[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] SSLUG + Swpat.dk til OEM.dk v0.4"Carsten Svaneborg" <sslug@sslug> wrote in message
news:sslug@sslug
> E. Sjørlund wrote:
> > (red: Er brugen af ordet fælled din opfindelse, eller noget
> > almindeligt?. Har rettet lidt sprog)
> Jeg mener det er almindeligt, men måske lidt gammeldags.
> Idag betyder en fælled vil blot en park med offentlig adgang.
Ikke her ude på landet, men lad nu det være. Jeg var på jagt efter, om
ordet havde en eller anden almen juridisk betydning. Det er udemærket
til at illustrere problemstillingen.

> > Et patent på en internet eller web-standard svarer for en virksomhed
til
> > at eje Rådhuspladsen i et Matadorspil.
>
> Årsagen til matadorspil er at det på engelsk jo hedder Monopoly.
Det er ligegyldigt. Alle ved, at den plads er guld værd i Matador. Jeg
gjorde da heller ikke noget ved den del.

> > standard, der ville havde muliggjort navne som www.ÆrøÅ.dk.
> > (et link eller navnet på den opgivne standard ville passe fint ind
> > herover. Jeg har ingen af delene).
>
> http://www.softwarepatenter.dk/danskenavne.html (svjh)
Ikke til mig. Du er den gamle redakteur, jeg foreslår bare, og ser
senere, hvad du kunne bruge.

> > Det vil være nødvendigt med en
> > eller anden form for beskyttelse af den præstation, hvis der fortsat
> > skal være plads til levebrødsprogrammører.
>
> Komprimeringsalgoritmer er en transformation der ændrer information
> fra en repræsentation til en anden repræsentation med den egenskab
> at den fylder færre bits. Den transformation mener jeg ikke apriori
> er teknisk, og derfor patenterbar.
> Rent faktuelt giver komprimering 'yderligere teknisk effekt' i EPOs
> guidelines og komprimeringsalgoritmer er derfor patenterbare.
Det er den slags eksempler der mangler en smule af (til journalisterne
og mig ;-)

> > (red: Du er usikker på ordet "balkanisering", derfor
citationstegnet.
> > Det er efter min mening et lige så dårligt udtryk som
hacker/cracker.
>
> Alternativer?
Jeg ved det ikke rigtigt. Udtrykket var også med i skriverierne omkring
infosoc, der kunne jeg heller ikke lide det.
Du skriver:

> Specielt er det vigtigt at beskytte internettet og åbne standarder
> imod "balkanisering" pga. softwarepatenter, og at undgå en matador
> økonomi hvor ejerskab af få essentielle teknologiske områder betyder
> total kontrol af informationssamfundet infrastruktur. Se "On the
> complex economics of patent scope" R.P. Merges og R.R. Nelson for
> hvordan patenter historisk er blevet brugt strategisk til at hæmme
> konkurrence for kumulative innovationer som radio og elektriske pærer.

Måske noget i retning af:
Specielt er det vigtigt at beskytte internettet og dets opbygning på
grundlag af åbne standarder. Softwarepatenter vil uundgåeligt medføre en
opdeling i indbyrdes inkompatible netværk, hvor nogle få store
patentejere i realiteten kan kontrollere denne vitale del af
informationssamfundets infrastruktur. Et eksempel er adgangen til at
bruge sin bank via internettet, hvor enkelte banker i realiteten kun
give denne adgang for de kunder, der benytter et bestemt styresystem.
Andre banker har dokumenteret, at der ikke er nogen teknisk begrundelse
for denne beslutning, den er alene en følge af, at banken ikke benytter
åbne standarder. Se også "On the complex economics of patent scope" R.P.
Merges og R.R. Nelson, hvori det beskrives, hvordan patenter historisk
er blevet brugt strategisk til at hæmme konkurrence for kumulative
innovationer som radio og elektriske pærer.
***
(Jeg ved ikke om bankerne skal ind her)

>
> > (Hvad er trivielle patenter? Har du et eksempel?)
>
> Massere. Microsoft har patent på menu bar med Start knap.
Fint, den må ind.
---
Open Source udvikling er særdeles følsom for patenter. Dette fremgår fra
flere rapporter f.eks. Bakels-Hugenholtz rapporten til EU parlamentet og
Frauenhofer-Max Planck Instituttets rapport. Årsagen er at Open Source
udviklere ikke har økonomi til at undersøge om de krænker patenter med
den software de laver, og ingen mulighed har for at licensere patenter,
når det er tilfældet. Open Source udviklere er også ude af stand til at
beskytte sig imod trivielle patenter. Et godt eksempel på den type
patenter er Microsofts patent på at anbringe en START knap på en
menubjælke. Små og mellemstore virksomheder (SMV) deler mange af Open
Source udviklernes problemer.
---
>
> > (red. Du har fire forskellige problemstillinger i næste afsnit.
> > 1. Ikke en kat kan finde ud af alle de mere eller mindre
veldefinerede
> > patenter, der eksisterer.
> > 2. Man tillader leverandører at fraskrive sig deres ansvar for at de
> > krænker patenter.
> Nej, de de kan ikke fraskrive sig ansvaret.
Næ, men de gør det rent faktisk, og hvor er storebror, der forfølger
dem?
>
> > 3. Open Source er kontollerbart, det er lukket ikke.
> Nej. Det er ikke et ret godt argument.
Argumentet er da fint. Det er konkurrenceforvridende, når det ene
program let kan kontrolleres, mens det andet ikke kan.
>
> > 4. Brugerne bliver sorteper.
> > Er det ikke lidt rigeligt?
> > Har ikke rettet det sproglige her).
Jeg mener bare, at alle fire ting i samme afsnit er lidt vel kompakt.

>
> > ( Herunder savner jeg den problemstilling der er i, at der sjældent
er
> > nogen, der kan påtale krænkelser af de traditionelle licenser, der
> > bruges på Open Source programmer. Hvem skal have erstatning, hvis
fx. MS
> > krænker GPL eller en anden licens?
> > Software uden en egentlig ejer stilles i en umulig situation)
>
> Det er korrekt, men et meget stort problem. Jeg ved ikke hvordan
> det kan forklares kort.

Du har afsnittet:
> Open Source kan konkurrere på kvalitet, sikkerhed og pris, men ikke på
<snip>
>... Patenter skaber kunstige funktionelle
> barrierer, der hindrer en reel ligevægtig konkurrence mellem Open
Source
> og leverandørejet software.

Efter det kunne der komme et med noget i denne retning:
***
Konkurrencen mellem Open Source og leverandørejede programmer skævvrides
yderligere af to forhold.
1. Den ene type let lader sig kontrollere for patentkrænkelser, mens det
i praksis er en meget vanskelig opgave hvad angår leverandørejet
software.
2. Da der ofte ikke er en egentlige ejer af et Open Source program, vil
der heller ikke være nogen, der kan håndhæve krænkelser af de licenser,
der måtte være på programmet, og ingen, der kan tilkendes en erstatning,
når et firma krænker samme licenser. En typisk licens på Open Source er,
at afledte programmer også skal udgives som Open Source.
***

>
> >> En debat om hvordan softwarepatent ansøgningers nyhedsværdi og
> >> opfindelseshøjde kan bedømmes er relevant.  Det er ikke kun et
> >> praktisk problem, men også et fundamentalt problem.
> > (red praktisk er ikke en modsætning til fundamentalt.)
>
> Hvad med:
> Det er ikke blot et problem ved patentpraksis, men derimod et
> fundamentalt problem ved patentsystemet.

Meget bedre, nu er det to problemer du stiller over for hinanden.
>
> Tak for rettelserne, jeg vil skrue en ny version sammen
> hurtigst muligt.
Fint. Pokemon og Askepot er på hylden igen. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *