[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Fremskridtspartiet fremlægger nyt IT politisk oplægTIl jeres information
------------------
Pressemeddelelse

Fremskridtspartiet fremlægger nyt IT politisk oplæg
Fremskridtspartiets IT politiske ordfører har fremlagt et nyt IT
politisk oplæg som følger:

Fremskridtspartiets IT politik
IT kan give samfundet en stor gevinst i form af nye muligheder, og
produktivitetsgevinster.
Fremskridtspartiet mener at disse muligheder skal udnyttes.

De næste 30 år vil blive præget af IT revolutionen, og der vil blive et
enormt behov for top
kvalificeret IT arbejdskraft. Derfor vil Fremskridtspartiet styrke IT
delen i uddannelsessystemet.
Fremskridtspartiet mener ikke de korte IT uddannelser slår til, derfor
er det et mål at der kommer
5. årige IT kandidat uddannelser i alle amter i Danmark. IT skal således
udbrede
universitetsuddannelser til hele Danmark. 

Fremskridtspartiet er åben overfor import af IT arbejdskraft til
Danmark, ud fra vores generelle
indvandrerpolitik der kræver selvforsørgelse af alle indvandrere. Et
krav der naturligt nok er
opfyldt for IT medarbejdere. 

Fri Software
Fremskridtspartiet støtter ideen bag fri software, men ønsker ikke
politisk at diktere at fri software
skal benyttes, f.eks. i den offentlige sektor. Fremskridtspartiet vil
privatisere store dele af den
offentlige sektor, og derfor har det offentlige ikke noget behov for
software indkøb. Det vil derfor
være de private der vælger om man vil bruge fri software eller ej.

Fremskridtspartiet vil arbejde for at sikre anvendelsen af fri software
rent juridisk. Specielt ved at
begrænse software patenter. Det store juridiske problem for fri software
er, at i et system som
f.eks. Linux indgår der millioner af linier kode. Strengt taget betyder
dette at copyright
indehaveren af een linie kode der er sneget sig ind, kan sagsøge hele
den frie software verden.
Denne risiko betyder faktisk at multinationale selskaber er
tilbageholdende overfor at bruge fri
software i deres produkter.

Derfor vil Fremskridtspartiet gerne sikre at juraen er klar på dette
område, anvendere af fri
software skal vide hvor meget de risikerer økonomisk ved at benytte fri
software. 

Software patenter
Fremskridtspartiet ønsker max 12 måneders patent tid, og ikke på simple
algoritmer. Det er svært
at definere en simpel algoritme, og derfor vil vi helt udelade
algoritmer indtil der er fundet en sikker
definition.
Software patenter er en trussel imod fri software konceptet, og skal
derfor begrænses mest
muligt. Det må ikke være muligt at tage patent på en elektronisk udgave
af noget allerede kendt.
F.eks. en elektronisk indkøbskurv.

Kryptering og aflytning
Fremskridtspartiet ønsker fri adgang til kryptering. Vi ønsker ikke en
verden hvor det kun er de
kriminelle der har kryptering. 

Echelon eksisterer - måske! Under alle omstændigheder mener
Fremskridtspartiet, at borgerne
skal forvente at al elektronisk kommunikation aflyttes, enten med eller
uden internetudbyderens
medvirken.
Derfor ønsker Fremskridtspartiet fri adgang til den stærkest mulige
kryptering, således at den
enkelte borger kan sikre sit privat liv og følsomme oplysninger for
erhvervs og politik.

Afgifter på blanke medier
Fremskridtspartiet mener af afgifter på blanke medier skal fjernes.
Måden afgiften er beregnet på
er latterlig. Den er beregnet efter at der kan være 72 minutter på en
CD, og derved koster det en
lille femmer. Men med MP3 komprimering, så skulle afgiften faktisk være
50 kr. Og en ny
harddisk til 1.000 Kr. skulle have en afgift på 2.000 Kr. oveni.

Elektronisk signatur
Fremskridtspartiet ønsker en elektronisk signatur indført, baseret på
standarder og drevet af
private firmaer. Fremskridtspartiet mener ikke at staten bør drive nøgle
centre af hensyn til
retssikkerheden.

Monopoler
Vi skal ikke bekæmpe Microsoft blot fordi de er store og vi er
misundelige. Et Microsoft monopol
vil være en yderst uheldig situation. Fremskridtspartiet mener dog at
den frie konkurrence er lige
så vigtig, som borgernes adgang til internettet uden nødvendigvis at
bruge Microsoft produkter. 

Isoleret set i dag november 2001, består problemet i at mange websider
kræver Microsoft's
internet explorer for at kunne vises. Om et halvt år er det måske et
helt andet problem. Set fra
Fremskridtspartiets synspunkt, så må det være op til det enkelte firma
der entrerer på internettet,
om det kun vil have kunder der har betalt penge til Microsoft. 

Men offentlige myndigheder har en forpligtigelse til at levere
informations ydelser principielt
gratis. Derfor vil anvendelse af teknologier der støtter et monopol være
stærkt betænkelige. Der
findes heldigvis mange teknologier der er rimeligt frie, selvom de
lægger sig tæt op ad et enkelt
firma. Eks. PDF, Flash og Real men disse er dog frie på
informationsmodtager siden. Man kan
godt forestille sig en ny totalt lukket teknologi, der giver et enkelt
firma et monopol også på
modtager siden, hvor modtageren så skal betale for at få adgang til en
offentlig information. Hvis
denne teknologi generelt vil give besparelser for hele samfundet som
sådan, så vil det faktisk være
tåbeligt ikke at bruge den. 

Vi skal jo sammenligne det lidt med at borgeren også skal købe en PC,
for at bruge online
mulighederne. Derfor kan man godt til en vis grad acceptere at borgerne
skal betale for den
software der giver adgang.For yderligere information kontakt:

Kjeld Flarup Christensen
IT-politisk ordfører for Fremskridtspartiet
Tlf.: 97 54 41 49
Tlf. arbejde: 97 86 94 10
Mobil: 40 29 41 49
E-mail sslug@sslug----------------- Med Fremskridtsvenlig Hilsen --------------------
 Kjeld Flarup (Christensen) Mit sind er mere åbent end min tegnebog
 Amtsformand Fremskridtspartiet Ringkjøbing Amt
 Ådalen 8, Mogenstrup, 7800 Skive, tlf: 97 54 41 49/40 29 41 49,
http://liberalismen.dk 

-------------------------------------------------------------------
Anne

-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:14 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *