[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Fwd: SV: Kolde fakta om "Statens standard for elektronisk publicering"Jeg er i gang med at skrive et svar, så det er blot til orientering.

Hovedspørgsmålet bliver nok noget á la: 

  "Hvordan kan man stille meget strenge krav til formelle og 
  tungere materiale, hvis man ikke en gang kan komme frem 
  til den side, hvor det er tilgængeligt?"

De herligste hilsner
 
Claus Sørensen    Electromagnetic Systems  Phone: +45 45 88 14 44
Systemadministrator    Ørsted * DTU     Fax:  +45 45 93 16 34
sslug@sslug    Ørsted Plads 348    Web:   www.emi.dtu.dk
+45 45 25 38 44    DK-2800 Lyngby, Denmark  sslug@sslug
---------- Videresendt brev ----------

Subject: SV: Kolde fakta om "Statens standard for elektronisk publicering"
Date: Fri, 2 Nov 2001 16:22:01 +0100
From: "Jensen, Poul Bernt" <sslug@sslug>
To: "'sslug@sslug'" <sslug@sslug>

Kære Claus Sørensen!
Jeg lovede dig at komme tilbage med et svar på nedenstående spørgsmål.
Jeg har talt med Statens Information om materialet på deres hjemmeside.

Dette materiale handler dels om "Statens standard for elektronisk
publicering" og dels om generel rådgivning
omkring opbygning af hjemmesider.

Standarderne for elektronisk publicering skal overholdes. De blev
 fastlagt for nogle år siden og afgrænser sig til mere formel publicering
 sammenlignet med publicering i en trykt vejledning / bog.

De sider, der giver gode råd om opbygning af statslige hjemmesider har
 ikke samme formelle baggrund, og er primært tænkt som gode råd. Men de
 har ikke status af formelle krav.

Jeg skal være den første til at indrømme, at det kan være vanskeligt at
skelne mellem "krav til elektroniske publikationer" og den generelle
rådgivning.

På bagrund af bl.a. dine spørgsmål er det aftalt med Statens Information,
 at de vil gennemgå deres rådgivning på området og vurdere, hvorledes den
 kan forbedres.

Med venlig hilsen
Poul Bernt

Poul Bernt Jensen
Chefkonsulent			Senior Advisor
IT- og Forskningsministeriet		Ministry of IT and Research
Bredgade 43,1260 København		Bredgade 43, DK1260 Copenhagen
Tel.: +45 33929886	Fax: +45 3393 8012	sslug@sslug

> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra:	Claus Sørensen - DKUUG [SMTP:sslug@sslug
> Sendt:	17. oktober 2001 14:48
> Til:	Jensen, Poul Bernt
> Cc:	sslug@sslug; sslug@sslug; sslug@sslug;
> sslug@sslug; sslug@sslug
> Emne:	Kolde fakta om "Statens standard for elektronisk publicering"
>
> Til: Poul Bernt Jensen (sslug@sslug)
> Kopi: DKUUGs Standardiseringsudvalg (sslug@sslug)
>   DKUUGs Bestyrelse (sslug@sslug)
>   SSLUGs IT-politiske liste (sslug@sslug)
>   Kristian Jensen, V (sslug@sslug)
>   Knud Erik Hansen, SF (sslug@sslug)
>
> Efter vores meget interessante telefonsamtale i mandags, hvor du flere
> gange henviste til, at Statens Informations "Statens standard for
> elektronisk publicering" kun er en anbefaling, og specielt
> HTML-specifikationerne også kun er en anbefaling, vil jeg bede dig
> kigge på nedenstående og fortælle mig, hvorfor det ikke er et krav.
>
> I "Appendiks J: Udgivere omfattet af standarden" står hvilke
> ministerier, styrelser og direktorater, som er omfattet af standarden.
>
> I "Appendiks K: Minimumskrav (Tjekliste)" står i første linie:
>
>  "Publikationerne skal fremstilles med en officiel version
>  af HTML rekommandationen."
>
> hvor "HTML rekommandationen" er en henvisning til "5.2 Hvilken
> HTML-version?", hvor der står:
>
>  "Netpublikationer kan udformes i en af udgiveren valgt HTML
>  version f.eks. version 3.2 eller version 4.0. Udgiveren
>  skal dog være opmærksom på, at HTML anvendes korrekt
>  ifølge den tilhørende rekommandation"
>
> Her efter er der en henvisning til "Appendiks B: Kontrol- og
> hjælpeprogram", hvor der igen henviset til W3Cs validatorer.
>
> Altså skal alle dem, som er listet i appendiks J overholde kravene i
> appendiks K, der indbefatter valg af en HTML version, som kan valideres
> med W3Cs valdator.
>
> Alle steder er ordet "krav" og ikke "anbefaling" nævnt.
>
> Kan du ikke lige oplyse mig, hvor jeg går galt i byen.
>
> På vegne af DKUUGs Standardiseringsudvalg
>
> De herligste hilsner
> --
> Claus Sørensen      D K U U G
> Bestyrelsesmedlem  -------------------   Tlf:   20 94 62 34
> Nøddelunden 110    Dansk Unix-system    Email:  sslug@sslug
> 2765 Smørum       Bruger Gruppe     Web:  www.dkuug.dk

-------------------------------------------------------


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:14 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *