[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Tekniske foranstaltninger og ophavsret (Was: Re: [FORENING] Re: Re: [FORENING] [OT] DVD'er relevant? St ?iso-8859-1?Q?røm?= relevant?)At 08:15 PM 1/25/03, Niels Elgaard Larsen wrote:

<snip>
For at opsummere. Jeg har ikke "blamet Hollywood" i denne tråd. Der _er_
ting jeg "Blamer" Hollywood og ligesinde for: Fx, at jeg skal betale en
CD-afgift af mine Knoppix CD'ere, APG og RIAA's opførsel; men det er en
helt anden historie.

Enig.Men jeg køber ikke argumentet om at mine rettigheder skal indskrænkes for
at undgå love som InfoSoc.

Jeg mener heller ikke dine rettigheder skal indskrænkes - jeg mener alles rettigheder skal respekteres. Det er vi forhåbentligt enige om ?


Det næste vi må blive enige om - eller enige om at være uenige om - er, at ophavsret ikke er statisk, men noget der gennem tiderne har udviklet sig i takt med sanfundet.

Det var således først i 2001, at vi fik _ret_ til at privatkopiere digitale værker - inden da, har der nærmest været tale om civil ulydighed, som jeg ikke mener man kan bygge et retssamfund på.

Det tredie vi så bør blive enige om, er principperne for ophavsret. Disse er beskrevet i Bernerkonventionen. Grundprincippet er, at opretshaver tildeles en begrænset eneret til udnyttelsen af sine værker, for at sikre opretshaver mulighed for at opnå et rimeligt vederlag for sine frembringelser. Dette har samfundet besluttet, for at tilskynde til udgivelse af værker, fordi man mener det er et gode for samfundet at der laves nye værker og at disse spredes i samfundet, til glæde for borgerne.

Eneretten er begrænset af undtagelser til denne. Den vigtigste er citatretten, som direkte er nævnt i Bernerkonventionen, og det er således ikke muligt, at lave national ophavsret uden at give mulighed for at der kan citeres fra de udgivede værker, såfremt natinalstaten har underskrevet Bernerkonventionen.

Derudover kan der gives undtagelsesret i en række tilfælde, der opfylder den såkaldte "tretrinstest". Det er altså udfra denne vi skal vurdere, om det er rimeligt at der gives undtagelser til opretshavernes eneret.

Tretrinstesten siger, at der kan gives undtagelser i :

1. specielle tilfælde, der

2. svarer til normal udnyttelse, som

3. ikke skader opretshavers legitime interesser urimeligt.

Det er altså op imod dette princip, vi skal vurdere hvorvidt det er rimeligt at foretage sig det ene eller det andet. Det er ikke en menneskeret, at ha' lov til at kopiere digitale værker til privat brug. Det er ikke en menneskeret, at ha' lov til at kopiere lånte digitale værker til privat brug. Det er ikke en menneskeret, at ha' lov til at kopiere offentliggjorte værker til privat brug.

Hvis ikke vi respekterer dette princip, så respekterer vi ikke opretshavernes ret til at modtage et rimeligt vederlag for deres frembringelser - så er det os, der fratager dem deres rettigheder, og det mener jeg er lige så forkert, som hvis opretshaverne fratager os nogle af vores (f.eks. ved at skrive deres egen version af ophavsretsloven ind i tekniske foranstaltninger, og via juridisk beskyttelse af disse, overtrumfe vores rettigheder).

Jeg mener, at det skader opretshavrnes legitime interesser, hvis man frit kan kopiere offentliggjorte digitale værker til privat brug. Jeg mener det bør forudsætte, at man på lovlig vis har erhvervet sig et originalt eksemplar, som man er ejer af. Jeg mener ikke det er rimeligt, at vi kan nøjes med at købe en lille antal eksemplarer på statens regning, og skiftes til at kopiere disse imellem os, via udlån fra bibliotekerne. Det mener jeg faktisk er statsautoriseret pirateri. Med mindre naturligvis, at kunstnerne modtager en rimelig kompensation (dvs. en kompensation der står i forhold til den tabte indtjeneing) for dette udlån - men det har jeg ikke lyst til at betale for kollektivt, hverken via skat til biblioteker, eller via COPYDAN-afgifter på blanke medier.

Derfor mener jeg, at det er rimeligt at foretage en justering af hvornår man må kopiere til privat brug. Jeg synes det er meget forkert, at dette spørgsmål slet ikke blev taget op i kulturudvalget ved den netop overståede revision af ophavsretsloven, men at der udelukkende blev fokuseret på, at begrænse privatkopiering via udgivernes brug af tekniske foranstaltninger. Jeg mener således, at målet for den overståede revision var legitimt (at sikre rettighedshaverne et rimeligt vederlag), men midlet man valgte at bruge, er helt forkasteligt, da dette middel har konsekvenser langt udover det område man havde til hensigt at regulere, og derudover sandsynligvis ikke vil ha' den ønskede effekt - nærmere tværtimod.

Så for mig er det ikke et spørgsmål om at fratage private nogle rettigheder - men om at beskytte opretshavernes rettigheder, på den mest hensigtsmæssige facon, så det netop _ikke_ går ud over andres legitime rettigheder.


Hilsen, Erik Lange --

Om den nye ophavsretlov:
"Det skal nok blive sjovt at forklare min søn om det!
- det med blomster, bier og relativitetsteori er jo vand ved siden af."

Henrik Lund Kramshøj 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *