[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

IDFR og ForeningsdannelseKære SSLUG'ere,

Nedenstående er sendt som debatoplæg til vores debatliste på www.digitalforbruger.dk - vi er af den overbevisning, at selvom der er en del emner der falder undenfor SSLU's interesseområde, kunne det tænkes at ha' interesse for folk her på listen, og vil derfor indbyde dem der har lyst, til at deltage i debatten og opbygningen af vores nye forening.

<Debatoplæg begin>

IDFR har jo lovet at vi efter nytår ville droppe monopolet og danne en
forening. Nu er der sket spændende ting på den nærtliggende IT-politiske
scene efter nytår, så nedenstående er et debat-oplæg til hvordan den
forening IDFR's arbejde skal videreføres i bør se ud - ifølge IDFR.

Vi ser meget gerne noget feedback på dette så vi kan beslutte hvad næste
skridt skal være. Vi ser gerne en så bred deltagelse som muligt.

M.h.t. navn, så foreslår IDFR navnet: "Digitalt Samfund Danmark"
... det er selvfølgelig til diskussion.


- ---------------------------------------------------------------------
Komiteen bag IDFR ønsker, at dens arbejde skal fortsætte i en
demokratisk forening, der arbejder for fornuftige forhold i det digitale
samfund. Foreningen bør have et meget bredt formål alá EFF (www.eff.org)
og beskæftiger sig med emner som f.eks:

  o) En balanceret ophavsret.
   - alá IDFR.
  o) Digitale forbrugervilkår.
   - alá IDFR.
  o) Digital retssikkerhed.
   - F.eks. Privatliv og ytringsfrihed også i den digitale verden.
  o) Digital fremtid.
    - F.eks. en åben implementation af digitale signaturer i
     samfundet.
  o) Åbne standarder.
   - Hvilket også indebærer en kamp imod kommercielle interessers
    forsøg på at undgå dem. D.v.s. både softwarepatenter og
    ophavsret.
  o) Diverse emner som f.eks. "dybe links", "spam" o.s.v.
    - Foreningen ønsker ikke at kommercielle interesser skal hindre
     det fundamentale koncept i WWW. Ophavsretten og andre relevante
     love skal naturligvis respekteres.
    - Foreningen ønsker at modarbejde kommercielle interessers
     mulighed for at at fylde folks postkasser med uønskede emails.
  o) Internationale relationer til f.eks. EFF,EFN, EDRi o.s.v.

Generelt emner, der kan være aktuelle for alle i samfundet uanset hvilken
faktisk teknologi de anvender. D.v.s. foreningen arbejder ikke specifikt
for at fremme "Free Software", men selvfølgelig bør foreningen arbejde
for at det er _muligt_ at både udvikle og benytte Open Source (d.v.s.
ingen
"trusted computing" eller ukontrollerede monopoler o.s.v.).

* Digitale rettigheder:
Foreningen byder rettighedshavere velkommen i den nye forening og
opfordrer
disse til via foreningen at gå i dialog med forbrugerne.
Rettighedshavere (musikere, forfatter, software-udviklere mv.) bør alle
have fornuftige vilkår i den digitale tidsalder.
Derfor bør man undgå forhold, der i urimelig grad skader
rettighedshaverende legitime interesser (som f.eks. misbrug af
undtagelser i ophavsretten ved kopiering fra venner/bibliotek), men
samtidig bør forbrugerne ikke forhindres i at udnytte de teknologiske
fremskridt eller tvinges ind i monopoler.
Foreningen er imod enhver form for tildeling af juridisk autoritet til
"tekniske foranstaltninger" i forbindelse med ophavsretsloven. Disse
vil aldrig kunne tage højde for alle ophavsretslige aspekter og have
utallige negative konsekvenser for andre områder.
Foreningen er imod at det via ophavsretsloven er muligt at inddele det
globale marked i regioner, og vil arbejde imod love der forhindrer varenes
frie bevægelighed som følge af beskyttelse af regional konsumption.

Privatlivets fred:
Foreningen vil arbejde for, at det fortsat er muligt at værne om
privatlivets fred, også i den digitale tidsalder. Foreningen er således
imod systematisk overvågning af internettet, det være sig af kommercielle
eller statslige interesser.

Ytringsfrihed:
Foreningen vil arbejde for, at alle borgere i samfundet har lige ret og
mulighed for at ytre sig i den digitale tidsalder. Foreningen vil således
bekæmpe initiativer af både kommerciel og lovmæssig karakter, der kan
skade
borgernes muligheder for at ytre sig på lige fod.

* Softwarepatenter.
Foreningen er imod at der udtages patenter på digitale formater og
standarder for kommunikation.
Åbne standarder er essentielle for informationssamfundets udvikling.
En åben standard er bl.a. defineret ved at alle kan bruge den uden nogen
form for restriktion. En standard kan være dækket softwarepatenter, når
dette er tilfældes skal der udtages licenser før standarden må bruges.
Licensbetingelserne udgør en restriktion med mindre patenterne
licenseres gratis og betingelsesløst til alle. Softwarepatenter udgør en
trussel imod åbne standarder.

* Sekundært formål
At diskutere og informere om politiske problemstillinger i forbindelse med
indførelsen og udbredelsen af den digitale teknologi

* Samarbejde
Foreningen ønsker at etablere et tæt samarbejde med organisationer og
initiativer, der arbejder med specifikke it-politiske emner. Herunder
f.eks. frisoftware.dk, softwarepatenter.dk og digitalrights.dk m.fl. og
tilsvarende internationale organisation

<Debatoplæg end>

Man kan tilmelde sig vores debatliste her:

http://www.digitalforbruger.dk/maillists

Vel mødt :-)


Hilsen, Erik --

Om den nye ophavsretlov:
"Det skal nok blive sjovt at forklare min søn om det!
- det med blomster, bier og relativitetsteori er jo vand ved siden af."

Henrik Lund Kramshøj 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *