[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

B 27: Foreløbigt udkast til udvalgssvarHer er så mit foreløbige udkast til et udvalgssvar til SF's
beslutningsforslag om Open Source og åbne standarder (B 27). Jeg siger
foreløbig fordi der mangler en afslutning og et afsnit omkring
immaterielle rettigheder. Før jeg skriver førstnævnte kunne jeg godt
tænke mig at nogen af dem der er bedre inde i sagerne (Ole, Carsten,
Hans osv.) gav et bud på sidstnævnte.

Jeg har et par idéer til et par andre punkter man kunne berøre men lad
os nu først se om det jeg har skrevet er helt ude i hampen ;)

N.B. Der hvor der står [soundbite] kunne der f.eks. stå "Danmarks
største interesseorganisation for Open Source". Det kommer an på hvilket
regi vi kan blive enige om at sende henvendelsen i.

--

Kære medlemmer af Udvalget for Videnskab og Teknologi,

Som [soundbite] har vi læst SF's forslag til folketingsbeslutning om en
offensiv konkurrencestrategi, der udnytter open source-software og åbne
standarder (B 27) med stor interesse. Vi er glade for at se at
Folketinget er opmærksomme på implikationerne af den softwarepolitik
staten fører.

Det blev under førstebehandlingen flere gange nævnt at man ikke ønsker
at pålægge regeringen en bestemt leverandør eller et bestemt produkt.
Lad os derfor en gang for alle understrege at noget sådant lægger
hverken forslaget eller Open Source-modellens natur op til. Det er helt
klart at den informationsteknologiske udvikling, i såvel stat som
udenfor, på lang sigt gavner bedst ved at det offentlige vælger de
løsninger der bedst opfylder statens mål.

Men der er en række forudsætninger der skal opfyldes før end
markedsmekanismen kan fungere. Videnskabsministeren nævner selv at
indkøbsprisen ikke altid giver et reelt billede af de samlede
omkostninger ved at skifte software-platform. Det burde i sig selv få
advarselslamperne til at blinke for det medfører at når de offentlige
beslutningstagere én gang har valgt software-platform så binder de sig
faktisk til den. Derfor risikerer man, som vi mener at det i meget høj
grad er tilfældet i dag, at statens penge ikke tilfalder den teknologisk
bedste leverandør men den leverandør som man historisk har låst sig fast
på.

Denne såkaldte lock-in effekt er ikke teknisk betinget. Den skyldes
derimod i vid udstrækning at mange softwareleverandører i dag ikke har
nogen interesse i at gøre det muligt for brugeren at skifte til en
konkurrende platform. I stedet forhindrer man brugeren i at foretage
sådant et skift ved at benytte lukkede filformater og protokoller som
konkurrende, og potentielt bedre, softwareprodukter ikke har mulighed
for at anvende. Der er altså tale om praksis, ikke en teknisk
nødvendighed.

Derfor vil vi kraftigt anbefale at staten ikke fremover indkøber
software udviklet efter denne praksis men at det bliver et krav at alt
software til brug i det offentlige, hvad enten der er tale om
standardiserede edb-systemer eller totalleverancer, baserer sig på åbne
standarder. Først og fremmest for at beskytte egne økonomiske interesser
men også for ikke at skævvride markedet ved at binde sig til, og derved
favorisere, enkelte leverandører.

Endvidere må det være en helt åbenlys forudsætning for den digitale
forvaltnings success at de offentlige IT-chefer rundt omkring i landet
vitterligt vælger den bedste løsning når de skal indkøbe software. Det
syntes ikke nødvendigvis at være tilfældet i dag. I et debatindlæg under
overskriften "Open source handler om tryghed" i ComputerWorld d. 5.
november 2002 beretter direktør Jørgen Kunter Pedersen og projektchef
Esben Wolf, Teknologisk Institut om hvordan den offentlige forvaltning
har en tendens til at vælge den software man kender i forvejen fremfor
for den software der er den mest økonomisk forsvarlige.

Det betyder at man fra regeringens side skal være bedre til at holde de
offentlige IT-chefer ansvarlige for deres softwarepolitik end man er i
dag og ikke acceptere en henvisning til hvad andre plejer at gøre som et
sagligt beslutningsgrundlag. Det betyder ifølge indlægget også at
regeringen må være parat til at hjælpe med at levere den tryghed som
visse andre softwareprodukter er omfattet af. Det kan f.eks. ske ved at
iværksætte pilotprojekter som både SF's beslutningsforslag og
Teknologirådets rapport fra oktober lægger op til.

-- 
Anders Feder <sslug@sslug> 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *