[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

IRC med radikaleJeg har haft en chat igang med Margrethe Vestager(R) via www.radikale.dk
(Se log nedenfor). Jeg troede, det var idag, at Morten Helveg Petersen
dukkede op, men det er først på torsdag. Så hvis du kan køre java eller
har en IRC-klient (chat.magenta-aps.dk 6667), så kunne du jo sætte kryds i
din kalender torsdag (Jeg mener, det er mellem 17 og 18).


/Ole
-- 
http://www.ole.tange.dk/


*** Ole joined the channel.
<Margrethe> Hej - nogen der vil drøfte radikal politik?
<Ole> Jep
<Ole> Jeg havde egentlig forventet at MHP ville være her idag
<Margrethe> Har du et emne?
<Ole> Men nu kan du så få lov at prøve din IT-viden
<Margrethe> Morten er på torsdag
<Margrethe> Prøv mig!
<Ole> En af de ting, som jeg gerne vil vide jeres holdning til er, at EPO
(Den Europæiske Patent Organisation) har tilladt patenter på software uden
at der har været en demokratisk drøftelse i medlemsstaterne
*** Bianca-m joined the channel.
<Margrethe> Der ramte du godt - det ved jeg ikke noget om
<Ole> en af staterne er Danmark. Det lader altså til, at nogle embedsmænd
har truffet en beslutning, som vil ændre patentloven, men som de danske
politkere ikke har haft nogen indflydelse på.
<Ole> Mit problem er naturligvis, at jeg ikke gider at betale for et
Folketing, hvis beslutningerne alligevel klares af embedsmænd.
<Margrethe> Det lyder ikke rigtigt- af helt grundlæggende årsager : love
ændres af lovgivende forsamlinger - ikke af embedsmænd
<Bianca-m> Hvordan går det med forlængelse af barselsorloven ??
<Margrethe> Barselsorloven bliver længere hvis vi kan finde nogen, der vil
være med itl at finde pengene til at finansiere
<Bianca-m> hvornår regner i med at den går i gang ?? og hvad med dem der
er på barsel når det træder i kraft ??
<Ole> Principielt har du sikkert ret, men specielt på patentområdet har
der været tilfælde, hvor det ser ud til, at storkapitalen har været på
spil. F.eks. patenter på gener.
<Ole> Vil R give skolerne et reelt valg, når de skal vælge IT, så de ikke
er tvunget til at støtte et monopol?
<Margrethe> Der er nok ikke tvivl om, at de store interesser forsøger at
gøre sig gældende i.f.t. patenter, som nok ikke betragtes som særlig
folkelig politik - hvilket er et problem, da patentering som jeg opfatter
det kan få meget langtrækkende konsekvenser
*** kikke joined the channel.
<Ole> Vil R give borgerne et reelt valg, når borgerne skal tilgå
offentlige websteder? F.eks. gennem overholdelse af FSKs retningslinjer
for offentlige websteder (Heri kræves bl.a. at webstedet overholder
internationale standarder)
<Margrethe> Ja, der ligger ikke noget monopolkrav - men et stykke ad vejen
kan det være svært at komme uden om, hvis der skal være en given
funktionalitet. Meget afhænger vel også af, om vi får fælles grænseflade
(hvad er det nu navnet er på den?)
<Ole> Skoler: Næh, jeg tror gerne, at der ikke er noget _krav_ om
monopoler. Men det, jeg fisker efter er, om man vil give _reel_
valgmulighed.
<Margrethe> Du må komme det nærmere - hvad går du efter, når du siger
"reel valgmulighed"
<Bianca-m> Hmmmmmm ........... jeg undrer mig lidt !!!
<kikke> hej Margrethe, ja jeg sidder lige og laver en opgave om det
radikale venstre og mangler bare svaret på :hvem er formand/lederen??
<Bianca-m> Hvordan kan det være at i prædiker så meget om at spare her og
der, og så bruger i tonsvis af penge på valgkampanger ??????????????????
<Margrethe> Søren Bald er landsformand, Marianne Jelved erpolitisk leder
og Elisabeth Arnold er gruppeformand
<kikke> mange tak!!!
<Ole> Skoler: Reel valgmulighed ville f.eks. være synligt, hvis man kunne
fremvise blot een enkelt skole fuldstændig havde droppet software fra
monopoler.
<Bianca-m> er det ikke dobbeltmoralsk ??
<Margrethe> Vi prædiker ikke, at man skal spare her og der, men at
offentlige midler skal bruges med omtanke - og at statsgælder skal betales
tilbage. Det Radikale Venstre bruges nu i øvrigt ikke voldsomt meget på
valgkampagne.
<Bianca-m> hvor meget er ikke voldsomt meget ?? hvor mange milioner ?
<Margrethe> Jeg tror ikke, at der er nogen skoler, der har haft mod på at
bruge f.eks. linux, men det tror jeg ikke skyldes mangel på interesse, men
at det er svært at få viden nok om hvordan og usikkerhed om
undervisningsprogrammer kan køre
<Ole> Skoler: Vil R sørge for, at der kommer denne viden og at
undervisningsprogrammer vil komme til at køre?
<Margrethe> Jeg kender ikke partiets kampagnebudget. Da jeg var
landsformand brugete partiet centralt ikke en million. Jeg vil tro at
partiet i denne kampagne bruger ca. 1½ mill.
<Bianca-m> kunne man ikke bare afholde valg på det som vi ser og hører om
jer til daglig ??? er det virkelig nødvendig med al den valgflæsk ??
<Margrethe> Skoler: Har du et forslag til, hvordan det bør organiseres?
<Ole> Patent: Vil R arbejde for, at man i fremtiden ikke vil komme til at
kunne tage patent på noget, som er information (Herunder programmer)?
<Bianca-m> Jeg har stemt venstre siden jeg fik valgret - og det kan
kampangerne da ikke ændre på ?!!!
<Margrethe> Valgflæsk: Jo, meget gerne en valgkamp uden valgflæsk og på
baggrund at det vi har arbejdet med, opnået af resultater og før
kampagnene sagt, at vi står for. Men så god er verden åbenbart ikke.
*** Bianca-m1 joined the channel.
*** Bianca-m1 left the IRC network.
<Ole> Skoler: Udvælg en forsøgsskole, hvor man er positivt stemt over for
at undvære monopolsoftware. Udskift al monopolsoftware i skolen og høst
dermed nogle erfaringer, som andre skoler kan bruge. Det bliver ikke
gratis, men sikkert en besparelse målt over 5 år.
<Margrethe> Patent: Er det ikke et meget vidtgående forslag, du stiller?
Jeg er med så langt, at man ikke skal kunne patenterer de grundlæggende
bits and bites, men information er jo meget mere end programmer - også
medicinsk viden m.v.
<Margrethe> Skoler: Et spørgsmål - jeg har været optaget, af linux, men
får hele tiden af vide, at der ikke er noget at sparer - eller bedre
programmer at få fordi der drives en meget dyr konsulentvirksomhed
"ovenpå" linux?
<Ole> Patent: Medicin er et fysisk produkt. Du kan tage medicin i hånden.
Det er noget radikalt andet end programmer, hvor selve slutresultatet er
immaterielt.
*** Bianca-m left the IRC network.
<Margrethe> Der er da viden uden for programmernes verden, der er
immateriel. Hele ideen om ophavsret til tekster, ideer, musik m.v. er da i
familie med patentering
<Ole> Skoler: Jeg kan ikke tro, at der er en kortsigtet besparelse på at
indføre fri software. Vi kommer til at tale om langtsigtede perspektiver
(ca. 5 år). Men netop for at vise, hvorvidt det vil vikre besparende på en
skole, kunne man tage en enkelt skole som eksempel.
*** cm joined the channel.
<Margrethe> Skoler: Hvad tror du, at det vil koste at køre sådan et
forsøg?
<Ole> Patet: Ophavsret er noget gangske andet end patenter. Ophavsret gør
at MS må udvikle en tekstbehandling, og at jeg ikke må kopiere den. Jeg må
dog gerne selv udvikle en tekstbehandling. Hvis MS havde patent på
tekstbehandling, så måtte jeg ikke selv udvikle min egen tekstbehandling.
Altså en væsentlig forskel på omfanget af rettgheden.
<Margrethe> Skoler: Og hvem kan stille viden tilrådighed?
<Ole> Skoler: Av. Den var værre. Priser har jeg ingen anelse om, men hvis
man vælger en skole, der selv har taget initiativ til at få noget sådan
igang, så vil jeg tro, det går lettere.
<Margrethe> Patent: Ja, jeg er for så vidt enig. Hvisman billedligt talt
kan sammenligne med at nogen vil patentere orden "og" (som modsætning til
f.eks. en sangtekst) så tror jeg, at jeg forstår din pointe . og kan se
problemet
<Margrethe> Patent: der skulle stå "ordet" og ikke "orden"
<Ole> Skoler: Jeg har hørt om noget, der hedder GNU-Skole. Det skulle være
et projekt startet af nogle lærere, der netop havde det som mål. Måske var
de værd at tage fat i.
*** Roza joined the channel.
<Margrethe> Skoler: De fleste skoler jeg kender har generelt blandede
erfaringer. Det de helst ville have, var et system, der i højere grad
kører af sig selv i stedet for evindelige nedbrug og fejlmeddelelser.
Kender du en skole, der er interesseret? Jeg vil gerne gå videre med det.
*** Roza left the IRC network.
<Ole> Patent: OK, så har du fattet problemet. Problemets omfang bliver
naturligvis større, hvis vi taler IT: Et patent varer 20 år. Og inden for
IT går udviklingen meget hurtigt. Jeg kan ikke tro, at vi for 20 år siden
ville have forudset, at vi ville kunne sidde og chatte idag. Derfor ville
man sikkert nemt for 20 år siden kunne få patent på chat via internettet.
*** Charbax joined the channel.
<Margrethe> Patent: Hvorda håndterer man problemet politisk? Er det i
dansk patenslovgivning eller EU, der er på vej ud ad tangenten?
<Ole> Skoler: Evindelige nedbrud er fri software ikke kendt for. Men der
er naturligvis et problem, hvis kommunikationen med det offentlige kræver,
at man benytter monopolsoftware. Så vil man jo reelt tvinge skolen til at
fravælge fri software.
<Charbax> HEj, ser man CNN og Fox nyheder siden kl.3 paa christiansborg?
<Charbax> Er der skoler som eksperimentere med mere end Skolekom, og
indskrivning af stile i Word?
<Ole> Patent: Lovgivningen idag siger: at noget der _alene_ udgør software
ikke kan patenteres (Patentloven §1 stk 2)
<Margrethe> Skoler: Enig i spørgsmålet om hvilke krav man stiller. i den
lovgivning jeg har fået vedtaget de senere år er der skabt hjemmel til at
fastsætte krav til kommunikationen. Men da vi stadig har
sikkerhedsproblemer (f.eks. digital signatur) er hjemlerne dårlig nok
brugt endnu. Der sidder en it-kreds som kan rådgive. Er der andre, det er
væsentligt at høre, for ikke at fremme monopoler, men tværtimod give rum
til e
<Charbax> dvs. er der eksperimenter igang med f.eks. video-undervisning
over internettet..
<Ole> Patent: Men det bliver i dag tolket som: at noget, der _ikke_
_alene_ udgør software godt kan patenteres. Her kunne der f.eks. være tale
om en computer, der kører et program. Det er jo netop ikke _alene_
software, men både hardware og software. Dermed har man fra Patent og
Varemærkestyrelsen (PVS) omgået lovgivningen.
<Margrethe> Til Charbax: ja, der er eksperimenter i gang - mest for
voksnes uddannelse. Der kører f.eks. en HD-uddannelse virtuelt. Men der er
som oftest nogle dage, hvor man også fysisk er sammen  a.h.t.
"studiemiljøet"
<Charbax> Er der folk som arbejder paa online-skolesystemmer? Har staten
noget at goere med net-gym.dk?
<Ole> Skoler: Digitale signaturer kan laves med en åben standard (X.509),
som fri software også understøtter.
*** cm left the IRC network.
<Margrethe> Patent: Det lyder som noget, vi ikke løser nu og her - fordi,
der både er et hensyn til den, som har fundet på noget og et modstående
hensyn til "almenvældet" - at man ikke via et patent kan standse en
udvikling.
<Ole> Skoler: Man kunne høre fortalere for åbne standarder og fortalere
for fri software. Foreningerne SSLUG og DKUUG kunne være en mulighed.
<Margrethe> Nu har jeg skrevet disse ikke særligt mundrette forkortelser
ned (kunne du skrive dem ud?) og taler med Morten om, hvordan vi kommer
videre. Det er trods alt ham, der er it-ordfører
<Charbax> MArgrethe, de eksperimenter, er det saadan noget hvor elever kan
se Video-on-demand af laere som holder forelaesninger og hvor de kan
video-konference med laerere eller andre elever? Altsaa hvor man udnytter
bredbaand til undervisning?
<Ole> OK. Jeg tager fat i Morten.
<Charbax> OG er der nogen planer om at ligge danske encyclopedia paa
nettet til fri benytning til alle danskere eller til alle skole-elever
(ligesom SDBS.dk)?
<Margrethe> Der er en række skoler, der har fået det rette ustryk til
videokommunikation, men jeg tror ikke, at det bruges i stor udstrækning.
Det er typisk via konferencer, opgavetekster, spørgsmål til opgaver og
opgaveaflevering (og en vis vejledning) at It bruges, når lærere og elever
ikke er fysisk sammen. Jeg kender ikke eksempler på stort brug af
video-on-demand (er der et dansk udtryk for det?)
<Margrethe> til Charbax: Ja, vi var klar til at støtte Gyldendal i at
lægge encyclopædien på nettet, men Gyldendal trak sig - de mente ikke, at
det kunne svare sig.
<Charbax> ?? er der saa ikke andre end Gyldendal man kunne spoerge? er der
ingen stats-ejede videns-database (ordboeger, encyclo osv..) som man vil
ligge paa nettet snart?
*** kikke left the IRC network.
<Ole> VOD: Personligt ser jeg ikke det store behov for VOD til skoler. Til
Universiteter (som kan være svært at komme til) er behovet langt større.
En simpel start kunne været at optage alle forelæsninger på Uni og lægge
dem til syn for befolkningen. Det betyder, at Ellen i Tønder kan uddanne
sig ved at se forelæsningerne til et studium i Ålborg.
<Margrethe> Der er faktisk ikke noget, der kan måle sig em encyclodæpien -
og den er Gyldendals. Har du forslag til hvad der burde være der? for jeg
er enig i, at der mangler ordentligt indhold
*** Jens joined the channel.
*** Laura joined the channel.
<Charbax> Ole, jo, men hvofor kunne man ikke filme almindelige Fysik og
Kemi laerer fra folkeskolen forklare om Atomer eller tyngdekraft, og saa
ligge det ind paa en side som alle Folkeskole eller gymnasie elever kjan
faa adgang til?
<Ole> Ency: Hvem har betalt de forskere, der har bidraget til Gyldendals
Encykopædi.
<Margrethe> Ja, i teorien er det en idemed optagelser af forelæsninger.
Problemer er, at når det kommer til stykket vil studerende gerne gå på et
"rigtigt" universitet. Jeg tror pådet i.f.t. voksne som er i beskæftigelse
og som gerne vil tage en mastergrad på deltid.
<Ole> Charbax: Det kunne man også godt, men vi har skoler overalt i
landet. Der kan derimod være ret langt til et universitet - specielt hvis
man har arbejde.
<Margrethe> Ency: Det har Gyldendals abonnenter. Og selv med 30 mill i
garanti ville Gyldendal ikke gå på nettet
<Ole> Uni: Eller som blot gerne vil have mere viden (uden at have en
masters som et mål)
*** Troels joined the channel.
<Charbax> Ole, ok, var der ikke en plan igang om en virtuelt universitet?
Bliver det noget alla video-forelaesninger paa nettet ligesom DK-4
universitetet?
<Margrethe> Enig, i virtuelt uni for folk, der har arbejde. Det er også på
vej. Jeg tror bare, at det sakl gøres på en form, som er interessant - det
er ikke givet, at en forelægning kan overleve en videooptagelse. DK4 har
prøvet over tv, det har vist ikke været en stormende succes.
<Ole> Ency: Kunne det offentlige ikke lave en online "konkurrent" til
Gyldendals ved at bede de forskere, som er ansat for offentlige midler,
til at bidrage til en offentligejet Ency?
*** Jens left the IRC network.
<Margrethe> Kunne vi ikke udvikle lidt på konceptet? Vi har afsat midler
til at få det op og stå - universiteterne er lidt tøvende, jeg tror, at de
er nervøse for, at indsatsen vil være langt større end efterspørgslen, når
det kommer til stykket.
<Charbax> Ja, kan man ikke selv skrive en encyclopedia fra bunds for 30
millionner? Eller koebe rettigheder til danske selskaber alla Gylendahl
som har skrevet artikler om forskelle
<Charbax> ige ting?
<Ole> VOD: DK4 kræver at man kan se DK4 og har lyst at se det, når DK4
sender det. Jeg vil mene, at det er urimeligt, at sammenligne DK4 med VOD.
Selv nyder jeg blot at _høre_ foredrag om emner, der interesserer mig.
Nogle af disse foredrag kna jeg finde på nettet.
<Margrethe> Der er det lille problem, at det vil være en offentlig
konkurrent til et etableret værk. Vil du ikke sende mig en mail om, hvad
der mangler af indhold? Min mail er sslug@sslug ?
<Charbax> mig?
<Margrethe> Jeg sammenligner ikke VOD med DK4, men forsøger at danne mig
et billede af, hvad der er interessant på nettet.
<Ole> VOD: Det, jeg taler for, er altså, at man billigt kommer igang. Et
videokamera  og en mikrofon vil såmænd være nok.
<Charbax> dk4.dk har jo VOD af dk4 universitetets forelaesninger..
<Ole> VOD: Jeg mener _ikke_ at man behøver at have en 100%-løsning for at
gå igang. Lad os starte med noget, der er nemt og billigt.
<Margrethe> Jeg vil gerne have ideer til hvordan det virtuelle universitet
kan gøres til brugernes universitet - og ikke "kun" universitetes. Ideer
gerne på en mail sslug@sslug
<Margrethe> Der er bare ikke noget, der er nemt og billigt, når det kommer
til IT. VI var klar til at køre med virtuelt universitet, men blev
forsinket af, at hvad vi troede var en enkelt løsning kunne laves på tre
måder - og i tremeget forskellige prislejer - og at universiteterne ikke
ville bruge det.
<Ole> Charbax: OK, jeg vidste ikke, at DK4 lå på nettet. Se, det er jo et
problem, for jeg er en af dem, der gerne ville benytte det tilbud. Hvad
gik galt siden jeg ikke har opfanget den oplysning?
<Margrethe> I øvrigt har man i Herning mulighed for at tage en del af en
læreruddannelse med læreren på video ra seminariet, der ligger temmelig
langt fra Herning.
<Charbax> Ole, jeg er helt enig. Man kan helt sikkert lave noget meget
lille og eksperimenterende paa en hjemmeside og kalde det Beta, og arbejde
videre paa det udfra feed-back fra brugere
<Ole> VUNI: Et virtuelt universitet lyder i mine ører som en 100%-løsning.
<Margrethe> Jeg opfanger heller ikke alle den slags oplysninger - det er
blandt andet derfor, at vi har brug for et virtuelt universitet - som også
kunne have en funktion a la "folkeuniversitetet", hvor mankunne få
"forelæsninger" af almen interesse, som jeg synes DK4 laver.
<Ole> Charbax: Det lyder meget mere som min ide. Start småt og find ud af,
hvordan vi nemt kommer videre.
*** Laura left the IRC network.
<Margrethe> Ja, man kan godt lave en begyndelse, men man skal heller ikke
snyde folk - Mange vil jo gerne have undervisning, der leder til niveauer,
der er kompetencegivende.
<Ole> OK: Klokken er 18. Charbax og jeg må sende nogen ideer til
Margrethe.
<Margrethe> Det vil jeg blive både inspireret og klogere af - det kan godt
tænkes, at vi har arbejdet ud fra et alt for indviklet koncept.
<Margrethe> Tak for i dag.
<Charbax> tak for chat! go valgkamp! jeg haaber i overbeviser alle
danskere om at stemme rigtigt!
*** Ole left the IRC network. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:14 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *