[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Fremskridtspartiet fremlægger nyt IT politisk oplæg>>>>> "AØ" == stergaard  <Anne> writes:

KFC> Fri Software
KFC> Fremskridtspartiet støtter ideen bag fri software, men ønsker ikke
KFC> politisk at diktere at fri software
KFC> skal benyttes, f.eks. i den offentlige sektor. Fremskridtspartiet vil
KFC> privatisere store dele af den
KFC> offentlige sektor, og derfor har det offentlige ikke noget behov for
KFC> software indkøb. Det vil derfor
KFC> være de private der vælger om man vil bruge fri software eller ej.

Men når man privatiserer noget skal man stadig specificere, hvilken ydelse de
private skal levere.
Det kunne fx være at der skal kommunikeres med borgerne via åbne protokoller.

KFC> Monopoler
KFC> Vi skal ikke bekæmpe Microsoft blot fordi de er store og vi er
KFC> misundelige. Et Microsoft monopol
KFC> vil være en yderst uheldig situation. Fremskridtspartiet mener dog at
KFC> den frie konkurrence er lige
KFC> så vigtig, som borgernes adgang til internettet uden nødvendigvis at
KFC> bruge Microsoft produkter. 


Men monopoler hæmmer den frie konkurrence.

KFC> Isoleret set i dag november 2001, består problemet i at mange websider
KFC> kræver Microsoft's
KFC> internet explorer for at kunne vises. Om et halvt år er det måske et
KFC> helt andet problem. Set fra
KFC> Fremskridtspartiets synspunkt, så må det være op til det enkelte firma
KFC> der entrerer på internettet,
KFC> om det kun vil have kunder der har betalt penge til Microsoft. 

KFC> Men offentlige myndigheder har en forpligtigelse til at levere
KFC> informations ydelser principielt
KFC> gratis. Derfor vil anvendelse af teknologier der støtter et monopol være
KFC> stærkt betænkelige. Der
KFC> findes heldigvis mange teknologier der er rimeligt frie, selvom de
KFC> lægger sig tæt op ad et enkelt
KFC> firma. Eks. PDF, Flash og Real men disse er dog frie på
KFC> informationsmodtager siden.

Nej, de er gratis.

KFC> Man kan
KFC> godt forestille sig en ny totalt lukket teknologi, der giver et enkelt
KFC> firma et monopol også på
KFC> modtager siden, hvor modtageren så skal betale for at få adgang til en
KFC> offentlig information. Hvis
KFC> denne teknologi generelt vil give besparelser for hele samfundet som
KFC> sådan, så vil det faktisk være
KFC> tåbeligt ikke at bruge den. 

Men det er jo i praksis umuligt at regne sig frem til om der er en besparelse.

Hvad har det fx kostet samfundet at TeleDanmark havde et monopol på at grave
kabler net. Nogen har betalt nogen penge til TeleDanmark for at få gravet
kabler ned. TeleDanmark og dermed staten har haft en indtægt. Det kan man sætte en pris på.
Men hvad har det kostet samfundet at man har stoppet en masse private initiativer?
Hvad har det kostet at det hæmmede udviklingen af internettet i DK.

Hvad har det kostet at hybridnettet blev styret af et monopol?

Hvad vil det koste at give et firma monopol på kommunikation mellem danskere
og offentlige myndigheder?

KFC> Vi skal jo sammenligne det lidt med at borgeren også skal købe en PC,
KFC> for at bruge online
KFC> mulighederne. Derfor kan man godt til en vis grad acceptere at borgerne
KFC> skal betale for den
KFC> software der giver adgang.

Eller vi kan sammenligne det lidt med borgerne skal købe en bil for at bruge traffik
 mulighederne. Derfor kan man godt til en vis grad acceptere at borgerne
 skal betale shell for den
benzin der giver adgang.


Jeg kan i hvert fald ikke acceptere at man skal betale til et bestemt firma
for få adgang til offentlig information.

Jeg kan heller ikke acceptere at jeg ikke selv kunne skrive softwaren ud fra
åbne protokoller.

-- 
   Niels Elgaard Larsen
   Department of Computer Science, University of Copenhagen, Denmark
   E-mail: sslug@sslug <URL:http://www.diku.dk/users/elgaard/>


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:14 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *