[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Brev til Imercoon Wednesday 21 November 2001 16:19, E. Sjørlund <sslug@sslug> wrote:

> Jonas Kongslund har med sit brev - måske
> - opnået, at de ændrer opfattelse af, hvad det er, deres værktøj
> producerer.

Nedenstående svar fortæller desværre at dette ikke er tilfældet...endnu! 
Mit svar til dem følger længere nede. Det blev nok lidt for teknisk og 
kringlet, men lad os nu se hvad der sker.

Sandsynligvis betyder min henvendelse som enkeltperson ikke så meget men 
hvis der er andre som også henvender sig pga. lignende årsager så må det i 
sidste ende begynde at hjælpe på deres forståelse.


<brev-fra-imerco>
VS: Imerco's hjemmeside og shop
From: Kim Leslie <sslug@sslug>
To: 'Jonas Kongslund' <sslug@sslug>
Date: Wed, 21 Nov 2001 06:24:32 +0100
 
Hej Jonas

IMERCO's hjemme side og tilhørende shop er ikke testet op mod browseren
Konqueror
2.2. 

Hos IMERCO ønsker en dynamisk og ensartet fremtoning over for forbrugere,
hvilket er afspejlet i vores webløsning som det er det i vores butiks
koncept. På web løsningen har vi valgt at anvender frames, eksterne
stylesheets, cookies (ASP), samt lidt java. Vi beviste om at dette medfører
visse krav til browseren. Vi koncentrer os derfor om at test mod følgende
type browseren, fra IE4 og op eller Netscape 4, eller andre browser som er
Mozilla4-kompatibel.

Vi har fundet denne på din browsers hjemmeside
http://www.konqueror.org/ :

Features of the HTML rendering component in KDE 2.2:

1. HTML4.0 compliance (except for some very minor details).

2. ECMAscript 262 support (JavaScript). We estimate that 90% of the web's
script work with Konqueror. A few bindings to connect ECMAscript and HTML
are still missing to make the rest work, too.

3. Ability to house Java applets.

4.Cascading Style Sheets:
CSS1: supported except for 3 properties
CSS2: mostly implemented, Details about the visual media support can be
found here.

5. DOM1 and partially DOM2/DOM3 support in ECMAScript and native C++
bindings.

6. Full support for bidirectional scripts (arabic and hebrew).
A screenshot can be found here.

7. SSL support (requires OpenSSL).

Ud af dette læser vi at din browser ikke er 100% HTML4-kompatibel og kun 90%
java-kompatibel
og er kun delvist CSS (stylesheet) enabled.

Imerco's webløsning tester for om en browser påstår, at den er
Mozilla4-kompatibel og din browser siger at det er den, selvom der er
klare mangler. Det kan jeg desværre ikke gøre noget ved.

Jeg beklager at du ikke er istand til at få det fulde udbytte fra vores web
løsning. Jeg må anbefale dig at skifte til en browser som er 100%
Mozilla4-kompatibel, evt. IE6

Med venlig hilsen / Best regards 

Kim Leslie
IT-chef
IMERCO A.M.B.A.   
Telefon 4320 1000
Direkte 4320 1023
E-mail sslug@sslug
EDI 5790000706150 kval. 14 KMD
E-mail sslug@sslug

www.imerco.dk
</brev-fra-imerco>

<svar-til-imerco>
Re: VS: Imerco's hjemmeside og shop
From: Jonas Kongslund <sslug@sslug>
To: Kim Leslie <sslug@sslug>
Date: Thu, 22 Nov 2001 02:17:17 +0100
 
Hej Kim

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for at du bruger tid på denne sag. 
Det er rart at vide at man som forbruger ikke bliver ignoreret når man har 
noget på hjertet.

On Wednesday 21 November 2001 06:24, Kim Leslie wrote:
> Hos IMERCO ønsker en dynamisk og ensartet fremtoning over for forbrugere,
> hvilket er afspejlet i vores webløsning som det er det i vores butiks
> koncept. På web løsningen har vi valgt at anvender frames, eksterne
> stylesheets, cookies (ASP), samt lidt java. Vi beviste om at dette 
medfører
> visse krav til browseren. Vi koncentrer os derfor om at test mod følgende
> type browseren, fra IE4 og op eller Netscape 4, eller andre browser som er
> Mozilla4-kompatibel.
>

[...]
> Ud af dette læser vi at din browser ikke er 100% HTML4-kompatibel og kun
> 90% java-kompatibel
> og er kun delvist CSS (stylesheet) enabled.


Ovenstående tyder lidt på at du har misforstået min hovedpointe. Ikke én 
eneste af jeres websider, som jeg stødte på, var HTML4 kompatibel. Dvs. 
selvom min browser var 100% HTML4-kompatibel så vil der stadigvæk være 
problemer for I overholder simpelthen ikke standarden. Jeres websider 
kræver at besøgende browsere er i stand til at "gætte" sig til betydningen 
af en webside, hvilket udelukker mange browsere.

Lad mig komme med et par eksempler:

--(1)--
Ingen af de websider som jeg stødte på havde deklareret en dokumenttype, 
hvilket strider imod HTML4 standarden[1]. En sådan deklarering skal altid 
ligge i starten af HTML-dokumentet og har til formål at fortælle browseren 
hvilken type dokument der er tale om. F.eks. fortæller nedenstående 
deklarering at websiden er et "HTML4.01 Frameset" dokument.

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd";>

 "Frameset" dækker over at frames er inkluderet i denne udgave af HTML4.01. 
Der findes to andre varianter, "HTML4.01 Strict" og "HTML4.01 
Transitional", 
som *ikke* inkluderer frames.[2]

--(2)--
Nogle af jeres hyperlinks indeholdte mellemrum, dvs. noget i stil med

 <a href="andet webdokument.asp">Næste</a>

hvilket ikke er tilladt. Mellemrum skal angives som %20 og hvis der bliver 
brugt almindeligt mellemrum i stedet for, ja så kan browsere der holder sig 
til standarderne ikke gøre andet end at give en "HTTP 404 - Page not found" 
fejl for det er hvad den får smidt tilbage i hovedet af webserveren.[3]

--(3)--
Nogle af jeres websider indeholder tags, som slet ikke er med i én eneste 
af 
HTML standarderne. Eksempelvis indeholder

 http://www.imerco.dk/3.0_imerco_shop/3.0/express.html

noget der hedder <csactions> tags:

 <csactions>
  <csaction name="B43F396B37" class="Netscape CSS Fix" type="ONLOAD">
 </csactions>

Ingen browser, der holder sig stringent til HTML-standarden vil forstå 
betydningen af ovenstående og bare det at de er medtaget (samt den 
manglende 
deklaration af dokumenttypen) gør at websiden ikke er valid HTML.Slut med eksemplerne. Lidt ros skal I også have: Stylesheet-dokumentet

 http://www.imerco.dk/css/style.css

overholder CSS1 standarden[4], hvilket kan tjekkes med det 
CSS-valideringsværktøj, som W3C stiller til rådighed via nettet[5]. Det er 
faktisk det eneste validerende dokument som jeg kunne finde på jeres 
website!Jeg vil gerne lige uddybe de tal, som du har fundet på www.konqueror.org da 
du tolker dem forkert.

> 1. HTML4.0 compliance (except for some very minor details).


At Konqueror ikke er 100% HTML4 kompatibel har ingen praktisk betydning. 
Det er udelukkende minimale kosmetiske detaljer, som ikke ændrer på 
funktionaliteten af en webside.

Mozilla browseren (www.mozilla.org) er f.eks. heller ikke 100% HTML4 
kompatibel.

> 2. ECMAscript 262 support (JavaScript). We estimate that 90% of the web's
> script work with Konqueror. A few bindings to connect ECMAscript and HTML
> are still missing to make the rest work, too.


Hvis der er JavaScript på jeres hjemmeside, som ikke virker med Konqueror, 
(og det vel og mærke er syntaktisk og semantisk korrekt JavaScript) så er 
det min hovedpine. Ingen tvivl om det - det kan I ikke klandres for.

Man kan dog *ikke* med rimelighed antage at en browser kan fortolke 
JavaScript kode såfremt det er indeholdt i en webside, der ikke overholder 
HTML-standarden. Browseren er, som nævnt foroven, i sådanne tilfælde nødt 
til at "gætte", hvilket er en lappeløsning.

> 4.Cascading Style Sheets:
> CSS1: supported except for 3 properties
> CSS2: mostly implemented, Details about the visual media support can be
> found here.


Der findes i skrivende stund *ingen* browser, som er udstyret med en 
fuldstændig implementation af CSS2. Konqueror er faktisk en af de browsere 
som er tættest på at være komplet og eksempelvis Internet Explorer er langt 
fra færdig. Selv W3C's referenceimplementation[6], browseren Amaya, er 
ufuldstændig.

De tre 'properties' som mangler i Konquerors CSS1 implementation har ingen 
betydning for den funktionelle anvendelse af jeres website (de bliver 
faktisk ikke engang brugt i jeres stylesheet). Det er udelukkende 
kosmetiske detaljer, og hvis de havde en betydning, så ville jeg ikke 
brokke mig da I naturligvis ikke kan klandres for dette.

> Jeg beklager at du ikke er istand til at få det fulde udbytte fra vores 
web
> løsning. Jeg må anbefale dig at skifte til en browser som er 100%
> Mozilla4-kompatibel, evt. IE6


At designe sine websider så det kun er et fåtal af browsere, der kan se dem 
er usmart.
 1) I mindsker antallet af potentielle kunder på webben
 2) Det virker uprofessionelt
 3) Der kræves mere testarbejde for at se, hvilke browsere (og deres mange 
versioner) der "gætter godt" når jeres webdesignere laver websider.

Hvis I får rettet jeres websider således de bliver HTML kompatible så vil 
de kunne ses af alle browsere, der (helt eller delvist) implementerer de 
nævnte standarder. Dette var sådan set også pointen med introduktionen af 
HTML i 1994: platformsuafhængig adgang til den samme information.

Jeg håber derfor at I vil rette op på de mange HTML fejl så jeg (og mange 
andre) kan komme til at anvende jeres webløsning.

--Referencer--
[1]: Afsnit 7.1 Introduction to the structure of an HTML document 
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/struct/global.html

[2]: Afsnit 7.2 HTML version information
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/struct/global.html

[3] Afsnit 2.4.1. Escaped Encoding
http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

[4] Cascading Style Sheets, level 1
http://www.w3.org/TR/REC-CSS1

[5] CSS Valideringsværktøj
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator-uri.html

[6] Afsnittet "Support for CSS"
http://www.w3.org/Amaya/Amaya.html

Med venlig hilsen
--
Jonas Kongslund, Århus C
</svar-til-imerco>

-- 
Jonas Kongslund   <sslug@sslug>   XNS: =Jonas Kongslund

When you want to change the world, you don't see the dawn by
getting up early - you see it by not sleeping through the night.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:14 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *