[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Åben/fri/gratis standardLørdag den 18. januar 2003 09:57 skrev Keld Jørn Simonsen:

> Tilføj også:
> og som er udviklet i en åben proces.

Er det ikke lidt den samme forskel som forskellen mellem Free Software 
(som i GPL) og Open Source software?

Som jeg ser det så mener du Keld, at den åbne process omkring 
tilblivelsen af en standard er nødvendig - for at man kan lave en 
fri/åben implementation af den og for at man kan sikre en fri 
konkurrence.
Der er sikkert ingen tvivl om at en åben proces sikrer større 
demokrati og konkurrence omkring en standard (Free Software 
parallel), mens de fleste pragmatikere ville mene, at friheden til at 
sætte sig ned i et selvvalgt lukket forum, lave et stykke arbejde og 
så publicere det bagefter, det er rigeligt til at man kan kalde det 
en åben standard (Open Source parallel).

Så skal vi kæmpe for Open Source eller Free Software inden for 
standarder?
Jeg er ikke sikker på, at de bedste standarder nødvendigvis har haft 
en åben tilblivelsesproces. Mange af dem har ret sikkert, men det er 
ikke givet, at alle standarder bliver bedst mulige med den type 
proces. For mig at se så drejer standarder sig om at skabe koncensus. 
Det er der flere mulige måder at opnå på:

1) Åbent forum for udvikling af standard. Fare: pas på at standarden 
ikke bliver for bred og unødigt kompliceret for at tilgode se for 
mange interessenter.
2) Lukket forum for udvikling af standard. Fare: Oplagte småfejl og 
inkompabilitet med nærliggende standarder bliver ikke opdaget, da 
forumet er for snævert.
3) Publicering af reference kildekode under en BSD ligenede licens. 
Det giver god spredning af koden og en kickstart til mange produkter. 
Fare: alle benytter samme kode til at implementere standarden og 
koden bliver dermed standen istedet for specifikationen. Alle har 
lavet den samme fejl i forhold til specifikationen.
4) Frihold implementationer af standarden for softwarepatenter. Det 
sikrer større spredning, da berøringsangsen er mindre. Der er to 
skoler inden for dette. a) Patenter tillades ikke indenfor 
standarden. b) patenter indfor standarden anses for et gode, idet der 
laves licensbetingelser, der gør at dem der bruger de patenterede 
ideer til andet ind at implementere standarden kan blive sagsøgt ind 
i helvede. Så en 99% kompatibel implementation af standarden kan 
blive tvunget til at gøre sig 100% kompatibel.

Jeg er mere pragmatiker end idealist indenfor både software og 
standarder, så jeg vil kæmpe for Open Source og Åbne standarder og så 
nøjes med at anbefale Free Software og Frie Standarder.

Selvklart der mangler nogle bedre ord for de forskellige typer 
standarder. Der mangler koncensus på området :-)
Historisk er der selvfølgelig en del rod at rydde op i. Husk at ordet 
"open" for mange virksomheder har betydet "kommercial available" fra 
80'erne og frem.

Mvh
-- 
 /\ ,_ _|,_ _ _ _, |¨) _ _ |_  /\ _ _ ,_
/¨¨\| )(_|| (-'.-|`-, |¨).-|(_ | ) /¨¨\.-|(-'| )
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
grep -r 'Andreas Bach Aaen' /usr/src/linux 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *