[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] SSLUG + Swpat.dk til OEM.dk v0.4Onsdag den 1. januar 2003 18:42 skrev Carsten Svaneborg:

> Hvis en virksomhed har mange patenter, har virksomheden meget at
> krydslicensere med, og derfor reduceres udgifterne til licensering.
> Patenter udgør derfor "krydslicenseringskapital". I eksemplet med
> virksomhedens 10 patenter er det således umuligt at redegøre for
> værdien af disse patenter uden at belyse alle de andre patenter
> og patenterbare funktioner, og hvem der bruger hvilke funktioner
> og derfor krænker hvilke patenter. Hvilket i praksis er umuligt.

Krydslicensering er et problem for Open Source og SMVer.

Min betragtning er: Et efterspurgt produkt har en bestemt 
kompleksitet. Et sådant program vil potentielt være genstand for lige 
mange softwarepatenter hvad enten programmet er udviklet af 
frivillige Open Source programmører eller af ansatte i en stor 
koncern. Krydslicensering er en fordel for dem der har noget at bytte 
med. Det er en fordel for de store aktører. Hvis softwarebranchen så 
havde været en branche hvor små aktører kunne komme på markedet med 
produkter der ville være dækket licenseringsmæssigt af af deres eget 
patent (et patent = et produkt), så ville man sikre at nyskabelse 
ville kunne komme både fra store og små aktører. Nu er 
softwarebranchen dog af en karakter hvor produkterne ikke består af 
en enkelt nyskabelse. De efterspurgte produkter er integrationer af 
store mængder af gamle nyskabelser og en enkelt ny. I 
medicinalbranchen er det nok oftere tilfældet, at et patent = et 
produkt - og aktører kan således alle ligestillet med hensyn til at 
udvikle nye produkter - uanset størrelse.
Det kan da ikke være meningen, at den eneste måde et lille innovativt 
softwarefirma kan sikre deres gode ide på er ved at sælge hele 
firmaet - eller i det mindste ideen til et stort firma, som er de 
eneste der kan lave de efterspurgte integrerede produkter billigt 
pga. deres krydslicenseringskapital. 
Små softwarefirmaer kan godt finde ud af at lave store integrerede 
softwareprodukter, men de står på et juridisk usikkert fundament 
takket være softwarepatenter.
Softwarepatenter er konkurrenceforvridning mellem små og store 
virksomheder. Copyright derimod viker lige for små og store aktører - 
og er med til at sikre en sund konkurrence.

Mvh
-- 
 /\ ,_ _|,_ _ _ _, |¨) _ _ |_  /\ _ _ ,_
/¨¨\| )(_|| (-'.-|`-, |¨).-|(_ | ) /¨¨\.-|(-'| )
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
grep -r 'Andreas Bach Aaen' /usr/src/linux 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *