[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

et grelt eksempelHer et grelt eksempel på, hvad der (her: på EU-retligt plan) kan komme af
uigennemtænkt IT-regulering. Det er den del af et notat, som jeg af min
chef ved en ISP´er blev bedt om udarbejde.

---

Under overskrifterne "File caching faces chop from Eurocrats",
"Anti-catching
lobby wins round one of Euro vote" og "Internet society statement on web
caching ban" er jeg blevet præsenteret for, hvad der er kaldt "...
slutningen på Internet i Europa som vi kender det".

  1. DIREKTIVET

Det drejer sig om 'Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om
harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i
informationssamfundet'.

Direktivets art. 2 vedrørende retten til reproduktion har følgende ordlyd
(litra a):

    "Medlemsstaterne indfører en eneret til at tillade og forbyde
direkte
    eller indirekte, midlertidig eller permanent reproduktion på en
hvilken
    som helst måde og i en hvilken som helst form, helt eller delvist:

    1. for ophavsmænd for så vidt angår originaler og kopier af deres
      værker
     ... "

Ifl. bemærkningerne til direktivet, er formålet med termen 'indirekte'
"... også at gøre det klart, at ophavsretten ikke påvirkes af den afstand,
der måtte være mellem det sted, hvor originalværket befinder sig, og det
sted, hvor der foretages kopiering". Om ordene 'midlertidig' eller
'permanent', anføres det i bemærkningen til bestemmelsen, at:

   "Formålet ... er at fastslå, at der i en netværkssituation kan
forekomme mange forskellige former for reproduktion, der alle er
reproduktionshandlinger omfattet af denne bestemmelse. Resultatet af en
reproduktion kan være en fysisk permanent kopi, f.eks. en bog, men det kan
lige så godt være en usynlig midlertidig kopiering af værket i en
computers
arbejdslager. Både midlertidig og permanent kopiering er omfattet af
definitionen af en reproduktionshandling."

Caching på en enkeltbrugers pc eller på en proxy-server er således
omfattet af bestemmelsen, og giver medlemsstaternerne en pligt til, at
gennemføre en lovgivning, som indebærer, at en ophavsmand tillægges ret
til at forbyde caching af det ophavsretligt beskyttede værk. Dette er
kernen i problematikken.

Fristen for medlemsstaternes efterkommelse af direktivet, er den 30. juni 
2000, jf. direktivets art. 11(1).

----

Direktivet blev ikke vedtaget. Tankevækkende er det ikke desto mindre, at
det overhovedet kom på bane i den form. At respektere virkeligheden burde
være en selvfølge, men er det tilsyneladende ikke. Det forudsætter jo, at
virkeligheden kendes.

/peder reuther
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:11 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *