[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] UK får big-brother-lovOn Sun, 30 Jul 2000, Hans Schou wrote:

> Ole Tange wrote:
> > 
> > http://www.thestandard.com/article/display/0,1151,17179,00.html
> 
> Idag har enhver lov til at gå om bag laden, og tale fortroligt
> uden at skulle medbringe en båndoptager så staten kan lytte med.
> ("Go behind the barn", et citat fra PGP-manualen)

Og jeg er overbevist om, at det fortsat vil være sådan.
'Stikker-metaliteten´ er noget nær umulig at mobilisere i DK. Se f.eks.
debatten om at pålægge danske borgere en pligt til at indberette sort
arbejde.

> Danmarks riges grundlov af 5. juni 1953:
> §72 "Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og
> undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og
> telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse,
> alene ske efter en retskendelse." 
> 
> Der findes idag mere end hundrede love der tillader myndighederne
> adgang til borgerens bolig uden retskendelse.

Og det er ikke nødvendigvis et onde. Den evige balancegang mellem
pdes. retssikkerhed og pdas. effektivitet i (særligt)
kriminalitetsbekæmpelsen, er vanskelig. Modvejende hensyn betinger et
nuanceret syn. Den kommunikation der i dag er mulig, giver kriminaliteten
helt andre og bedre vilkår. Kriminalitetsbekæmpelsen bør have tilsvarende
bedre muligheder. Men den balance er svær, så jeg er helt enig i det
principielle i Hans Schou´s bekymringer.

> Ofte er boligen blevet krænket af den udøvende magt (politiet), der
> så efterfølgende får en retskendelse med tilbagevirkende kraft
> af den dømmende magt (domstolene). 

"Efterfølgende" vil sige senest 24 timer efter indgrebets foretagelse.

> Dette er i mine øjne ikke hensigten med §72.

Pointen i grl § 72 er, at der skal indhentes en retskendelse, MEDMINDRE
loven særligt undtager dette, sml. eksempelvis rpl §§ 780 og 783, stk. 1
og 3. E-post er også omfattet af rpl´s bestemmelser om telefonaflytning,
rumaflytning, brevåbning og brevstandsning (jf. en Vestre Landsrets dom,
1999).
 
> For den almindelige lovlydige borger er der et problem at han
> bliver aflyttet, og tvunget til at give nøgler jvf. den 
> engelske lov. Dette gøres velvidende at de typiske borger er
> lovlydig, hvorved man ufravigeligt kommer til aflytte borgere
> man ikke burde. Folketinget kunne således finde på at lave
> en ny lov der skal dæmme op for børne-porno. Dette kunne 
> medføre at uskyldige borger bliver aflyttet. Er borgeren
> af den type der gerne vil have lidt privatliv, er hans
> mail krypteret. Han bliver så tvunget til at give sine
> nøgler eller gå i fængsel (den engelske lov). 
> En sådan en lov gør i mine øjne at man aflytter en del af
> befolkningen, som typisk er lovlydige. 

Når mistanken om kriminalitet melder sig, har UK-politiet mulighed for at
se logfiler. Det er det.
Der er et kæmpe spring herfra og til en (i øvrigt ubegrundet) påstand om,
at UK-politiet sidder dag og nat og overvåger Herr og Fru Lovlydig.

/Peder Harbjerg Reuther

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:11 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *