[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Forslag til lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel.Quoting Carsten Svaneborg (sslug@sslug):

> >I lovforslaget er en række aktiviteter og områder undtaget fra
> >afsenderlandsprincippet. Det drejer sig f.eks. om immaterielle
> >rettigheder, visse typer forsikringer og spørgsmålet om uopfordret
> >elektronisk post. På disse områder opretholdes de gældende
> >tilsynsbestemmelser. Som eksempel kan nævnes, at markedsføringslovens
> >forbud mod fremsendelse af uanmodet elektronisk post fortsat kan
> >opretholdes over for virksomheder etableret i en anden medlemsstat,
> >selv om denne fremgangsmåde er tilladt i den pågældende medlemsstat.

Betyder det så også at hvis jeg har en hjemmeside med lovligt materialle
efter dansk lov, men som er ulovligt efter et vilkårligt andet EU lands lov,
så får jeg problemmer?

Det kunne være ting som software patenter, kryptering, etc. Nu kender jeg
ikke så meget til de andre landes love, men hvis nu f.eks. tyrkiet blev
optaget, vil min hjemmeside omhandlende undertrykkelse af det kurdiske
mindretal så blive ulovligt?

Mvh. Baldur


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:14 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *