[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] B 27: Udkast til udvalgshenvendelse (v 0.2)



Anders Feder wrote:
Enig, men hvordan vil du relatere det til Open Source
> overfor en embedsmand?

Ved følgende forslag:


STATENS STANDARD KONTRAKT


Vi foreslår statens standard kontrakt K18 for standardiserede
EDB systemer ændres på en række punkter for at sikre lige
konkurrence mellem leverandørejet software og Open Source.

Sikkerhed: Vi foreslår at standard kontrakten ændres så
leverandøren skal betale erstatning for skader, der
skyldes sikkerhedsfejl som leverandøren har kendskab til
men ikke har rettet inden for en rimelige tid.

Pga. konsekvenserne af sikkerhedsfejl i IT-samfundet bør
der skabes stærke incitamenter for at få leverandører til
at rette sikkerhedsfejl hurtigst muligt.

Alt software indeholder fejl, det gælder både leverandørejet
og Open Source software. Problemet er ikke fejl som sådan,
men hvis leverandøren er for langsom til at rette fejl, så
fejlen i mellemtiden misbruges af kriminelle.

Levandøren bør informere kunder hurtigst muligt efter at
blive gjort opmærksom på sikkerhedsfejl, og bør efter en
periode på 1-2 uger bære det økonomiske ansvar for
konsekvenser af sikkehedsfejl. Leverandøren kan ikke gøres
ansvarlig for problemer, der skyldes forkert konfigureret
software, manglende updateringer, fejlbrug af software eller
fejl som leverandøren ikke er informeret om, kun problemer
der skyldes sikkerhedsfejl der ikke rettes hurtigt nok.


Åbne standarder: Vi foreslår standard kontrakten ændres så den påkræver brugen af åbne standarder. Dette involvere at leverandøren garentere at kunne levere den fuldstændige dokumentation til standarder til enhver der beder om det, såvel som at garentere at enhver kann bruge implementere og bruge standarden uden risiko for softwarepatentkrænkelsesretssager.


Alt kommunikation bør baseres på åbne standarder. Som nævnt andetsteds er en åben standard defineret ved at den er fuldstændigt offentlig dokumentation, og at den ikke indeholdere restriktioner for implementation og brug f.eks. i form af softwarepatenter.

Kravet sikrer at hvis leverandørens påstår at softwaren bruger
åbne standarder og dette ikke faktuelt er tilfældet, så kan enhver
borger kræve adgang til den fuldstændige dokumentation for
standarden, og offentligt poste denne på internettet for at på
den måde tvangs-åbne standarden.

I et tænkt eksempel hvis f.eks. Microsoft siger at den nyeste
Word version anvender åbne standarder, så bør Microsoft naturligvis
kunne pege på den fuldstændige offentlige dokumentation af
hele standarden, således at f.eks. Open Source brugere kan lave
software såsom OpenOffice, der fuldstændigt erstatter Microsoft
Word produktet. Dette er ikke muligt med mindrer den fulde
dokumentation er offentlig er.

Ligeledes bør en leverandør, der basere en IT-løsning på f.eks.
Microsoft Word kunne garentere Open Source brugere at de kan
anvendes OpenOffice som erstatning af Microsoft Word uden at
risikere at blive sagsøgt af Microsoft pga. softwarepatent
krænkelser.

For at undgå en udvanding af begrebet åben standard, er dette
krav vigtigt for at sikre det borgerne er sikret en dåse-åbner
til lukkede standarder for altid at kunne kommunikere med
staten.


Softwarepatenter: Vi foreslår at staten tager ansvaret for softwarepatent krænkelse ved brugen af Open Source programmer.

En Open Source service virksomhed kan tage eksisterende Open
Source programmer fra nettet og tilpasse dem for at skabe en
IT-løsning, der kan sælges til det offentlige. Det samme
kan en service virksomhed gøre baseret på leverandør-ejet
software.

Den store forskel er at Open Source service virksomheden
ikke  har nogen mulighed for at undersøge om softwaren
krænker softwarepatenter, hvorimod service virksomheden
der sælger IT-løsninger baseret på leverandørejet software
kan få sådan en garenti fra sin leverandør.

Samme problem gælder hvis en offentlig institution vælger
at hente Open Source programmer direkte fra nettet, og
bruge dem uden tilpasning, f.eks. OpenOffice.org
tekstbehandlings programmet. Hvem tager så ansvaret for
krænkelse af softwarepatenter?

--
  Mvh. Carsten



 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *