[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Åben/fri/gratis standardOn Sun, Jan 19, 2003 at 12:23:56PM +0100, Andreas Bach Aaen wrote:
> Lørdag den 18. januar 2003 09:57 skrev Keld Jørn Simonsen:
> 
> > Tilføj også:
> > og som er udviklet i en åben proces.
> 
> Er det ikke lidt den samme forskel som forskellen mellem Free Software 
> (som i GPL) og Open Source software?

Jeg plejer at forklare forskellen som mellem frit programmel og gratis
programmel.

> Som jeg ser det så mener du Keld, at den åbne process omkring 
> tilblivelsen af en standard er nødvendig - for at man kan lave en 
> fri/åben implementation af den og for at man kan sikre en fri 
> konkurrence.

Det er altså mest fordi man så kan have indflydelse på hvad der står i
standarden. Det er ikke lige meget hvad standarden siger. Ikke alle
standarder er gode. Ligesom ikke alle love er gode. Tænk på
Softwarepatenter og DCMA. Det er da nogen rimeligt veldefinerede
specifikationer, men de siger noget forkert (IMHO).
Det jeg går efter er at vi i SSLUG (eller DKUUG som har været mit
udgangspunkt) kan have en rimelig indflydelse på specifikationen.

> Der er sikkert ingen tvivl om at en åben proces sikrer større 
> demokrati og konkurrence omkring en standard (Free Software 
> parallel), mens de fleste pragmatikere ville mene, at friheden til at 
> sætte sig ned i et selvvalgt lukket forum, lave et stykke arbejde og 
> så publicere det bagefter, det er rigeligt til at man kan kalde det 
> en åben standard (Open Source parallel).

Næh, det vil de fleste pragmatikere ikke mene:-) Det er jo en lukket standard,
ejet af et meget begrænset antal aktører. Man kan kalde det en
leverandørejet standard... Eller "gratis standard". Eller "Fri standard"
hvor "fri" her forstås i betydningen "gratis".

> Så skal vi kæmpe for Open Source eller Free Software inden for 
> standarder?
> Jeg er ikke sikker på, at de bedste standarder nødvendigvis har haft 
> en åben tilblivelsesproces. Mange af dem har ret sikkert, men det er 
> ikke givet, at alle standarder bliver bedst mulige med den type 
> proces. For mig at se så drejer standarder sig om at skabe koncensus. 
> Det er der flere mulige måder at opnå på:
> 
> 1) Åbent forum for udvikling af standard. Fare: pas på at standarden 
> ikke bliver for bred og unødigt kompliceret for at tilgodese for 
> mange interessenter.
> 2) Lukket forum for udvikling af standard. Fare: Oplagte småfejl og 
> inkompabilitet med nærliggende standarder bliver ikke opdaget, da 
> forumet er for snævert.

Ja, jeg kan være enig med dig i at dette kan være nogen konsekvenser.
Typisk, hvis vi ser det fra en organisasion som SSLUG, vil de lukkede
fora sætte foreninger som SSLUG helt uden for indflydese. At støtte en
lukket udviklingsproces er derfor at støtte at bl.a
brugerorganisationers indflydelse formindskes.

Men det går som regel godt med at lave standarder i åbne fora.
Tænk bare på POSIX-standarden, Internet standarderne og standarderne for
programmeringssprog såsom C, C++ og Ada. 

> 3) Publicering af reference kildekode under en BSD ligenede licens. 
> Det giver god spredning af koden og en kickstart til mange produkter. 
> Fare: alle benytter samme kode til at implementere standarden og 
> koden bliver dermed standen istedet for specifikationen. Alle har 
> lavet den samme fejl i forhold til specifikationen.
> 4) Frihold implementationer af standarden for softwarepatenter. Det 
> sikrer større spredning, da berøringsangsen er mindre. Der er to 
> skoler inden for dette. a) Patenter tillades ikke indenfor 
> standarden. b) patenter indfor standarden anses for et gode, idet der 
> laves licensbetingelser, der gør at dem der bruger de patenterede 
> ideer til andet ind at implementere standarden kan blive sagsøgt ind 
> i helvede. Så en 99% kompatibel implementation af standarden kan 
> blive tvunget til at gøre sig 100% kompatibel.
> 
> Jeg er mere pragmatiker end idealist indenfor både software og 
> standarder, så jeg vil kæmpe for Open Source og Åbne standarder og så 
> nøjes med at anbefale Free Software og Frie Standarder.
> 
> Selvklart der mangler nogle bedre ord for de forskellige typer 
> standarder. Der mangler koncensus på området :-)
> Historisk er der selvfølgelig en del rod at rydde op i. Husk at ordet 
> "open" for mange virksomheder har betydet "kommercial available" fra 
> 80'erne og frem.

At "open" skulle betyde "kommercielt tilgængelig" er også noget
newspeak, nok nogle dygtige marketingsafdelinger der ligesom Microsoft
nu forsøger at løbe med et buzzword. "Åbne standarder" har i
standardiseringsverdenen hele tiden betydet at der var en åben
udviklingsproces. Det virker underligt at ville bruge terminologi
omkring standarder på en anden måde end standardiseringsfolkene selv.

Og det skyder os selv i foden, sætter SSLUG uden for indflydelse. Jeg
har jo selv lavet ret meget aktiv standardisering, og jeg ville ikke
have kunnet få noget igennem, med mindre jeg havde lavet det i en åben
standardiseringsproces. Og det har været en hård kamp endda. Odds er
imod dig hvis du ikke taler engelsk som modersmål, og iøvrigt ikke lige
kommer fra et meget stort firma. Nogen ting som vi nok ikke ville have
haft idag, hvis tingene ikke var lavet i en åben proces, er standarder
for internationalisering i POSIX og Linux, og 8-bits email. jeg har en
del andre eksempler, og har vist beskrevet det i anden mail på sslugs
postlister.

Hilsen
keld


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *