[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Open source vinder frem i EuropaJørgen Kristensen wrote:
> 
> Open source vinder frem i Europa, læs mere:
> http://www.computerworld.dk/Default.asp?Mode=2&ArticleID=12783


Ja, og her kan I læse mere:

Developers for Linux stronger outside US (in Europe)
http://www.newsforge.com/article.pl?sid=01/11/22/1837222

France & Germany in favour of Open Source
http://www.newsforge.com/article.pl?sid=01/11/24/2317220&mode=thread

Press Release
http://www.newsforge.com/article.pl?sid=01/11/22/004203&mode=thread

Vi må se at få startet nogle initiativer i Danmark på linie med, hvad
der allerede eksisterer i FR.

Jeg synes også vældig godt om ideen om, at IDA= Interchange of Data
between Administrations skal fungere på samme måde på EU-niveau.


SSLUG har tidligere deltaget i møder i IDA:

EU-kommissionen, Generaldirektoratet for Virksomhed,
Informationsteknologi, Service, Handel, Turisme, e-handel og IDA
(Interchange of Data between Administrations).

Konklusioner fra IDA Symposium 22.Februar 2001 i Bruxelles
-----------------------------------------------------------
IDA Symposium om brugen af Open Source Software i offentlige
administrationer, Bruxelles, den 22. februar 2001.


http://europa.eu.int/ISPO/ida/


Konklusioner:

Case studierne, præsenteret under symposiet viser:

- at der er en betydelig mængde erfaringer med brugen af open source
 software i offentlige administrationer i Europa.

- at open source software projekter i europæiske administrationer
 omfatter både specialiserede serverinstallationer (back office)
 og storskala desk-top og point-of- servicesystemer (deployments).

- at open source software løsninger er blevet foretrukket på grund af
 deres funktionalitet, bestandighed, lave omkostninger,
 leverandøruafhængighed, adgang til åbne standarder,
 interoperabilitet og sikkerhed.

Drøftelserne på symposiet indikerer:

- at visse krav, der er særlige for offentlige administrationer 
 (bestandighed, uafhængighed, gennemsigtighed, pålidelighed ) bedst
 kan opfyldes ved applikationer baseret på open source.

- at open source software på en række områder kan være et modent
 alternativ til ophavsretsbeskyttet, privatejet software.

- at IT- beslutningstagere i administrationer behøver at have tillid
 til, at open source baserede løsninger kan tilvejebringes med fuld
 professionel support og vedligeholdelse.


På symposiet formuleredes følgende forslag:

- Ved offentlig tilvejebringelse af IT-tjenester skal der lægges
 større vægt på respekt af åbne standarder, herunder standarder for
 dokumentudveksling.

- Offentlige administrationer skal informeres bedre om tilstedeværelsen
 af IT- løsninger baseret på open source software.

- Et forum for udveksling af "best practice" i brugen af open source
 software i offentlig administration skal oprettes.

- Offentlige administrationer bør dele open source software løsninger og
 erfaringer gennem en OSS software pool.
 

Nogle emner, der behøver nærmere overvejelser:

- Der må laves yderligere undersøgelser af, hvordan man måler
 omkostninger og fordele ved brug af open source software i
 offentlige administrationer.

- Offentlige administrationer må overveje de retlige spørgsmål relateret
 til konkurrencelovgivning, såvel som søgsmål om copyright og
 strafansvar, der relaterer sig ikke blot til open source, men til al
 software.

------------------
Min oversættelse.

Den engelske tekst kan ses på IDA's Hjemmeside:
http://europa.eu.int/ISPO/ida/

Læs også EU-Kommissær Erkki Liikanens åbningstale 
samt sammendrag og præsentationer.
------------------
Der blev på symposiet præsenteret følgende interessante case- studier:

Software krav- Er administrationer anderledes?
AF Egon Troles, Indenrigsministeriet, DE

Hvad kan Open Source Software tilbyde offentlige administrationer?
Et synspunkt fra Open Source samfundet?
Af Jean- Pierre Laisné, Vicepræsident i AFUL, FR

Brugen af open Source Software i Europæiske administrationer

Af:

Juan Jesús Munoz, Ministeriet for Offentlig Administration, ES

Simon Gjedde, Miljø- og Energiministeriet, DK

Peter Pfläging, Wien Kommunestyre, AUS

Nicolas Pettiaux, Ministerierne i Bruxelles, BE

Søren Raug, EU- Miljøargenturet i København, EU


Kost/benefit overvejelser

Af Frank Clarijs og Patrice Emmanuel Schmitz, Unicys


Retlige spørgsmål Af Axel Metzger og Till Jaeger, ifrOSS

Danske deltagere:

Simon Gjedde, Miljø- og Energiministeriet,
Søren Raug, EU- Miljøargenturet i København,
Poul Bernt Jensen, IT- og Forskningsministeriet,
Anne Østergaard, Skåne Sjælland Linux User Group,(SSLUG)

Med venlig hilsen

Anne

-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:14 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *