[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

DKPTO onsdag 13.30Hvis jeg ikke hører om indvendinger før i aften sent,
så sender jeg den.
Er der invendinger - f.eks. at det er forkert eller
lign, så så kom med det nu.

* bindesteger konsekvent.

Patentering af computerprogrammer
--------------------------------- 

Af Skåne Sjælland Linux User Group. En dansk-svensk
gruppe af Linux-brugere med over over 5500
medlemmer. SSLUG arbejder for at fremme fri og åben
software. SSLUG's hjemmeside findes på
http://www.sslug.dk/

---------------------------------

At opnå patent på software er meget udbredt i USA, men
har hidtil kun været muligt i et meget begrænset omfang
i Europa. Dette er tilsyneladende ved at ændre sig.

Der er pres fra USA for at tilpasse patentlovgivningen
i EU til den amerikanske, og der er tiltag til en
diskussion om ændring af München-konventionen i EU i
forbindelse med planer om en generel harmonisering af
den europæiske patentlovgivning.

Softwarepatenter er et emne, som skal tages meget
seriøst af softwareudviklere, uanset om man er en lille
IT-iværksætter eller et stort etableret edb-firma. Det
er særdeles vigtigt at de embedsmænd og politikere, der
skal udforme Europas fremtidige patentlovgivning
forstår, at specielt Open Source-bevægelsen kan blive
ramt hårdt af softwarepatenter.
 
Set i lyset af den digitalisering, vores samfund i
disse år gennemgår, hvor Internet og computere har stor
nytteværdi for samfundet, kan softwarepatenter få langt
større indflydelse på vores hverdag end de fleste
forestiller sig i dag.

En harmonisering af patentlovgivningen i Europa kan
sikkert være en god idé. Men vi skal ikke i Europa
ukritisk adoptere den holdning til softwarepatenter,
man har i USA.
 
Det er i USA almen praksis, at kendte matematiske
algoritmer samt helt generelle koncepter kan
patenteres, blot disse implementeres i software. Er
dette tilladt, kan man ved at skrive et stykke software
uforvarende komme til at bryde patenter. F.eks. er der
i USA givet softwarepatent på dynamisk generering af
web-sider, og på at have en formel-editor i et
tekstbehandlingsprogram, og mange lignende generelle
ideer. Af matematiske algoritmer kan nævnes
krypterings-algoritmen RSA og komprimerings-algoritmen
LZW. LZW-algoritmen er baseret på Huffman-kodning og
anvendes til at lave GIF-billeder GIF-billeder, som er
et meget udbredt billedformat på Internettet.
 

Open Source er innovativt 
----------------------------
Softwarepatenter kan blive et særdeles stort problem
for Open Source. Privatprogrammører og mindre
virksomheder, som skriver Open Source-programmer, og
lægger dem ud på Internettet, har reelt ikke mulighed
for at sikre sig, at de programmer de skriver ikke
krænker et eller andet bredt patent. Det vil betyde,
at alle firmaer eller brugere, der anvender
programmerne i erhvervsmæssigt regi, uforvarende vil
kunne komme til at krænke patentet.

I dag er Open Source-bevægelsen en af de rigeste kilder
til innovation indenfor IT, og vi har allerede set
mange succeshistorier; Linux anvendes i dag på
ca. 25% af alle servere i verden (IDC rapport
http://news.cnet.com/news/0-1003-200-1546430.html) og
over 60% af alle webservere på Internettet kører Open
Source-webserveren Apache
(http://www.netcraft.com/survey/). Firmaer som IBM er
nu aktivt gået ud med støtte til Linux, og IBM satser nu
på at køre Linux på alt fra desktop PC til mainframe.


Lovgivning eller retspraksis
----------------------------
I USA får man let et patent, men om det reelt gælder
afgøres først, hvis der kommer en retssag. Det
europæiske retssystem er ikke indrettet til at fungere
på den måde. I Europa er vi vant til, at lovgivningen
beskytter os, hvorimod man i USA ofte sagsøger hinanden
direkte.
 
Derfor lyder de amerikanske tilstande omkring patenter
på software måske som et scenarium, der er helt
urealistisk at indføre i Europa. Det er det desværre ikke.
 
Patenter på kendte matematiske algoritmer er allerede
en kendsgerning i flere europæiske lande. Et eksempel
er LZW-patentet, som ud over USA også gælder i
Tyskland, England, Frankrig og Italien. En
retsafgørelse for nylig (T935/97 Technical Board of
Appeal, EPO) bekræfter tendensen: "Dommen er et skridt
i den retning, som tidsånden kræver og som lægger
europæisk patent-retspraksis tættere op ad den
amerikanske og den japanske".


Lovgivning på forkant med udviklingen
-------------------------------------
Den danske patentlovgivning tager udgangspunkt i at
fremme innovationen ved at muliggøre patentering af
opfindelser af reel ny værdi. SSLUG mener, at det i Danmark
fortsat ikke skal være muligt at opnå et patent på
almene metoder. Et patent skal være en reel mulighed
for den, der opfinder noget skelsættende. Patenter bør
ikke gives på ting, som enhver fagmand ved en given
opgave ville kunne finde på. Ellers bliver selve ideen
med patenter udvandet. Og samfundsmæssigt betaler vi
prisen, idet innovationen bremses.
Med den amerikanske software-patentpraksis som negativt
forbillede, er SSLUG bange for, at en grotesk situation
kan opstå i Europa ved indførelse af softwarepatenter.

Den traditionelle tyveårige patentperiode er desuden 
absurd lang, når man tænker på Internettet og 
computerteknologi, som udvikler sig med en ca.
syv-dobbelt hast i forhold til anden industri.
I praksis vil selv en patentperiode på to-tre år
være meget lang tid i IT-branchen.
 
SSLUG ønsker, at der vedtages en god og velovervejet
lovgivning på området, der tilgodeser såvel store som
små virksomheder samt privatprogrammører, og ikke
mindst forbrugeren. Det er vigtigt, at vi ikke sætter
fremtidens IT-samfund i en uholdbar situation, hvor fri
og gratis software ikke kan udvikles og anvendes af
frygt for retsforfølgelse, og hvor danske og europæiske
firmaer ikke kan udvikle kommerciel software, uden at
de skal anvende urimeligt mange ressourcer på
patentundersøgelser."


Yderligere referencer
---------------------
* [http://www.sslug.dk/artikler/informationkronik.html]
 Kronik til Information om Open Source 21/1-2000
* [http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html]
 Software-patenter - Skal Europa følge efter USA? 
 af SSLUGs bestyrelse
* [http://www.sslug.dk/presse/swpat.html]
 Farlig udvikling i dansk patentpolitik 
 Pressemeddelelse udsendt af SSLUGs bestyrelse
* [http://www.sslug.dk/artikler/Flemming_Bjerke_kronik.html]
 Flemmings Bjarkes kronik fra Politiken
* [http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf]
 "SEQUENTIAL INNOVATION, PATENTS, AND IMITATION"
 af James Bessen og Eric Maskin fra MIT. 
 Matematisk model som viser at softwarepatenter
 kan være hæmmende for velstand som sådan.
* [http://www.freepatents.org]
 En masse information om softwarepatenter.

SSLUG kontakt
-----
SSLUG kan kontaktes via email til bestyrelsen på
<sslug@sslug>


-- 
Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://www.sslug.dk/~pto

"You don't win a battle by asking, `Will we win?' 
You win it by doing your best to win"
- Richard M Stallman

----> Visit http://petition.eurolinux.org <---
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:11 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *