[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] B 27: Udkast til udvalgshenvendelse (v 0.4)Anders Feder wrote:
Som [soundbite] har vi læst SF's forslag til folketingsbeslutning
SSLUG har læst ..

udenfor, på lang sigt gavner bedst ved at det offentlige vælger de
løsninger der bedst imødekommer statens behov.

staten og samfundets behov.Men der er en lang række forudsætninger der skal opfyldes før end
markedsmekanismen kan fungere. Videnskabsministeren nævner selv at
indkøbsprisen ikke altid giver et reelt billede af de samlede
omkostninger ved at skifte softwareplatform. Det burde i sig selv få
advarselslamperne til at blinke, for det medfører at når de offentlige
beslutningstagere én gang har valgt softwareplatform, så binder de sig
faktisk til den. Derfor risikerer man, som vi mener at det i meget høj
grad er tilfældet i dag, at statens penge ikke tilfalder den teknologisk
bedste leverandør men derimod den leverandør som man af historiske
årsager har låst sig fast på.

Jeg forstår ikke hvordan du kommer fra markedsmekanismer til hvorfor indkøbsprisen betyder at staten bliver fastlåst.

omfattet af resktriktioner på implementering og anvendelse.

restriktioner


I patentkapløbet om at få mest "krydslicenseringskapital" er taberne de
små og mellemstore virksomheder, fordi deres udgifter til at markedsføre
innovative softwareprodukter påvirkes stærkt af licensbetingelserne til
de store virsomheders patentporteføljer. De små risikerer at blive kvalt
af innovationsskatten. Dette kaldes i den økonomiske litteratur for et
“patent hold-up”.

Erstat ovenstående paragraf med følgende:


Et softwarepatent dækker normalt ikke et softwareprodukt, men
blot en ud af de mange hundredevis af logiske komponenter,
som er de "mursten" et softwareprodukt bygges med.
Eksempler på patenterede komponenter kan være bestemte brugergrænseflade elementer, eller sortering,
datakompression eller sikkerhedsrelaterede algoritmer.


Før et softwareprodukt kan markedføres skal der opnåes
licenser til alle de patenterede komponenter. Store
virksomheder udtager mange patenter med det formål at
bytte dem imod konkurrenters patenter, fordi det er den
billigste måde at opnå licenser. Dvs. patenter udgør
krydslicenseringskapital.

I patentkapløbet om at få mest "krydslicenseringskapital" er
taberne de små og mellemstore virksomheder, fordi deres
udgifter til at markedsføre innovative softwareprodukter
påvirkes stærkt af licensbetingelserne til de store
virsomheders patentporteføljer. De små risikerer at blive
kvalt af licensudgifter før de kan markedsføre deres innovative
produkter. Dette kaldes i den økonomiske litteratur for et
“patent hold-up”.

Dette betyder dog ikke at små og mellemstore virksomheders innovationer
er ubeskyttede. Undersøgelser viser at de gør brug af en lang række
alternative beskyttelsesmetoder f.eks. copyright og time-to-market.
Adder:

Alle Open Source programmer benytter licenser, der tager
udgangspunkt i copyright.

passe til brugerens arbejdsopgaver. Situationen i dag hvor langt den
overvejende del af den software der anvendes i det offentlige er
leverandørejet betyder imidlertid at disse serviceringsopgaver kun kan
udføres af den oprindelige udvikler.

I dag er situationen en hvor langt den overvejende del af den software der anvendes i det offentlige er leverandørejet softare. Det betyder at disse serviceringsopgaver kun kan udføres af den oprindelige leverandør.

Open Source handler således mere om kontrol af kildekoden end dens
offentligørelse.

kildekoden -> kildekodeDet men den offentlige tilgængelige kode er egentligt
> bare en bivirkning ved det oprindelige mål "At ingen skal nagte
> slutbrugeren at modificere værket i samarbejde med andre
> slutbrugre" med stort tryk på samarbejde.

Det men den .. ??
nagte -> nægte

Prøv at læse hele denne paragraf gennem.

> Adgang til Open Source software udviklet for staten kan lede
> til spill-over effekter, hvor virksomheder og borgere lettere
> og billigere kan kommunikere digitalt med det offentlige og
> hinanden.

til netværks og spill-over effekter

I det følgende fremsætter vi en række forslag til hvordan statens
standardkontrakt K 18, kan ændres for at sikre en ligevægtig konkurrence
mellem Open Source software og leverandørejet software, for at sikre
leverandøren incitamenter til at levere sikker software, samt
definitioner af åbne standarder og Open Source, og krav til
leverandører, der sikrer at de samfundsøkonomiske fordele diskuteret
ovenover realiseres, og ikke forhindres ved en udhulning af begreberne
Open Source og åbne standarder.

Definitioner
Vi anbefaler at vores definitioner af åbne standarder og Open Source
indføjes i K 18, for at sikre at disse begreber ikke undermineres med
vagere og mere uklare definitioner.

Denne sætning er dobbelt konfekt ifht. ovenstående paragraf.Dette krav er vigtigt for at undgå en udvanding af begrebet “åben
standard”. Borgere og virksomheder bør have adgang til en sådan
“dåseåbner” til forvaltningens evt. lukkede standarder for altid at
kunne kommunikere med staten uden at være tvunget til at købe samme
softwareplatform.

Dette krav er vigtigt for at undgå en udvanding af begrebet "åben standard". Borgere og virksomheder sikres samtidigt fri muligheden for kommunikation med staten og uafhængighed fra statens valg af leverandør, fordi de sikres af en "dåseåbner" paragraf der kan åbne for forvaltningens leverandørafhængige standarder.

Totalomkostninger
De samlede omkostninger et softwareprodukt afstedfører i løbet af hele
dets levetid (Total Cost of Ownership, TCO) bruges ofte som mål når der
skal vælges softwareløsninger.


hvor softwaren anvendes er vigtige faktorer i lignelsen. Man kan derfor

ligningen eller sammenligningen?


Vi foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe, der påtager sig at
definere saglige “best  practice”-kriterier for hvordan
totalomkostningerne ved software anslås på basis af erfaringer med både
leverandørejet software og Open Source Software, således at en objektiv
økonomisk sammenligning tilstræbes.

Noget omkring TCO vs. samfundsøkonomi burde indsættes/flyttes her til.

I dag udsteder staten reelt eneretter til servicering og vedligeholdelse
af den offentlige IT-infrastruktur idet kun nogle ganske få dominerende
leverandører har mulighed for at servicere og viderudvikle den
leverandørejede software der anvendes i forvaltningen.

Adder noget i stil af følgende:


Dette betyder at der er reele og signifikante udgifter at
spare ved at genskabe en konkurrence situation på
softwaremarkedet.

--
  Mvh. Carsten 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *