[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] UK får big-brother-lovOle Tange wrote:
> 
> http://www.thestandard.com/article/display/0,1151,17179,00.html

Hvis vi får den samme lov i DK, så er vi rigtigt på den.

Hvis dette var i DK, vil jeg mene at det krænker den personlige
integritet så groft, at det er en sag for menneskerettigheds-
kommisionen.

Idag har enhver lov til at gå om bag laden, og tale fortroligt
uden at skulle medbringe en båndoptager så staten kan lytte med.
("Go behind the barn", et citat fra PGP-manualen)

Med en lov om at man skal udlevere nøgler så staten kan aflytte
alle konversationer, får staten lov til at aflytte alle samtaler
uden dommerkendelse (Kejsergade-sagen).

Danmarks riges grundlov af 5. juni 1953:
§72 "Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og
undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og
telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse,
alene ske efter en retskendelse." 

Der findes idag mere end hundrede love der tillader myndighederne
adgang til borgerens bolig uden retskendelse.

Ofte er boligen blevet krænket af den udøvende magt (politiet), der
så efterfølgende får en retskendelse med tilbagevirkende kraft
af den dømmende magt (domstolene). Dette er i mine øjne ikke
hensigten med §72.


For den almindelige lovlydige borger er der et problem at han
bliver aflyttet, og tvunget til at give nøgler jvf. den 
engelske lov. Dette gøres velvidende at de typiske borger er
lovlydig, hvorved man ufravigeligt kommer til aflytte borgere
man ikke burde. Folketinget kunne således finde på at lave
en ny lov der skal dæmme op for børne-porno. Dette kunne 
medføre at uskyldige borger bliver aflyttet. Er borgeren
af den type der gerne vil have lidt privatliv, er hans
mail krypteret. Han bliver så tvunget til at give sine
nøgler eller gå i fængsel (den engelske lov).

En sådan en lov gør i mine øjne at man aflytter en del af
befolkningen, som typisk er lovlydige. De kriminelle, skulle
jeg selv blive det en dag, vil oprette nye nøgler uden om
staten, og derved hindre at staten kan lytte med.

Den (næsten) vedtagne engelske lov gør således at kun lovlydige
borgere bliver aflyttet. Den har kun den virkning, at den krænker
den enkelte borgers personlige integritet. Man får ikke ram på
de rigtige forbrydere.

-- 
best regards
+---------------------------------------------------+
! Hans Schou,  Hamletsgade 4-201,  DK-2200 Kbh N !
! Telex: SCHOU.DK      Phone: +45 35 86 12 66 !
! mailto:sslug@sslug     http://www.schou.dk !
+---------------------------------------------------+
Intet, der kan kopieres digitalt, kan patenteres.
Alt, der kan kopieres digitalt, kan ophavsbeskyttes.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:11 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *