[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] B 27: Udkast til udvalgshenvendelse (v 0.2)Anders Feder wrote:
> Derfor bør det blive et klart krav at alt software til brug i det
> offentlige baserer sig på åbne standarder der ikke er forbeholdt enkelte
> leverandører men som frit og uden vederlag kan implementeres af en
> hvilken som helst udvikler, i et hvilket som helst øjemed.


Jeg foreslår at ovenstående omskrives til:

Derfor bør det blive et klart krav at alt software til brug
i det offentlige baserer sig på åbne standarder.

DEFINITION AF ÅBEN STANDARD

En åben standard er defineret ved at en fuldstændig dokumentation
er frit tilgængeligt for alle, samt at alle kan implementere og
anvende den uden nogle restriktioner.

Det betyder at en enkelt leverandør ikke kan kontrollere brugen,
og skabe hindringer for konkurrenter, f.eks. ved at holde dele
af standarden hemmelig, eller ved at kræve licenser til
softwarepatenter, der dækker metoder nødventige for at
implementere og bruge standarden.
Microsoft er for tiden i TCO mode, efter de har opgivet at FUD'de OSS. Jeg foreslår derfor at følgende adderes et sted for at tage forhold for denne kritik på forhånd.

TOTAL UDGIFT

Den totale udgift for at anvende et softwareprodukt gennem
dets levetid (total cost of ownership - TCO) bruges typisk
som mål når der vælges softwareløsninger.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på at dette kan aldrig
være mere end et groft estimat, fordi det afhænger ikke
kun af softwaren, men også IT-strukturen af den institution
hvor i den ancendes, og konteksten af IT-udviklingen. Man
kan derfor ikke sammenligne estimater for totaludgifter uden
at kende usikkerhederne og antagelserne der indgår i at lave
disse estimater.

Nogle af få eksempler på de mange elementer, der gør
estimatet er usikkert er:

* estimering af udgifter til løbende opdatering af software,
   der løbende bestemmes af leverandøren

* estimering af indtægter pga. øget effektivitet på lang
   sigt som arbejdsgange tilpasses den indkøbte software

* estimering af stordrift fordele hvis andre institutioner
   begynder at anvende samme produkt, hvis erfaringer og
   udviklingsprojekter deles mellem flere institutioner

* estimering af udgifter til eksperter og konsulenter,
   som konkurrenceforhold ændres pga. markedssammensætningen.

* estimering af udgifter til vedvarende software designfejl.
   F.eks. i form af virus og orme, der skaber udgifter til
   anti-virus software og dets vedligeholdelse.

* estimering af transitionsudgifter ved enden af programmets
   levetid.

<flere?>

For at komme med blot et praktisk eksempel så viste
Sunbelt undersøgelsen (link?) et Microsofts nye licens
betingelser betød at udgiften til at anvende Word steg
200-300% for XX% af de adspurgte virksomheder i
undersøgelsen.

Vi foreslår der nedsættes en arbejdsgruppe for at definere
en best practice kriterier for hvordan total udgiften for
software estimeres på basis af erfaringer med leverandørejet
software og Open Source Software, således at en objektiv
økonomisk sammenligning tilstræbes.Der burde også være en

FOKUSERING PÅ SIKKERHED

--
  Mvh. Carsten 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *