[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] B 27: Udkast til udvalgshenvendelse (v 0.3)Anders Feder wrote:
On Sun, 2003-01-19 at 16:05, Carsten Svaneborg wrote:
Jeg foreslår næste mandag (d. 27. januar). Hvad siger I?

Er den deadline feature freeze eller DEADline? Med deadline næste mandag ville jeg gerne snart se v. 0.4.

* Defomotopmer
[..] ryk-højre-hånd-en-tastebredde-kode [..]
;*)

Vi anbefaler at vores definitioner af åbne standarder og Open
Source indføjes i K18, for at sikre at disse begreber ikke
undermineres med vagere og mere uklare definitioner.
Tilføjet.

Der kunne også adderes en paragraf et sted med en kommentar om at adgang til kildekoden for OSS programmer betyder at danske virksomheder eventuelt kan genbruge programmer, der er leveret til det offentlige hvilket også kan lette udvekslingen af elektronisk information mellem virksomheder og det offentlige samt reducere udgifter til at omstille til sådan en elektronisk rapportering.

Jeg ville gerne indkludere nogle popularisering af det vi
skriver for at forklare det nede på jorden.

Mht. Åbne standarder kan det populariseres som følger:

Ideen bag at kræve fuldstændig adgang til dokumentation for
åbne standarder kan populært forklares som følger. Hvis det
offentlige valgte Russisk som standard sprog, så er det kun
ret og rimeligt hvis det offentlige gør en dansk til russisk
ordbog tilgængeligt for alle borgere og virksomheder, så de
kan kommunikere med det offentlige. Det samme skal selvfølgeligt
gælde hvis det er et format for elektronisk dataudveksling.

* Open Source
Tilføjet men hvis de to afsnit skal slås sammen skal overskriften vel
også reflektere at det handler om åbne standarder?

Vi kunne have struktur som følgende, den første er stor, resten er allerede med i høringssvaret.

* FORSLAG TIL STANDARD KONTRAKT K18

Den følgende baggrund for K18 mangler i vores høringsvar.
Læs Villanuevas svar til Microsoft for at få inspiration.

Statens standard kontrakt er ikke kun en snæver kontrakt
mellem en statslig indkøber og en software leverandør,
men også en aftale mellem leverandøren og danske borgere
og virksomheder, fordi softwaren bruges som et digitalt
grænselag mellem staten på den ene side og borgere og
virksomheder på den anden side.

Leverandører skal således sikre at borgere og virksomheder
kan kommunikere frit og uhæmmet med staten, ligeledes har
staten et ansvar for at datalevetiden sikres, så data ikke
forgår fordi de er gemt i lukkede dataformater, der ikke
længere kan læses. Det er f.eks. ironisk at 500 år gamle
kirkebøger kan læses idag, mens Word filer gemt for blot
ganske få år siden i dag er ulæselige.

Staten har også særlige krav til at holde data fra borgere
og virksomheder fortroligt, og leverandører bør derfor
ikke kunne frasige sig et ansvar for konsekvenserne af
sikkerhedsfejl i den software de leverere.

Statens indkøb betales også med skattepenge, og der er derfor
vigtigt at få bedst software for pengene i et samfundsøkonomisk
perspektiv, ikke blot i et snævert perspektiv, der kan lede
til kassetænkning.

Open Source Software der udvikles til staten kan genbruges af
borgere og virksomheder og kan derfor reducere udgifter til
at kommunikere digitalt med staten. Ligeledes kan adgang til
Open Source også sikre at virksomheder billigt og hurtigt kan
digitalisere funktioner for kommunikation med staten. Det er
f.eks. ikke Open Source hvis leverandøren kun giver staten
adgang til kildekoden.

Brugen af åbne standarder sikrer åbenhed og valgfrihed
af kommunikationssoftware mellem borgere, virsomheder og
staten, og undgå at kommunikationen monopoliseres. Adgang
til Open Source software leveret til staten kan lede til
spill-over effekter, hvor virksomheder og borgere lettere
og billigere kan kommunikere digitalt med det offentlige
og hinanden.

En sammenligning af de totale udgifter til for softwareprodukter
vil derfor ikke altid være et optimalt mål for den
samfundsøkonomiske effekt der følger af valget af et
softwareprodukt.


Følgende er et tænkt eksempel om digital signature.


En digital signatur baseret på en åben standard sikrer at
ingen virksomhed kan monopolisere software til digital
signatur, ved at udelukke konkurenter ved bruge hemmelige
standarder, og derved bygge en mur mellem stat og borgere
og virksomheder. En åben standard sikre også at der ikke
kræves softwarepatent licenser hvorfor danske digitale
signaturer også skulle kunne anvendes i udelandet, derved
undgå virsomheder at skulle betale licens til trediepart
for at kommunikere med staten. (der findes en række
Europæiske patenter på digitale signaturer). Endeligt
sikre en Open Source implementation af digitale signaturer
at borgere og virksomheder omkostningsfrit kan anvende
digitale signature uafhængigt af valget af operativ system,
ligesom det betyder at virksomheder omkostningsfrit kan få
afgang til software der gør det muligt at forstå kundernes
digitale signature.

Det er ummidelbart indlysende at en Open Source
implementation af digitale signaturer baseret på åbne
standarder har en væsentlig positiv samfundsøkonomisk
effekt sammenlignet med en implementation baseret på
leverandør-ejet software og lukkede standarder.
Statens totale udgifter til de to software løsninger
udgør i denne sammenhæng et relativt irrelevant
sammenligningsgrundlag.

I det følgende laver vi en række foreslag til hvordan
statens standard kontrakt K18, kan ændres for at sikre
en ligevægtig konkurrence mellem Open Source software
og leverandørejet software, for at sikre leverandøren
incitamenter til at levere sikker software, samt definitioner
af åbne standarder og Open Source, og krav til leverandører,
der sikrer at de samfundsøkonomiske fordele diskuteret
ovenover realiseres, og ikke forhindres ved en udhulning
af begreberne Open Source og åben standard.

<indsæt den eksisterende tekst i det følgende>

** KONTRAKT DEFINITIONER og KRAV

indsæt definition OSS i K18
indsæt definition åben standard i K18

Krav om adgang til dokumention for åbne std.
Krav om adgang til kildekode hvis OSS program

motivation

** KONTRAKT PATENTER

Vi foreslår .. Patenter blah. blah.

motivation

** KONTRAKT SIKKERHED

Vi foreslår .. Sikkerhed blah. blah.

motivation

I øvrigt skrev du at undersøgelsen viste at omkostningerne ved at bruge
Word steg for en del af de adspurgte virksomheder. Mente du ikke at
undersøgelsen viste at omkostningerne ved at bruge Microsoft-programmer
_generelt_ steg efter den nye licenspolitik? Eller tænker du på en anden
undersøgelse end mig?

Jeg ved ikke om den konklusion findes i undersøgelsen. PDF filen med
undersøgelsen må kunne findes på nettet, hvis du googler for Sunbelt, men jeg har ikke rapporten på mig.


Jeg kan huske at de havde et histogram over hvor mange der skulle
betale mindrer, det samme, 1-2 gange mere, 2-3 gange mere og det
viste at ganske få virksomheder skulle betale mindrer, og de fleste
skulle betale mere, og en del af dem op til 3 gange mere end før.

--
  Mvh. Carsten 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *