[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

FW: [ITPOLITIK] RE: PhD afhandling (fwd)Jeg har netop modtaget dette...

/Erik

-----Original Message-----
From: Kim G. Hansen [mailto:sslug@sslug
Sent: Monday, November 12, 2001 1:06 PM
To: 'sslug@sslug'
Cc: 'sslug@sslug'
Subject: RE: [ITPOLITIK] RE: PhD afhandling (fwd)


Kære Erik,

tak for din tilbagemelding.

Mine kommentarer følger under hvert spørgsmål.

mvh

Kim

Advokat Kim G. Hansen, LL.M., ph.d.
Kromann Reumert
Raadhuspladsen 3
DK-8000 Aarhus C
Phone: +45 70 12 12 11
Fax:     +45 70 12 14 11
E-mail: sslug@sslug
Web: www.kromannreumert.com-----Original Message-----
From: Erik Lange [ mailto:sslug@sslug <mailto:sslug@sslug> ]
Sent: 8. november 2001 19:32
To: sslug@sslug
Cc: sslug@sslug
Subject: RE: [ITPOLITIK] RE: PhD afhandling (fwd)


Kære Kim,

Jeg har modtaget din afhandling fra Hans Schou.

Jvf. dit forord; hvordan ser du nedenstående vil forandre mulighederne for
inovative danske softwareudviklere ?

"Munich, Paris. 2001-11-05 - Without waiting for the expected vote by
the European Union of a directive on the patentatibility of software,
the European Patent Office just published a new examination directive
which extends the realm of the European patent practice to software,
business methods and mathematics"

Link:
http://linuxtoday.com/news_story.php3?ltsn=2001-11-07-013-20-NW-LL
<http://linuxtoday.com/news_story.php3?ltsn=2001-11-07-013-20-NW-LL>

Jeg tror ikke at de ændrede retningslinier i sig selv vil ændre noget. De
følger for mig at se den allerede fulgte praksis i appelkamrene.


Som selvstændig erhvervsdrivende og softwareudvikler er det min erfaring, at
små og mellemstore virksomheder (hvilke vi har flest af herhjemme) ikke har
mulighed for selv at finansere hele udviklingen af meget omfattende
software-produkter, hvilket naturligvis er et krav, såfremt en virksomhed
vil forbeholde sig eneret til udnyttelse af disse.

Derimod giver udvikling efter Open Source modellen efter min mening netop
mulighed for, at virksomheder helt ned på enkeltmands-niveau kan deltage i
udviklingen af selv meget store og komplekse systemer (eks. Linus
Thorvaldsen og Linux).

Findes der nogle undersøgelser over, hvem der idag udnytter
software-patenter (i de lande hvor dette er tilladt) og hvem der forventes
at få udbytte af fremtidig software-patentering ?


Jeg er ikke bekendt med sådanne undersøgelser, men det er almindelig viden,
at IBM er den største spiller på området. Microsoft er også en stor spiller
efter 1994. Spørgsmålet om hvem der får udbytte er meget svært, men i en
ideel verden burde det være alle, dvs. udviklere og samfund. Problemet er
dels at rettigheder i et vist omfang kan misbruges og dels, at den med de
fleste ressourcer ofte vinder en strid om rettigheder. Problemet med
"misbrug" er dog ikke særligt for softwarepatenter, men er relevant for alle
patenter. Problemet forstærkes dog fsva softwarepatenter af, at der
formentlig er udstedt en lang række patenter, som er af dårlig kvalitet,
enten fordi det patenterede ikke var nyt eller fordi der ikke var
opfindelseshøjde, eller fordi patenterne er udstedt for bredt.


Der er muligt der er noget jeg har overset, men det forekommer mig at
software-patenter slet ikke kan udnyttes af det majoriteten af det danske
erhvervsliv. Måske er dette også en af årsagerne til at der er så
forholdsvis lidt debat om dette emne i danmark - det vedkommer jo simpelthen
ikke mere end en håndfuld erhvervsledere herhjemme.


Jeg er ikke nødvendigvis enig med dig. Det er korrekt, at debatten ikke har
været særlig udbredt, men spørgsmålet burde interessere de fleste
erhvervsledere. Det er jo ikke bare spørgsmålet om at kunne få patent, der
er interessant. Langt mere interessant er det jo om andre kan håndhæve deres
patenter overfor det danske erhvervsliv, herunder i USA. Sagt på en anden
måde - det er interessant for dig, om du udvikler software i strid med
andres patentrettigheder og derfor kan risikere at måtte lukke ned under en
evt. sag om spørgsmålet.


Jeg er personligt meget utryg ved denne "strudse-holding", da jeg godt ka'
forstå at uinviede umiddelbart lader sig forføre af udsigten til at få
tildelt et autoriseret verdens-monopol. Jeg frygter bare at vi ved at
acceptere software patenter i danmark, risikerer at fremtidig udvikling og
evt. kommerciel udnyttelse af denne, vil ende med at blive ejet af
udenlandske selskaber der har den nødvendige volumen til at indhente og
udnytte patenter, uanset om grundforskningen er foretaget af små inovative
virksomheder i danmark - kender du nogle tilfælde hvor en lille inovativ
virksomhed (efter dansk skala, dvs. 0-100 ansatte) i kraft af sine software
patenrettigheder er blevet en succes på verdensplan ?


Jeg er også utryk ved strudseholdeningen, men jeg tillader mig at starte et
andet sted. MAN KAN FÅ UDSTEDT SOFTWAREPANTER MED VIRKNING I DANMARK!
Spørgsmålet er, hvordan man formulerer sine patentkrav og hvad man forstår
ved software. Ved sidstnævnte mener jeg den algoritme eller metode, som
softwaren udfører, når den eksekveres. Jeg er bekendt med, at metoden altid
vil kunne beskrives matematisk, men der er ikke af den grund matematik.
Problemet er, at man fra dansk side ikke har villet erkende dette og at man
af politisk opportunistiske grunde har valgt at fremstille det sådan, at man
ville "tillade" softwarepatentering (i erhvervsministerens redegørelse)
istedet for at melde rent ud og meddele, at man allerede nu kan få sådanne
patenter - med visse begrænsinger.Jeg deler din frygt mht udenlandske virksomheder, men problemet har også
baggrund i, at vi i DK ikke har tradition for at udtage patenter - derved
risikerer vi en situation, som den du skitserer.Jeg kender ingen eksempler på virksomheder der i kraft af softwarepatenter
er blevet en verdenssucces. Det er heldigvis ikke patenterne der skaber
successen. Men hvor mange danske virksomheder kedne du, som har
softwarepatenter? Alle siger jo, at man ikke kan få det! Problemet er
(måske) at andre kan komme med patenter, som de ikke burde have haft, og
stoppe danske softwarevirksomheders indtrængen på f.eks, det amerikanske
marked eller andre. Jeg er dog bekendt med virksomheder, som i kraft af
deres patenter har fået tilført risikovillig kapital.Afslutningsvis vil jeg slå fast, at jeg - uanset at jeg mener, at man
allerede nu kan får softwarepatenter - ikke nødvendigvis mener, at dette er
et gode. Jeg mener på den ene side ikke, at man skal diskriminere folk, som
implementerer opfindelser vha software, men på den anden side, må jeg jo
tage påstandende om, at patenterne ikke fremmer innovationen til
efterretning. Hvis det sidste er korrekt burde man måske ændre
patentsystemet generelt eller med virkning for software, som drøftet i kap.
6.4.6


Med venlig hilsen,
Erik Lange
MM Manager.org


> -----Original Message-----
> From: Hans Schou [ mailto:sslug@sslug <mailto:sslug@sslug> ]
> Sent: Thursday, November 08, 2001 4:51 PM
> To: sslug@sslug
> Subject: [ITPOLITIK] RE: PhD afhandling (fwd)
>
>
>
> FYI
>
> ---------- Forwarded message ----------
> Date: Thu, 8 Nov 2001 15:49:01 +0100
> From: Kim G. Hansen <sslug@sslug>
> To: 'Hans Schou' <sslug@sslug>
> Subject: RE: PhD afhandling
>
> Kære Hans,
>
> Langt om længe følger henvisningen til min afhandling:
>
> http://www.kromannreumert.com/web/jurister/kim.pdf
<http://www.kromannreumert.com/web/jurister/kim.pdf>
>
> Jeg vil være taknemmelig for enhver form for tilbagemelding.
>
> mvh
>
> Kim G. Hansen
>
> Advokat Kim G. Hansen, LL.M., ph.d.
> Kromann Reumert
> Raadhuspladsen 3
> DK-8000 Aarhus C
> Phone: +45 70 12 12 11
> Fax:     +45 70 12 14 11
> E-mail: sslug@sslug
> Web: www.kromannreumert.com
>
- - - - - - - - - - - - - END OF ORIGINAL MESSAGE- - - - - - - - - - - - -
___________________________________________________________________________

This is an e-mail from the law firm of Kromann Reumert. Pursuant to
common commercial practice our e-mails and attached documents
are not encrypted. If you would like future e-mails and attached
documents to be encrypted, please let us know in writing (e-mail
suffice) and all future e-mails from us will be sent in an encrypted
form. This e-mail may contain confidential information and/or
privileged legal advice. This e-mail is intended for the addressee(s)
stated above only. If you receive this e-mail by mistake, please
return it to Kromann Reumert without producing, distributing or
retaining copies hereof. Thank you.
___________________________________________________________________________


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:14 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *