[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Forslag til lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel.Se
http://www.folketinget.dk/Samling/20011/lovforslag_oversigtsformat/L53.htm

>Lovforslaget har til formål at sikre den frie bevægelighed i det indre
>marked for onlinetjenester og at fremme udviklingen af elektronisk handel,
>og dermed medvirke til at skabe en øget konkurrence og handel i det indre
>marked. Danske virksomheder får således lettere ved at udbyde
>onlinetjenester i EU, ligesom det bliver lettere for myndighederne at
>gribe ind over for ulovlige onlineaktiviteter.

>Forslagets anvendelsesområde er afgrænset til onlinetjenester. Det vil
>sige kommercielle tjenester, der leveres ad elektronisk vej over en vis
>distance på individuel anmodning fra en bruger. Som eksempler på
>tjenester kan nævnes salg og reklame via internettet, onlineinformation,
>søgetjenester f.eks. Jubii, WAP- og SMS-tjenester.

>I lovforslaget er en række aktiviteter og områder undtaget fra
>afsenderlandsprincippet. Det drejer sig f.eks. om immaterielle
>rettigheder, visse typer forsikringer og spørgsmålet om uopfordret
>elektronisk post. På disse områder opretholdes de gældende
>tilsynsbestemmelser. Som eksempel kan nævnes, at markedsføringslovens
>forbud mod fremsendelse af uanmodet elektronisk post fortsat kan
>opretholdes over for virksomheder etableret i en anden medlemsstat,
>selv om denne fremgangsmåde er tilladt i den pågældende medlemsstat.

>Forslaget indeholder endvidere regler om ansvarsfrihed for formidlere
>(f.eks. internetudbydere og serverejere) i relation til straf og
>erstatning for indholdet af det materiale, som de formidler på andres
>vegne. Bestemmelserne fastlægger alene, hvornår formidlere er fri for
> ansvar.

Det sidste har måske interesse for nogen?


-- 
  Carsten Svaneborg   http://www.mpip-mainz.mpg.de/~svanebor
<out of signature error, please reboot internet>


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:14 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *