matematiske algoritmer kan nævnes
> krypteringsalgoritmen RSA og komprimerings-
> algoritmen LZW. LZW-algoritmen er baseret på Huffman
> kodning og anvendes til at lave GIF-billeder, dvs. det
> billedformat som anvendes på store dele af Internettet.

sidste linie er primitivt sprog synes jeg. Desuden står
"anvendes" 2 gange hurtigt efter hinanden. 
"...GIF-billeder, som er et meget udbredt billedformat
på Internettet."

>Lovgivning eller retspraksis
> ---------------------------- 
> Softwarepatenter kan blive et særdeles stort problem 
for Open Source.
> Os privatprogrammører, som skriver Open Source
> programmer i vores fritid, og lægger dem ud på
> Internet, vi har reelt ikke mulighed for sikre, at alle
> de programmer vi skriver, ikke bryder med et eller
> andet bredt patent. Det vil betyde, at alle firmaer
> eller brugere der bruger programmerne i firma-regi vil
> uforvarende kunne komme til at krænke patentet.

Sproget! I heele afsnittet. Jeg prøver.
"Softwarepatenter kan blive et særdeles stort problem.
Privatprogrammører som os, der skriver Open Source
programmer i vores fritid, og lægger dem ud på
Internettet, har reelt ikke mulighed for at sikre
at de programmer vi skriver ikke krænker et eller andet
bredt patent. Det vil betyde, at alle firmaer eller
brugere, der anvender programmerne i erhvervsmæssigt
regi, uforvarende vil kunne komme til at krænke
patentet."

Eller:
"Softwarepatenter kan blive et særdeles stort problem
for Open Source.
Privatprogrammører, der skriver Open Source programmer
i deres fritid, og lægger dem ud på Internettet, har
reelt ikke mulighed for at sikre sig at de programmer
de skriver ikke krænker et eller andet bredt
patent. Det vil betyde, at alle firmaer eller
brugere, der anvender programmerne i erhvervsmæssigt
regi, uforvarende vil kunne komme til at krænke
patentet."

Nu går overskriften galt. Dette afsnit skal have
titlen:
Open Source er innovativt
-------------------------
eller sådan noget. Så skal den med lovgivning eller
retspraksis flyttes ned under afsnittet, og så skal den
nye overskrift nok en tand op. Så det bliver:

Open Source er innovativt
-------------------------
Softwarepatenter kan blive et særdeles stort
problem....

I dag er Open Source-bevægelsen...

Lovgivning eller retspraksis
----------------------------
I USA får man let et patent...

> I dag er Open Source-bevægelsen en af de rigeste kilder
> til innovation indenfor IT, og vi har allerede set
> mange succeshistorier; Linux er i dag anvendt påe>
ca. 25% af alle servere i verden (IDC rapport
> http://news.cnet.com/news/0-1003-200-1546430.html) og
> over 60% af alle webservere på Internettet kører Open
> Source-webserveren Apache
> (http://www.netcraft.com/survey/). Firmaer som IBM er
> nu aktivt gået ud med støtte til Linux, og IBM satser nu
> på at køre Linux på alt fra desktop PC til mainframe.
> 
> I USA får man let et patent, men om det reelt gælder
> afgøres først, hvis der kommer en retssag. Det
> europæiske retssystem er ikke indrettet til at fungere
> på den måde. I Europa er vi vant til, at lovgivningen
> beskytter os, hvorimod man i USA ofte sagsøger hinanden
> direkte.
> 
> Derfor lyder de amerikanske tilstande omkring patenter
> på software måske som et scenarium, der er helt
> urealistisk at indføre i Europa. Det er det desværre ikke.
> 
> Patenter på kendte matematiske algoritmer er allerede
> en kendsgerning i flere europæiske lande. Et eksempel
> er LZW patentet, som ud over USA også gælder i
> Tyskland, England, Frankrig og Italien. En
> retsafgørelse for nylig (T935/97 Technical Board of
> Appeal, EPO) bekræfter tendensen: "Dommen er et skridt
> i den retning, som tidsånden kræver og som lægger
> europæisk patent-retspraksis tættere op ad den
> amerikanske og den japanske".
> 
> 
> Lovgivning på forkant med udviklingen
> -------------------------------------
> Den danske patentlovgivning tager udgangspunkt i at
> fremme innovationen ved at muliggøre patentering af
> opfindelser af reel ny værdi. SSLUG mener, at det i Danmark
> fortsat ikke skal være muligt at opnå et patent på
> almene metoder. Et patent skal være en reel mulighed
> for den, der opfinder noget skelsættende. Patenter bør
> ikke gives på ting, som enhver fagmand ved en given
> opgave ville kunne finde på. Ellers bliver selve ideen
> med patenter udvandet. Og samfundsmæssigt betaler vi
> prisen, idet innovationen bremses.
> Med den amerikanske software-patentpraksis som negativt
> forbillede, er SSLUG bange for, at en grotesk situation
> kan opstå i Europa ved indførelse af softwarepatenter.
> 
> Den traditionelle tyveårige patentperiode er desuden 
> absurd lang, når man tænker på Internettet og 
> computerteknologi, som udvikler sig med en ca.
> syv-dobbelt hast i forhold til anden industri.
> I praksis vil selv en patentperiode på to-tre år
> være meget lang tid i IT-branchen.
> 
> SSLUG ønsker, at der vedtages en god og velovervejet
> lovgivning på området, der tilgodeser såvel store som
> små virksomheder samt privatprogrammører, og ikke
> mindst forbrugeren. Det er vigtigt, at vi ikke sætter
> fremtidens IT-samfund i en uholdbar situation, hvor fri
> og gratis software ikke kan udvikles og anvendes af
> frygt for retsforfølgelse, og hvor danske og europæiske
> firmaer ikke kan udvikle kommerciel software, uden at
> de skal ansætte en hær af patentadvokater.
> 
> 
> Yderligere referencer
> ---------------------
> * [http://www.sslug.dk/artikler/informationkronik.html]
>  Kronik til Information om Open Source 21/1-2000
> * [http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html]
>  Software-patenter - Skal Europa følge efter USA? 
>  af SSLUGs bestyrelse
> * [http://www.sslug.dk/presse/swpat.html]
>  Farlig udvikling i dansk patentpolitik 
>  Pressemeddelelse udsendt af SSLUGs bestyrelse
> * [http://www.sslug.dk/artikler/Flemming_Bjerke_kronik.html]
>  Flemmings Bjarkes kronik fra Politiken
> * [http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf]
>  "SEQUENTIAL INNOVATION, PATENTS, AND IMITATION"
>  af James Bessen og Eric Maskin fra MIT. 
>  Matematisk model som viser at softwarepatenter
>  kan være hæmmende for velstand som sådan.
> * [http://www.freepatents.org]
>  En masse information om softwarepatenter.

En eller anden skal gå referencerne efter og sikre at
alle URL'er virker.

> SSLUG kontakt
> -----
> SSLUG kan kontaktes via email til bestyrelsen på
> <sslug@sslug>

-- 
Hanne Munkholm   -o)
          /\    http://www.aub.dk/~luke/
 -Linux user    _\_v    sslug@sslug
http://petition.eurolinux.org/

Anywhere the wind blows doesn't really matter to me
-- Queen

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:11 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *