[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Tekniske foranstaltninger og ophavsret (Was: Re: [FORENING] Re: Re: [FORENING] [OT] DVD'er relevant? St ?iso-8859-1?Q?rxm?= relevant?)On Sunday 26 January 2003 19:16, Erik Lange wrote:
> >Ideen om kvalitetstab er ikke så relevant længere efter min mening,
> >fordi digitale ting godt kan have kvalitetstab, og analoge kan have
> >meget ubetydelige kvalitetstab.
>
> Ok - den kan jeg godt købe... men dvs. at vi er nød til at revurdere
> alle former for kopiering, da den teknologiske udvikling har gjort,
> at kopierne her af en væsentlig anden kvalitet idag, end de var for
> 20 år siden. Dermed også muligheden for at kopierne undergraver
> opretshavernes mulighed for at få et rimeligt vederlag, såfremt vi
> tillader fri kopiering. Og den mulighed må vi ikke undergrave, da der
> så ikke længere er noget til at motivere til ny produktion, hvilket
> vil medføre et kunstnerisk fattigere samfund, til skade for alle
> borgere. Eller hvad ?

Jeg tror ihvertfald den nuværende skelnen er utidssvarende på mange 
områder. Man bør nok lave en anden form for skelnen mellem kopiering, 
end den ret tilfældige der bygger på analog/digital.

Ideen var vel førhen at analoge kopier ikke så let lod sig udnytte 
kommercielt, og at man så kunne tillade lidt mindre skrappe regler. 
Revisionen i 2001 der gav mulighed for privatkopieringen var vel et 
forsøg på at give mulighed for en ikke-kommerciel kopiering også når 
det gjaldt digitale medier. Den er muligvis for vidtgående, men jeg 
tror man bør ligestille analoge og digitale medier, og så finde nogle 
fornuftige regler for ikke-kommerciel kopiering.
Men det er klart det var nemmere dengang man betragtede analog som 
ufarlig.

Vi kan ikke gøre noget ved teknologien, og jeg tror sgu heller ikke vi 
kan gøre ret meget ved folks sans for rimelighed (eller mangel på 
samme) uanset om man bruger pisk eller gulerod. Et eller andet sted 
tror jeg vi vil se at mediebilledet kommer til at ændre sig. Der vil 
være værkstyper som det ikke kommercielt kan betale sig at producere, 
og så vil der måske være andre der er penge i.
Det ser jeg ikke nødvendigvis som et problem, det er også en mulighed. 
Jeg tror f.eks heller ikke at man i fremtiden kan leve af kun at sælge 
hyldesoftware. Jeg håber lidt på en Open Source lignende revolution fra 
andre værkstyper også. Det er som jeg ser det nok den eneste 
fremtidsholdbare mulighed.
Men det kan der naturligvis ikke gøres noget ved politisk, det er noget 
græsrødderne selv skal beslutte sig til. Indtil det sker (hvis det 
sker) må man forsøge at udøve en eller anden form balancekunst så vi 
ikke får alt for ekstreme konflikter.


Men jo jeg er også meget ekstrem i mine langsigtede holdninger. :) Jeg 
håber lidt på en form for kulturel guldalder som vi har set det med OSS 
verdenen.


-- 
Esben Jensen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *