[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Forbud mod cookies?Hejsa alle SSLUG'ere

Tillad mig lige at citere fra det direktivudkast, som ifølge flere medier skulle sætte en stopper for brug af cookies uden brugerens udtrykkelige samtykke:

EU-direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor

Artikel 5, stk. 2 a 
"2a. Medlemsstaterne forbyder anvendelse af elektroniske kommunikationsnet med.henblik på lagring af oplysninger eller med henblik på at opnå adgang til oplysninger, der er lagret i en abonnents eller brugers terminaludstyr, medmindre abonnenten eller brugeren på forhånd har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Dette er ikke til hinder for teknisk lagring eller adgang til oplysninger, hvis det alene sker med det formål at fremføre eller lette fremføring af kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet."

Forslagsstilleren formulerede følgende begrundelse:
"Terminaludstyr hos brugere af elektroniske kommunikationsnet samt alle de oplysninger, der
er lagret i dette udstyr, tilhører brugernes privatsfære og kræver derfor beskyttelse i henhold
til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder. Såkaldte cookies, spyware, web bugs, hidden identifiers og andre former
for software, der sikrer adgang til brugernes terminaludstyr, uden at disse udtrykkeligt er
gjort bekendt hermed eller har givet deres udtrykkelige samtykke hertil, med henblik på at
fremskaffe oplysninger, oplagre skjulte oplysninger eller spore brugerens aktiviteter kan
udgøre en alvorlig krænkelse af disse brugeres ret til privatliv. Brugen af sådanne
applikationer bør derfor forbydes, medmindre den pågældende bruger har givet sit
udtrykkelige samtykke hertil på et velinformeret og frivilligt grundlag."

Ref: http://www2.europarl.ep.ec/omk/OM-Europarl?L=DA&PROG=REPORT&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0374+0+DOC+SGML+V0//DA&LEVEL=0&SAME_LEVEL=1

Jeg vil knytte et par bemærkninger til det ovenstående:

1) Direktivet har kun været gennem en såkaldt førstebehandling i Europa-parlamentet. Det skal gennem yderligere to behandlinger, før det ophæves til gældende lovgivning.

2) Under den såkaldte "co-decision"-procedure skal de tilføjelser, som Europa-parlamentet foreslår, kunne accepteres af Ministerrådet og de facto også godtages af Kommissionen som værende gennemførlige. Ingen af disse institutioner har endnu haft lejlighed til at reagere på den foreslåede tilføjelse.

3) Endelig er det min opfattelse, at teksten er så upræcist formuleret, at man ikke på forhånd kan forudsige de reelle retslige konsekvenser. Det bedste bud er nok, at lovgivningen vil ramme de klienter, som understøtter brug af cookies (d.v.s. browsere) snarere end serverne, men det er desværre ikke tydeliggjort i teksten. Man må derfor som udgangspunkt antage, at såvel server-siden som klient-siden er omfattet...

4) Mig bekendt rummer de fleste browsere i dag mulighed for at advare brugeren om, at en cookie bliver placeret på hans computer. Man kunne måske forestille sig, at standardindstillingen i browsere og andre terminaler for fremtiden vil være at vise sådanne advarsler, og at brugeren udtrykkeligt skulle bede om ikke at få dem vist. Dette gælder vist allerede i dag for i hvert fald de større browsere på markedet, men gælder det også for de "indlejrede" browsere, man ser i forskellige HW-terminaler (fjernsyn, PDA, mobiltelefoner o.lign.)? Hvis ikke, kan jeg da kun betragte det som en forbedring, at forbrugere også her bliver advaret om, at de rent faktisk afslører data om sig selv?

5) Hvis foreningen beslutter sig til at arbejde for at påvirke lovgivnings-processen, kan jeg anbefale, at I tager kontakt med Digital Rights (http://www.digitalrights.dk), som også overvåger dette direktiv. Deres særlige interesse er politiets bemyndigelse til at kræve indsamling og udlevering af "trafikdata" af ISP'erne.

Afslutningsvis vil jeg anbefale, at de, som måtte være yderligere interesserede, kigger på følgende side, som giver et godt overblik over, hvor langt man er nået med at færdiggøre de i alt 5 nye direktiver, som skal udgøre den fremtidige EU-lovgivning på området for såkaldte "elektroniske kommunikatoins-netværk":

http://www.europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/text_en.htm#tab 

Med venlig hilsen
Kristoffer Nilaus Olsen

---
http://kristoffer.nilaus.net   -  beklager den manglende validering - der arbejdes på sagen...


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:14 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *