[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] B 27: Foreløbigt udkast til udvalgssvarAnders Feder <sslug@sslug> writes:

... et meget fint høringssvar. Jeg har lige et par forslag.

> Det blev under førstebehandlingen flere gange nævnt at man ikke ønsker
> at pålægge regeringen en bestemt leverandør eller et bestemt produkt.
> Lad os derfor en gang for alle understrege at noget sådant lægger
> hverken forslaget eller Open Source-modellens natur op til. 

>                               Det er helt
> klart at den informationsteknologiske udvikling, i såvel stat som
> udenfor, på lang sigt gavner bedst ved at det offentlige vælger de
> løsninger der bedst opfylder statens mål.

Hvad er meningen med ovenstående paragraf? Er det:

|  Det offentlige har selvfølgelig mest gavn af at vælge de 
|  løsninger der bedst tjener statents mål,

for så er der vel ikke nogen grund til blande den stakkels IT-udvikling
ind i billedet :-)

For at lave en forbindelse til næste afsnit, skal der nok stå et eller
andet i retning af:

|                      hvilket hidtil har
|  været overladt til markedsmekanismerne.

> Men der er en række forudsætninger der skal opfyldes før end
> markedsmekanismen kan fungere. Videnskabsministeren nævner selv at
> indkøbsprisen ikke altid giver et reelt billede af de samlede
> omkostninger ved at skifte software-platform. Det burde i sig selv få

> advarselslamperne til at blinke for det medfører at når de offentlige
> beslutningstagere én gang har valgt software-platform så binder de sig
> faktisk til den. 

Komma før "for" og "så".

>         Derfor risikerer man, som vi mener at det i meget høj
> grad er tilfældet i dag, at statens penge ikke tilfalder den teknologisk
> bedste leverandør men den leverandør som man historisk har låst sig fast
> på.

Hvad med:

|  Derfor risikerer man at statens penge ikke tilfalder den teknologisk
|  bedste leverandør, men istedet den leverandør som man har låst sig
|  fast på af historiske grunde. Vi mener at denne såkaldte lock-in
|  effekt i meget høj grad er afgørende for hvilket software det
|  offentlige bruger i dag.

(Den sidste sætning er ikke rigtig nødvendig da den bliver fremført (og
underbygget!) senere.)

> Denne såkaldte lock-in effekt er ikke teknisk betinget. Den skyldes

|  Lock-in effekten er ikke teknisk betinget. Den skyldes

> derimod i vid udstrækning at mange softwareleverandører i dag ikke har
> nogen interesse i at gøre det muligt for brugeren at skifte til en
> konkurrende platform. I stedet forhindrer man brugeren i at foretage
> sådant et skift ved at benytte lukkede filformater og protokoller som
> konkurrende, og potentielt bedre, softwareprodukter ikke har mulighed
> for at anvende. Der er altså tale om praksis, ikke en teknisk
> nødvendighed.
> 
> Derfor vil vi kraftigt anbefale at staten ikke fremover indkøber
> software udviklet efter denne praksis men at det bliver et krav at alt

> software til brug i det offentlige, hvad enten der er tale om
> standardiserede edb-systemer eller totalleverancer, baserer sig på åbne
> standarder. 

Hvad med:

|  software til brug i det offentlige baserer sig på åbne standarder,
|  hvad enten der er tale om standardiserede edb-systemer eller
|  totalleverancer.

>       Først og fremmest for at beskytte egne økonomiske interesser
> men også for ikke at skævvride markedet ved at binde sig til, og derved
> favorisere, enkelte leverandører.

> Endvidere må det være en helt åbenlys forudsætning for den digitale

Hvis noget er helt åbenlyst, er der ingen grund til at skrive det; så:

|  Endvidere må det være en forudsætning for den digitale
-- 
                          Jens Peter Secher
_jpsecher get2net dk DD6A 05B0 174E BFB2 D4D9 B52E 0EE5 978A FE63 E8A1_


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *