[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] DKPTO tirsdag 06.25Er nedenstående afslutning en opfordring til
Juristerne/embedsmændene på Christiansborg og i EU til vedtagelse
af softwarepatenter, så de i fremtiden kan score kassen på
software patenter i IT-branchen !!!????

Dette indlæg bliver også læst af de jurister, som skal rådgive
politikerne om (hvad politikerne skal mene), hvordan fremtidens
love skal udformes. :-)

Vi behøver jo ikke ligefrem _inspirere_ juristerne/embedsmændene
til rådgivning imod vores interesse.

Se nederst.....

Peter Toft wrote:

> Tak for input fra Hanne, Poul-Erik og Theis.
>
> * 5500 kun en gang
> * Poul-Erik input er taget ind
> * Hannes input er med - afsnit slettet.
>
> Kritik?
>
> ---------------------
>
> Patentering af computerprogrammer
> ---------------------------------
>
> Af Skåne Sjælland Linux User Group, som er en
> dansk-svensk brugergruppe for styresystemet Linux med
> over 5500 medlemmer. SSLUG arbejder for at fremme fri
> og åben software. Hjemmeside for SSLUG er
> http://www.sslug.dk
>
> ---------------------------------
>
> At opnå patent på software er meget udbredt i USA, men
> har hidtil kun været muligt i et meget begrænset omfang
> i Europa. Dette er tilsyneladende ved at ændre sig.
>
> Der er pres fra USA for at tilpasse patentlovgivningen
> i EU til den amerikanske, og der er tiltag til en
> diskussion om ændring af München-konventionen i EU i
> forbindelse med planer om en harmonisering af den
> europæiske patentlovgivning generelt.
>
> Softwarepatenter er et emne, som skal tages meget
> seriøst af softwareudviklere, uanset om det er fra små
> IT-iværksættere eller fra store firmaer. Det er
> særdeles vigtigt at de embedsmænd og politikere, der
> skal udforme Europas fremtidige patentlovgivning
> forstår, at specielt Open Source-bevægelsen kan blive
> ramt hårdt af softwarepatenter.
>
> Specielt set i lyset af den digitalisering, vores
> samfund i disse år gennemgår, hvor Internet og
> computere har stor nytteværdi for samfundet,
> kan softwarepatenter få langt større indflydelse på
> vores hverdag end de fleste forestiller sig i dag.
>
> En harmonisering af patentlovgivningen i Europa kan
> sikkert være en god ide. Men vi skal ikke i Europa
> ukritisk adoptere den holdning til softwarepatenter,
> man har i USA.
>
> Det er i USA almen praksis, at kendte matematiske
> algoritmer samt helt generelle koncepter kan
> patenteres, blot disse implementeres i software. Er
> dette tilladt, kan man ved at skrive et stykke software
> uforvarende komme til at bryde patenter. F.eks. er der
> i USA givet softwarepatent på dynamisk generering af
> web-sider, og på at have en formel-editor i et
> tekstbehandlingsprogram, og mange lignende generelle
> ideer. Af matematiske algoritmer kan nævnes
> krypteringsalgoritmen RSA og komprimerings-
> algoritmen LZW. LZW-algoritmen er baseret på Huffman
> kodning og anvendes til at lave GIF-billeder, dvs. det
> billedformat som anvendes på store dele af Internettet.
>
>
> Lovgivning eller retspraksis
> ----------------------------
> Softwarepatenter kan blive et særdeles stort problem.
> Os privatprogrammører, som skriver Open Source
> programmer i vores fritid, og lægger dem ud på
> Internet, vi har reelt ikke mulighed for sikre, at alle
> de programmer vi skriver, ikke bryder med et eller
> andet bredt patent. Det vil betyde, at alle firmaer
> eller brugere der bruger programmerne i firma-regi vil
> uforvarende kunne komme til at krænke patentet.
>
> I dag er Open Source-bevægelsen en af de rigeste kilder
> til innovation indenfor IT, og vi har allerede set
> mange succeshistorier; Linux er i dag anvendt på
> ca. 25% af alle servere i verden (IDC rapport
> http://news.cnet.com/news/0-1003-200-1546430.html) og
> over 60% af alle webservere på Internettet kører Open
> Source-webserveren Apache
> (http://www.netcraft.com/survey/). Firmaer som IBM er
> nu aktivt gået ud med støtte til Linux, og IBM satser nu
> på at køre Linux på alt fra desktop PC til mainframe.
>
> I USA får man let et patent, men om det reelt gælder
> afgøres først, hvis der kommer en retssag. Det
> europæiske retssystem er ikke indrettet til at fungere
> på den måde. I Europa er vi vant til, at lovgivningen
> beskytter os, hvorimod man i USA ofte sagsøger hinanden
> direkte.
>
> Derfor lyder de amerikanske tilstande omkring patenter
> på software måske som et scenarium, der er helt
> urealistisk at indføre i Europa. Det er det desværre ikke.
>
> Patenter på kendte matematiske algoritmer er allerede
> en kendsgerning i flere europæiske lande. Et eksempel
> er LZW patentet, som ud over USA også gælder i
> Tyskland, England, Frankrig og Italien. En
> retsafgørelse for nylig (T935/97 Technical Board of
> Appeal, EPO) bekræfter tendensen: "Dommen er et skridt
> i den retning, som tidsånden kræver og som lægger
> europæisk patent-retspraksis tættere op ad den
> amerikanske og den japanske".
>
> Lovgivning på forkant med udviklingen
> -------------------------------------
> Den danske patentlovgivning tager udgangspunkt i at
> fremme innovationen ved at muliggøre patentering af
> opfindelser af reel ny værdi. SSLUG mener, at det i Danmark
> fortsat ikke skal være muligt at opnå et patent på
> almene metoder. Et patent skal være en reel mulighed
> for den, der opfinder noget skelsættende. Patenter bør
> ikke gives på ting, som enhver fagmand ved en given
> opgave ville kunne finde på. Ellers bliver selve ideen
> med patenter udvandet. Og samfundsmæssigt betaler vi
> prisen, idet innovationen bremses.
> Med den amerikanske software-patentpraksis som negativt
> forbillede, er SSLUG bange for, at en grotesk situation
> kan opstå i Europa ved indførelse af softwarepatenter.
>
> Den traditionelle tyveårige patentperiode er desuden
> absurd lang, når man tænker på Internettet og
> computerteknologi, som udvikler sig med en ca.
> syv-dobbelt hast i forhold til anden industri.
> I praksis vil selv en patentperiode på to-tre år
> være meget lang tid i IT-branchen.
>
> SSLUG ønsker, at der vedtages en god og velovervejet
> lovgivning på området, der tilgodeser såvel store som
> små virksomheder samt privatprogrammører, og ikke
> mindst forbrugeren. Det er vigtigt, at vi ikke sætter
> fremtidens IT-samfund i en uholdbar situation, hvor fri
> og gratis software ikke kan udvikles og anvendes af
> frygt for retsforfølgelse, og hvor danske og europæiske
> firmaer ikke kan udvikle kommerciel software, uden at
> de skal ansætte en hær af patentadvokater.

måske i stedet :

"..og hvor danske og europæiske firmaer ikke kan udvikle
kommerciel software, uden at de skal anvende urimeligt mange
ressourcer på patentundersøgelser."

gerne mere slagkraftigt udtryk end "urimeligt mange"..

venlig hilsen

/Thomas Arnfeldt
http://www.DomainDraw.com

Necessity is the mother of INVENTION
Scepticism is the master of IMPROVEMENT
 INTERACTION promotes INSPIRATION -
            ...for the benefit of INNOVATION

-1999 Thomas Arnfeldt


>
>
> Yderligere referencer
> ---------------------
> * [http://www.sslug.dk/artikler/informationkronik.html]
>  Kronik til Information om Open Source 21/1-2000
> * [http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html]
>  Software-patenter - Skal Europa følge efter USA?
>  af SSLUGs bestyrelse
> * [http://www.sslug.dk/presse/swpat.html]
>  Farlig udvikling i dansk patentpolitik
>  Pressemeddelelse udsendt af SSLUGs bestyrelse
> * [http://www.sslug.dk/artikler/Flemming_Bjerke_kronik.html]
>  Flemmings Bjarkes kronik fra Politiken
> * [http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf]
>  "SEQUENTIAL INNOVATION, PATENTS, AND IMITATION"
>  af James Bessen og Eric Maskin fra MIT.
>  Matematisk model som viser at softwarepatenter
>  kan være hæmmende for velstand som sådan.
> * [http://www.freepatents.org]
>  En masse information om softwarepatenter.
>
> SSLUG kontakt
> -----
> SSLUG kan kontaktes via email til bestyrelsen på
> <sslug@sslug>
>
> --
> Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://www.sslug.dk/~pto
>
> "You don't win a battle by asking, `Will we win?'
> You win it by doing your best to win"
> - Richard M Stallman
>
> ----> Visit http://petition.eurolinux.org <--- 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:11 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *