[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

RE: PhD afhandling (fwd)Svar fra Kim.

Nu adskilt fra spørgsmål... ;-)

/Erik

> -----Original Message-----
> From: Kim G. Hansen [mailto:sslug@sslug
> Sent: Monday, November 12, 2001 1:06 PM
> To: 'sslug@sslug'
> Cc: 'sslug@sslug'
> Subject: RE: [ITPOLITIK] RE: PhD afhandling (fwd)
>
>
> Kære Erik,
>
> tak for din tilbagemelding.
>
> Mine kommentarer følger under hvert spørgsmål.
>
> mvh
>
> Kim
>
> Advokat Kim G. Hansen, LL.M., ph.d.
> Kromann Reumert
> Raadhuspladsen 3
> DK-8000 Aarhus C
> Phone: +45 70 12 12 11
> Fax:     +45 70 12 14 11
> E-mail: sslug@sslug
> Web: www.kromannreumert.com
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Erik Lange [ mailto:sslug@sslug <mailto:sslug@sslug> ]
> Sent: 8. november 2001 19:32
> To: sslug@sslug
> Cc: sslug@sslug
> Subject: RE: [ITPOLITIK] RE: PhD afhandling (fwd)
>
>
> Kære Kim,
>
> Jeg har modtaget din afhandling fra Hans Schou.
>
> Jvf. dit forord; hvordan ser du nedenstående vil forandre mulighederne for
> inovative danske softwareudviklere ?
>
> "Munich, Paris. 2001-11-05 - Without waiting for the expected vote by
> the European Union of a directive on the patentatibility of software,
> the European Patent Office just published a new examination directive
> which extends the realm of the European patent practice to software,
> business methods and mathematics"
>
> Link:
> http://linuxtoday.com/news_story.php3?ltsn=2001-11-07-013-20-NW-LL
> <http://linuxtoday.com/news_story.php3?ltsn=2001-11-07-013-20-NW-LL>
>
Jeg tror ikke at de ændrede retningslinier i sig selv vil ændre noget. De
følger for mig at se den allerede fulgte praksis i appelkamrene.


> Som selvstændig erhvervsdrivende og softwareudvikler er det min
> erfaring, at
> små og mellemstore virksomheder (hvilke vi har flest af
> herhjemme) ikke har
> mulighed for selv at finansere hele udviklingen af meget omfattende
> software-produkter, hvilket naturligvis er et krav, såfremt en virksomhed
> vil forbeholde sig eneret til udnyttelse af disse.
>
> Derimod giver udvikling efter Open Source modellen efter min mening netop
> mulighed for, at virksomheder helt ned på enkeltmands-niveau kan deltage i
> udviklingen af selv meget store og komplekse systemer (eks. Linus
> Thorvaldsen og Linux).
>
> Findes der nogle undersøgelser over, hvem der idag udnytter
> software-patenter (i de lande hvor dette er tilladt) og hvem der forventes
> at få udbytte af fremtidig software-patentering ?
>

Jeg er ikke bekendt med sådanne undersøgelser, men det er
almindelig viden,
at IBM er den største spiller på området. Microsoft er også en
stor spiller
efter 1994. Spørgsmålet om hvem der får udbytte er meget svært, men i en
ideel verden burde det være alle, dvs. udviklere og samfund. Problemet er
dels at rettigheder i et vist omfang kan misbruges og dels, at den med de
fleste ressourcer ofte vinder en strid om rettigheder. Problemet med
"misbrug" er dog ikke særligt for softwarepatenter, men er
relevant for alle
patenter. Problemet forstærkes dog fsva softwarepatenter af, at der
formentlig er udstedt en lang række patenter, som er af dårlig kvalitet,
enten fordi det patenterede ikke var nyt eller fordi der ikke var
opfindelseshøjde, eller fordi patenterne er udstedt for bredt.

>
> Der er muligt der er noget jeg har overset, men det forekommer mig at
> software-patenter slet ikke kan udnyttes af det majoriteten af det danske
> erhvervsliv. Måske er dette også en af årsagerne til at der er så
> forholdsvis lidt debat om dette emne i danmark - det vedkommer jo
> simpelthen
> ikke mere end en håndfuld erhvervsledere herhjemme.
>

Jeg er ikke nødvendigvis enig med dig. Det er korrekt, at
debatten ikke har
været særlig udbredt, men spørgsmålet burde interessere de fleste
erhvervsledere. Det er jo ikke bare spørgsmålet om at kunne få patent, der
er interessant. Langt mere interessant er det jo om andre kan
håndhæve deres
patenter overfor det danske erhvervsliv, herunder i USA. Sagt på en anden
måde - det er interessant for dig, om du udvikler software i strid med
andres patentrettigheder og derfor kan risikere at måtte lukke
ned under en
evt. sag om spørgsmålet.

>
> Jeg er personligt meget utryg ved denne "strudse-holding", da jeg godt ka'
> forstå at uinviede umiddelbart lader sig forføre af udsigten til at få
> tildelt et autoriseret verdens-monopol. Jeg frygter bare at vi ved at
> acceptere software patenter i danmark, risikerer at fremtidig udvikling og
> evt. kommerciel udnyttelse af denne, vil ende med at blive ejet af
> udenlandske selskaber der har den nødvendige volumen til at indhente og
> udnytte patenter, uanset om grundforskningen er foretaget af små inovative
> virksomheder i danmark - kender du nogle tilfælde hvor en lille inovativ
> virksomhed (efter dansk skala, dvs. 0-100 ansatte) i kraft af
> sine software
> patenrettigheder er blevet en succes på verdensplan ?
>

Jeg er også utryk ved strudseholdeningen, men jeg tillader mig at
starte et
andet sted. MAN KAN FÅ UDSTEDT SOFTWAREPANTER MED VIRKNING I DANMARK!
Spørgsmålet er, hvordan man formulerer sine patentkrav og hvad man forstår
ved software. Ved sidstnævnte mener jeg den algoritme eller metode, som
softwaren udfører, når den eksekveres. Jeg er bekendt med, at
metoden altid
vil kunne beskrives matematisk, men der er ikke af den grund matematik.
Problemet er, at man fra dansk side ikke har villet erkende dette
og at man
af politisk opportunistiske grunde har valgt at fremstille det
sådan, at man
ville "tillade" softwarepatentering (i erhvervsministerens redegørelse)
istedet for at melde rent ud og meddele, at man allerede nu kan få sådanne
patenter - med visse begrænsinger.Jeg deler din frygt mht udenlandske virksomheder, men problemet har også
baggrund i, at vi i DK ikke har tradition for at udtage patenter - derved
risikerer vi en situation, som den du skitserer.Jeg kender ingen eksempler på virksomheder der i kraft af softwarepatenter
er blevet en verdenssucces. Det er heldigvis ikke patenterne der skaber
successen. Men hvor mange danske virksomheder kedne du, som har
softwarepatenter? Alle siger jo, at man ikke kan få det! Problemet er
(måske) at andre kan komme med patenter, som de ikke burde have haft, og
stoppe danske softwarevirksomheders indtrængen på f.eks, det amerikanske
marked eller andre. Jeg er dog bekendt med virksomheder, som i kraft af
deres patenter har fået tilført risikovillig kapital.Afslutningsvis vil jeg slå fast, at jeg - uanset at jeg mener, at man
allerede nu kan får softwarepatenter - ikke nødvendigvis mener,
at dette er
et gode. Jeg mener på den ene side ikke, at man skal diskriminere
folk, som
implementerer opfindelser vha software, men på den anden side, må jeg jo
tage påstandende om, at patenterne ikke fremmer innovationen til
efterretning. Hvis det sidste er korrekt burde man måske ændre
patentsystemet generelt eller med virkning for software, som
drøftet i kap. 6.4.6

>
> Med venlig hilsen,
> Erik Lange
> MM Manager.org
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: Hans Schou [ mailto:sslug@sslug <mailto:sslug@sslug> ]
> > Sent: Thursday, November 08, 2001 4:51 PM
> > To: sslug@sslug
> > Subject: [ITPOLITIK] RE: PhD afhandling (fwd)
> >
> >
> >
> > FYI
> >
> > ---------- Forwarded message ----------
> > Date: Thu, 8 Nov 2001 15:49:01 +0100
> > From: Kim G. Hansen <sslug@sslug>
> > To: 'Hans Schou' <sslug@sslug>
> > Subject: RE: PhD afhandling
> >
> > Kære Hans,
> >
> > Langt om længe følger henvisningen til min afhandling:
> >
> > http://www.kromannreumert.com/web/jurister/kim.pdf
> <http://www.kromannreumert.com/web/jurister/kim.pdf>
> >
> > Jeg vil være taknemmelig for enhver form for tilbagemelding.
> >
> > mvh
> >
> > Kim G. Hansen
> >
> > Advokat Kim G. Hansen, LL.M., ph.d.
> > Kromann Reumert
> > Raadhuspladsen 3
> > DK-8000 Aarhus C
> > Phone: +45 70 12 12 11
> > Fax:     +45 70 12 14 11
> > E-mail: sslug@sslug
> > Web: www.kromannreumert.com
> >
>
>
>
>
> - - - - - - - - - - - - - END OF ORIGINAL MESSAGE- - - - - - - - - - - - -
> __________________________________________________________________
> _________
>
> This is an e-mail from the law firm of Kromann Reumert. Pursuant to
> common commercial practice our e-mails and attached documents
> are not encrypted. If you would like future e-mails and attached
> documents to be encrypted, please let us know in writing (e-mail
> suffice) and all future e-mails from us will be sent in an encrypted
> form. This e-mail may contain confidential information and/or
> privileged legal advice. This e-mail is intended for the addressee(s)
> stated above only. If you receive this e-mail by mistake, please
> return it to Kromann Reumert without producing, distributing or
> retaining copies hereof. Thank you.
> __________________________________________________________________
> _________
> 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:14 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *