[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] B 27: Udkast til udvalgshenvendelse (v 0.3)Hvad er deadline for dette høringssvar?

Anders Feder wrote:
VÆKSTFREMMENDE MARKEDSVILKÅR
I regeringens vækststrategi “Vækst med vilje” fra maj 2002 hedder det
at:

“Innovation og dynamik er en forudsætning for, at dansk erhvervsliv i
fremtiden kan være konkurrencedygtigt og fleksibelt. Iværksættere er en
vigtig kilde til innovation og dynamik i økonomien.”[1]

I dag er vilkårene for unge danske softwarevirksomheder imidlertid
trange.

> [mere om softwarepatenter] Du kan sakse ting fra http://www.softwarepatenter.dk/eneret.html og opfølgningsbrevet jeg sendte til sslug.itpolitik fornyeligt.

Siden SSLUG er medafsender af begge er der ikke nogle problemer
i at SSLUG genbruger dele af disse.

EN DYNAMISK IT-INFRASTRUKTUR
Ligesom lukkede standarder binder forvaltningens data til de få
leverandører der har mulighed for at implementere standarderne, så
binder lukkede kildekoder servicering og videreudvikling af statens
IT-infrastruktur til de få leverandører der har mulighed for at gennemse
og rette kildekoden.

[mere om Open Source]


følgende definition bør komme før diskussionen omkring kontrakten.


Open Source er defineret ved software der distribueres under en
Open Source licens, dvs. en licens godkendt af Open Source
Initiative (www.opensource.org??)

Karakteristisk for Open Source licenser er at de sikrer brugere
og forbruger fuld, ubegrænset og gratis adgang til kildekoden
til softwaren, samt retten til at rette og forbedre denne, samt
retten til at videre distributere både den originale og og den
forbedrede kildekode og software. (check!)

Det er ikke et krav til Open Source programmer at de skal
være gratis.


STATENS STANDARDKONTRAKT
Når det offentlige søger softwareleverandører bør der i
handelsbetingelserne ikke indgå formkrav der stiller bestemte
teknologier bedre end andre. Vi foreslår at statens standardkontrakt for
standardiserede edb-systemer (K 18) ændres på en række punkter for at
sikre lige konkurrence mellem leverandørejet software og Open Source.

* Defomotopmer


Vi anbefaler at vores definitioner af åbne standarder og Open
Source indføjes i K18, for at sikre at disse begreber ikke
undermineres med vagere og mere uklare definitioner.

Påstår levandøren at deres software er baseret på åbne standarder uden
dette faktisk er tilfældet sikrer garantien at enhver har mulighed for
at kræve adgang til standardernes fuldstændige specifikationer og
offentliggøre dem for at åbne dem på den måde i stedet.
tvangs-åbne

Påstår Microsoft f.eks. at den nyeste version af Word version anvender
åbne standarder bør virksomheden naturligvis kunne pege på disse
standarders fuldstændige og frit tilgængelige specifikationer, således
at f.eks. Open Source-udviklere kan sætte software såsom OpenOffice i
stand til fuldstændigt at erstatte Microsoft Word-produktet. Dette er
ikke muligt med mindre den fulde dokumentation til dokumentstandarden er
offentlig tilgængeligt. Ligeledes bør en leverandør, der baserer en
IT-løsning på f.eks. Microsoft Word kunne garantere brugerene at de kan
anvende OpenOffice i stedet for Word uden derved at krænke Microsofts
patentrettigheder.

adder:


* Open Source
Vi anbefaler at standardkontrakten ændres så den pålægger leverandøren af Open Source software at garantere at kildekoden
er tilgængeligt for enhver der beder om det under en Open Source
Licens godkendt af Open Source Initiative.


<omskrivning af paragraf i åben standard sektionen:>

Disse to krav garentere at en leverandør ikke kan kalde et
produkt for Open Source eller påstå at det bruger af Åbne
standarder uden dette er tilfældet. Fordi de giver enhver
borger eller virksomhed retten til kræve kildekoden udleveret,
således at den kan genanvendes og forbedres, eller fuld dokumentation og frihed til at bruge en standard således
at borgeres kommunikation med staten sikres.


Typisk vil de kunne opfyldes ved at leverandøren på
sin hjemmeside poster et link til en standard organisation, hvor
dokumentation kan findes, samt et link hvor kildekoden til
softwaren kan hentes. En leverandør af Open Source vil
allerede på forhånd opfylde disse krav, og kravet vil
derfor være omkostningsfrit for en levandør.

For blot at fremhæve ét konkret eksempel kan det nævnes at en
undersøgelse foretaget af ITIC/Sunbelt Software i 20022 viste at
2002

--
  Mvh. Carsten 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *