[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

B 27: Udkast til udvalgshenvendelse (v 0.2)v 0.1: Første udkast
v 0.2: Sproglige rettelser (Jens Peter Secher)
       Inddeling i overordnede afsnit (Carsten Svaneborg)
       Uddybning af afsnit om åbne standarder (Carsten Svaneborg)

Jeg håber på at kunne få Carstens øvrige forslag skrevet ind i aften.

Jeg har kontaktet IDFR for at høre om de ville have en kommentar med. De
svarede at der lige ville gå et dag par før der kom et officielt svar
pga. reorganisering.

Udvalget for Videnskab og Teknologi, som henvendelsen er rettet til,
plejer tilsyneladene selv at spørge om ministerens kommentarer til
indkomne henvendelser så jeg forestiller mig at det her er god mulighed
for at stille nogle skarpe spørgsmål der tvinger regeringen til at
"vælge side". Nogen forslag?

--

Kære medlemmer af Udvalget for Videnskab og Teknologi,

Som [soundbite] har vi læst SF's forslag til folketingsbeslutning om en
offensiv konkurrencestrategi, der udnytter open source-software og åbne
standarder (B 27) med stor interesse. Vi er glade for at se at
Folketinget er opmærksomme på implikationerne af den softwarepolitik
staten fører. Vi vil her forsøge at redegøre for vores syn på de forhold
forslaget berører.

LIBERALISERING AF SOFTWAREMARKEDET
Det blev under førstebehandlingen flere gange nævnt at man ikke ønsker
at pålægge regeringen en bestemt leverandør eller et bestemt produkt.
Lad os derfor en gang for alle understrege at noget sådant lægger
hverken forslaget eller Open Source-modellens natur op til. Det er helt
klart at den informationsteknologiske udvikling, i såvel stat som
udenfor, på lang sigt gavner bedst ved at det offentlige vælger de
løsninger der bedst imødekommer statens behov.

Men der er endnu en lang række forudsætninger der skal opfyldes før end
markedsmekanismen kan fungere. Videnskabsministeren nævner selv at
indkøbsprisen ikke altid giver et reelt billede af de samlede
omkostninger ved at skifte softwareplatform. Det burde i sig selv få
advarselslamperne til at blinke, for det medfører at når de offentlige
beslutningstagere én gang har valgt softwareplatform, så binder de sig
faktisk til den. Derfor risikerer man, som vi mener at det i meget høj
grad er tilfældet i dag, at statens penge ikke tilfalder den teknologisk
bedste leverandør men den leverandør som man af historiske årsager har
låst sig fast på.

UAFHÆNGIGE GRÆNSEFLADER
Denne såkaldte lock-in effekt er ikke teknisk betinget. Den skyldes
derimod i vid udstrækning at visse softwareleverandører i dag ikke ser
det i deres interesse at give brugeren mulighed for at skifte til en
konkurrende platform. I stedet forhindrer man brugeren i at foretage
sådant et skift ved at benytte lukkede filformater og protokoller som
konkurrende, og potentielt bedre, softwareprodukter ikke har mulighed
for at anvende. Der er altså tale om praksis, ikke en teknisk
nødvendighed.

Vi vil kraftigt fraråde staten at indkøbe software udviklet efter denne
praksis fremover. Ved at benytte systemer der anvender lukkede dokument-
og kommunikationsstandarder graver man en grav for sig selv idet et
senere behov for at skifte til en bedre softwareplatform unødvendigt
gøres meget omkostningsfuldt. Således stilles fremtidens offentlige
forvaltning i et konstant dilemma mellem at spilde ressourcer på selve
omstillingen eller falde bagefter den teknologiske udvikling.

Derfor bør det blive et klart krav at alt software til brug i det
offentlige baserer sig på åbne standarder der ikke er forbeholdt enkelte
leverandører men som frit og uden vederlag kan implementeres af en
hvilken som helst udvikler, i et hvilket som helst øjemed.

Det skal først og fremmest ske for at beskytte egne økonomiske
interesser på lang sigt men også for ikke at skævvride markedet ved at
binde sig til, og derved favorisere, enkelte leverandører.

EN DYNAMISK IT-INFRASTRUKTUR
[om åbne kildekoder og uafhængige udvikleres mulighed for at yde
servicefunktioner på statens IT-infrastruktur]

VÆKSTFREMMENDE MARKEDSVILKÅR
[om softwarepatenter og omkostninger for SMV]

OPGØR MED TRYGHEDSKULTUREN
Endelig må det være en helt åbenlys forudsætning for den digitale
forvaltnings success at de offentlige IT-chefer rundt omkring i landet
vitterligt vælger den bedste løsning når de skal indkøbe software. Det
syntes ikke nødvendigvis at være tilfældet i dag. I et debatindlæg under
overskriften "Open source handler om tryghed" i ComputerWorld d. 5.
november 2002 beretter direktør Jørgen Kunter Pedersen og projektchef
Esben Wolf, Teknologisk Institut om hvordan den offentlige forvaltning
har en tendens til at vælge den software man kender i forvejen fremfor
for den software der er den mest økonomisk forsvarlige.

Det betyder at man fra regeringens side, og indirekte Folketingets i
kraft af dets kontrolfunktion, skal være bedre til at holde de
offentlige IT-chefer ansvarlige for deres softwarepolitik end man er i
dag og ikke acceptere en henvisning til hvad andre plejer at gøre som et
sagligt beslutningsgrundlag. 

Som debatindlægget udtrykker det så må regeringen også være parat til at
hjælpe med at levere den “tryghed” som visse andre softwareprodukter er
omfattet af. Det kan f.eks. ske ved at iværksætte pilotprojekter som
både SF's beslutningsforslag og Teknologirådets rapport fra oktober
lægger op til.

SAMMENFATNING
I et samfund med et frit marked bestemmer leverandørerne selv om de ved
at anvende åbne standarder vil gøre det muligt for kunden at skifte
softwareplatform eller ej. Derfor er der kun en aktør der kan redde
staten ud af den situation den står i nu og det er staten selv.

[sammenfatning af øvrige afsnit]

-- 
Anders Feder <sslug@sslug> 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *