[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] SSLUG + Swpat.dk til OEM.dk v0.4"Carsten Svaneborg" <sslug@sslug> wrote in message
news:sslug@sslug
(
Fortsættelsen - eller tiden efter pokemon
Jeg håber at se et nyt oplæg fra dig, når du har tygget på det her. Jeg
har stadig firmaet med de 10 patenter lidt i klemme, men vil vente på
dit udspil. To firmaer med ti patenter hver og evt. et tredje patent ude
i byen til at give usikkerhed må kunne gøre det, hvis det er
krydlicensering der skal eksemplificeres.
)

> Hvis en virksomhed har mange patenter, har virksomheden meget at
> krydslicensere med, og derfor reduceres udgifterne til licensering.
> Patenter udgør derfor "krydslicenseringskapital". I eksemplet med
> virksomhedens 10 patenter er det således umuligt at redegøre for
> værdien af disse patenter uden at belyse alle de andre patenter
> og patenterbare funktioner, og hvem der bruger hvilke funktioner
> og derfor krænker hvilke patenter. Hvilket i praksis er umuligt.

(red: lidt mindre "derfor")

Har en virksomhed mange patenter, har den meget at krydslicensere med,
og den kan således reducere udgifterne til licenser. Patenter udgør en
"krydslicenseringskapital". I eksemplet med virksomhedens 10 patenter er
det umuligt at redegøre for værdien af disse patenter uden samtidig at
belyse alle de andre patenter, patenterbare funktioner, hvem der bruger
hvilke funktioner og dermed krænker hvilke patenter. Dette er i praksis
umuligt.

<snip>
(red: Hvad er egentlig din holdning herunder?
1. Patenter er noget skidt,
2. krydslicensering er noget skidt,
3. ikke at krydslicensere er noget snylteri.
Hvis du accepterer, at krydslicensering er en måde at omgå
skadevirkningerne ved patenter/licenser, er de, der ikke vil lege med,
noget skidt, men krydslicensering bliver vel egentlig noget godt eller i
det mindste et godt argument mod patenter. Du har ikke helt fået din
opfattelse gjort klar for mig. Har primært rettet sproget)

> Ligeledes betyder den massive krydslicensering af patenter at
> patentmonopolerne effektivt ophæves. Virksomheder konkurrere for
> at udtage flest patenter for at undgå monopolernes effekt!
> Virksomheder, der ejer patenter, men som ikke markedsfører produkter,
> kan kræve høje licenser og har ikke have noget incitament til
> krydslicensering, dvs. de vil være snyltere eller parasitter i
> patentsystemet.

Ligeledes betyder den massive krydslicensering af patenter at
patentmonopolerne effektivt ophæves. Virksomheder konkurrerer om at
udtage flest mulige patenter for at undgå monopolernes effekt!
Virksomheder, der ejer patenter uden at markedsføre produkter, kan kræve
høje licenser, mens de ikke har noget incitament til krydslicensering -
de vil være snyltere eller parasitter i patentsystemet.

>
> Dette skaber samtidigt problemer for SMV, der er rige på innovationer
> men fattig på krydslicenseringskapital, og derfor ikke kan markedsføre
> deres produkter uden dyre licensudgifter. Se "Patent protection of
> computer programmes" af P. Tang et al. for forholdet mellem SMV og
> patenter.
> Der blandt andet konkludere at langt de fleste SMV bruger copyright
> og andre metoder til at beskytte deres softwareinnovationer.
>
Patenter og krydslicensering skaber problemer for SMV, der er rige på
innovationer men fattig på krydslicenseringskapital, og derfor ikke kan
markedsføre deres produkter uden høje licensudgifter. Se "Patent
protection of computer programmes" af P. Tang et al. for forholdet
mellem SMV og  patenter, hvori det blandt andet konkluderes, at langt de
fleste SMV bruger copyright og andre metoder til at beskytte deres
softwareinnovationer.
>
> Softwarepatenter er meget komplekse størrelser, og simple, generelle
> konklusioner er blot politiske illusioner.
>
>
> * Softwarepatenters samfundsmæssige aspekter
>
> På konferencen om "Vækst, velfærd og patenter" (28 okt. 2002) i Ålborg
> udtalte Økonomi- og Erhvervsministeren: "Og når nye brancher vokser
> frem, så skal systemet også kunne imødekomme deres behov for at
beskytte
> innovationer. Det gælder f.eks. software. Patentsystemet skal
> kunne udvikle sig i takt med markedets behov."
>
> Ministeren syntes at fokusere på at maksimere Patent- og
> varemærkestyrelsens
> kundetilfredshed. Det er vigtigt at huske at formålet med patenter
> er ikke
> at udstede monopoler for at beskytte innovatorer imod konkurrence,
> men at
> at virke som incitament til innovation.

(red: Du påstår uden at underbygge eller referere. Det er længe siden
indledningen, så måske:)

Ministeren synes at fokusere på at maksimere Patent- og
varemærkestyrelsens kundetilfredshed.
Det er i den sammenhæng vigtigt at huske, at hele formålet med patenter
ikke er at udstede monopoler for at beskytte innovatorer imod
konkurrence, men derimod, som beskrevet i indledningen, at virke som et
incitament til innovation.

>
> Som vist i softwarepatent eksemplet ovenover betyder selv 10
> softwarepatenter ikke at en virksomhed har beskyttet deres
> softwareprodukt
> imod imitation. Patenter giver retten til at forhindre andre i at
bruge
> en innovation, i eksemplet betyder de andre virksomheders patenter at
> programmøren ikke har retten til at bruge sit eget program uden at
> udtage
> licenser til konkurrenternes patenter. På software området udgår
> patenter
> ikke nogen beskyttelse, men blot en ret til at forhindre andre i at
> anvende
> softwarefunktioner.
>
Som tidligere vist i softwarepatent eksemplet betyder softwarepatenter
ikke at en virksomhed har beskyttet deres softwareprodukt imod
imitation. Patenter giver alene retten til at forhindre andre i at bruge
en innovation. I eksemplet betyder de andre virksomheders patenter at
programmøren ikke har retten til at bruge sit eget program uden at
udtage licenser til konkurrenternes patenter. På software området udgør
patenter således ikke nogen beskyttelse, men er blot en ret til at
forhindre andre i at  anvende softwarefunktioner.

>
> Patenter er ikke en naturlig ret som f.eks. egendomsretten til den
> cykel man lige har købt, men derimod et statstildelt monopol og
> patentsystemet skal kunne udvikle sig i takt med samfundets behov.
> Det er vigtigt at huske at monopoler skaber ekstra udgifter som
> samfundet betaler. Enhver innovator er en potentiel patentkrænker.
> Hvis denne indirekte patentmonopol samfundsudgift leder til ekstra
> innovation så kan det være økonomisk rationelt med patenter, men hvis
> monopolerne i stedet hæmmer innovationen, så er det en økonomisk
> uansvarlig politik.  Kundetilfredshed hos Patent- og
Varemærkestyrelsen
> er ikke et mål for en samfundsøkonomisk ansvarlig patentpraksis, lige
> så lidt som antallet af udstedte patenter er et mål for den nationale
> innovationsproduktion.

(red: Den stærkes ret er en naturlig ret, ejendomsretten er en
beskyttelse af den svage ret til også at eje. Jeg synes, at du bygger
din argumentation på en forudsætning, der selv er en debaterbar
samfundsmæssig vedtagelse. Der eksisterer samfund uden ejendomsret, og
samfund med en meget begrænset ejendomsret. Jeg synes heller ikke, at
cyklen er nødvendig for budskabet - du har selv lige lært mig, at det er
eksperter du henvender dig til.
Sætningen "Enhver innovator er en potentiel patentkrænker" virker uden
sammenhæng med argumentet, jeg mener at den ikke skal med her, eller at
du bør forklare bedre, hvad det er du vil med den.
Det kunne være noget med, at "risikoen for at krænke patenter betyder en
begrænsning på enhver innovator ..."osv. Det ville underbygge ordet
inddirekte i den efterfølgende sætning. Selve udgiften til styrelsen er
jo dejlig direkte, og let at forholde sig til).

Patenter er et statstildelt monopol og patentsystemet skal kunne udvikle
sig i takt med samfundets behov.
Det er vigtigt at huske at monopoler skaber ekstra udgifter som
samfundet betaler. Enhver innovator er en potentiel patentkrænker. Hvis
denne indirekte patentmonopoludgift for samfundet leder til ekstra
innovation kan det være økonomisk rationelt at udstede patenter, men
hvis monopolerne i stedet hæmmer innovationen, så er det en økonomisk
uansvarlig politik.
Kundetilfredshed hos Patent- og Varemærkestyrelsen er ikke et mål for en
samfundsøkonomisk ansvarlig patentpraksis, lige så lidt som antallet af
udstedte patenter er et mål for den nationale innovationsproduktion.

>
> I ministerens tale på konferencen om "Vækst, velfærd og patenter"
> udtalte ministeren at: "Patentsystemet er en vigtig forudsætning for
> vækst og velfærd." til dette kan vi kun sige: Vis os regnskabet
> der underbygger dette udsagn for informationssamfundet.

På konferencen om "Vækst, velfærd og patenter" udtalte ministeren at:
"Patentsystemet er en vigtig forudsætning for vækst og velfærd.". Til
dette kan vi kun sige: Vis os regnskabet der underbygger dette udsagns
rigtighed for informationssamfundet.

>
> Mht. regnskaber så påstår grundnotatet omkring softwarepatent
> harmoniseringsdirektivet at den samfundsøkonomiske effekt er
> neutral. Vi stiller spørgsmålstegn ved at det er samfundsøkonomisk
> rationelt at legalisere softwarepatenter. Softwarepatenter skaber
> mulighed for at virksomheder kan lave statsautorisede holdup af
> knudepunkter i den digitale infrastruktur og kræve løsepenge i
> form af softwarepatent licenser for at lade virksomheder og
> samfundet anvende digitale infrastruktur.

(red: Sådan rent billedmæssigt. Et holdup er et røveri. Man kan ikke
røve et knudepunkt. Man kræver aldrig løsepenge ved et holdup. Man
stille spørgsmål ved at sætte spørgsmålstegn (undskyld - en fobi jeg har
ligesom både/men, enten/også og dyre/billige priser.
Jeg er meget i tvivl om, om jeg har forstået dit synspunkt her.)

Hvad angår regnskaber påstår grundnotatet omkring softwarepatent
harmoniseringsdirektivet, at den samfundsøkonomiske effekt er neutral.
Vi betvivler, at det er samfundsøkonomisk rationelt at legalisere
softwarepatenter.
Softwarepatenter giver rig mulighed for, at virksomheder kan bruge
staten som gidsel i deres krav om licensbetalinger. Ingen licens på
deres software = ingen adgang for virksomheder og samfundet iøvrigt til
at anvende patentbeskyttede knudepunkter i den digitale infrastruktur.

(fortsættes i næste indlæg p.gr.a. begrænsning på 40000 hos sslug)
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *