[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] DKPTO tirsdag 18.26Peter Toft wrote:
> Softwarepatenter er et emne, som skal tages meget
> seriøst af softwareudviklere, uanset om man er en lille
> IT-iværksætter eller et stort etableret edb-firma.Det
                          ^
s/\./\. /

> er særdeles vigtigt at de embedsmænd og politikere, der
> skal udforme Europas fremtidige patentlovgivning
> forstår, at specielt Open Source-bevægelsen kan blive
> ramt hårdt af softwarepatenter.

Ved en journalist hvad OS bevægelsen er?

> Set i lyset af den digitalisering, vores samfund i
> disse år gennemgår, hvor Internet og computere har stor
> nytteværdi for samfundet, kan softwarepatenter få langt
         
s/kan/vil/

> En harmonisering af patentlovgivningen i Europa kan
> sikkert være en god idé. 
> Men vi skal ikke i Europa ukritisk adoptere den holdning
> til softwarepatenter, man har i USA.

Det er lidt knudret formuleret. Jeg ville skrive:

En harmonisering af den Europæiske patentlovgivning er
sikkert være en god idé, men en sådan harmoniseringen
bør tage ved lære af de problemer man har med
patentlovgivningen i USA og ikke ukritisk adoptere denne.

Måske skulle paragrafen med sagsøgning flyttes her op, 
idet forskellen mellen Europæisk og USA netop er at 
retten bestemmer udfaldet af et patent, mens i Europa
er det patentkontoret der bestemmer.

> Af matematiske algoritmer kan nævnes
> krypteringsalgoritmen RSA og komprimerings-algoritmen
> LZW.

Dette er teknobabble, en journalist vil ikke ane hvad RSA og LZW
er. Og har sikkert ikke lyst til at finde ud af det.

Af matematiske algoritmer kan nævntes en den såkaldte
RSA krypteringsalgoritme og den såkaldte
LZW komprimeringsalgoritme.

Såkaldt er et antiteknobabble prefix, der ikke selv
bærer en mening, andet end undskyld for at jeg bruger
et ord du sikkert ikke kender, men det er bestemt ikke
fordi jeg er smartere end dig.

> LZW-algoritmen er baseret på Huffman kodning

NEJ!

Huffman kodning er når man repræsentere hyppige symboler ved
få bits, mens sjældne symboler repræsenteres ved lange
sekvenser af bits.

I LZW har man istedet en fixet antal bits per karakter, fx.
12 bits som i GIF. Dette definere en codebook, 0-255 repræsentere
enkelt karaktere. 256 EOF. 257 Flush. 258-4095 repræsentere
en strenge, og hver streng er givet ved en kendt karakter/string
konkateneret med en ny karakter. Alle coder kan altså repræsenteres
som en tidligere kendt kode+postfix karakteren.

Og i algoritmen har man en streng, og indlæser nye karaktere,
når strengen ikke findes i kodebogen, så har man en kendt streng
+ en karakter. Og man opretter en ny kode svarende til den streng.
Ved at udskrive den korrekte information (hvilket netop er tricket)
så kan kodebogen rekonstrukteres ved dekryption.

> anvendes til at lave GIF-billeder GIF-billeder, som er
> et meget udbredt billedformat på Internettet.

Jeg ville skrive:

LZW-algoritmen anvendes når man laver billeder i GIF-formatet,
et format der er meget udbredt på Internettet som animerede logoer.

> Softwarepatenter kan blive et særdeles stort problem
> for Open Source. Privatprogrammører og mindre
> virksomheder, som skriver Open Source-programmer, og
> lægger dem ud på Internettet

til fri og gratis benyttelse af alle

> Det vil betyde, at alle firmaer eller brugere, der anvender
> programmerne i erhvervsmæssigt regi, uforvarende vil
> kunne komme til at krænke patentet.

Og pludseligt kan finde sig sagsøgt af ejeren af et
patent. Dette lyder måske urealistisk, men fornyeligt er
firmaer i USA begyndt at blive afkrævet penge for at
anvende Gif billeder på deres hjemmesider.

> Firmaer som IBM er nu aktivt gået ud med støtte til Linux,
> og IBM satser nu på at køre Linux på alt fra desktop PC til mainframe.

Hvad med et citat fra IBM's Wladavsky-Berger? Han har sagt
noget meget positive ting om Linux.


> Med den amerikanske software-patentpraksis som negativt
> forbillede, er SSLUG bange for, at en grotesk situation
> kan opstå i Europa ved indførelse af softwarepatenter.

Hvad med at skrive noget om at SW patenter i USA bruges som
mutual deterrents ligesom atom bomberne i koldkrigstiden:
Den analog burde vise alle hvor fjoldet det er.

-- 
	Sometimes it's better to light a    Carsten Svaneborg
   flamethrower than curse the darkness.   sslug@sslug
	-- (Terry Pratchett, Men At Arms)  Fight Bill - use Linux


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:11 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *