[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Tekniske foranstaltninger og ophavsret (Was: Re: [FORENING] Re: Re: [FORENING] [OT] DVD'er relevant? St ?iso-8859-1?Q?rxm?= relevant?)At 07:43 PM 1/26/03, Esben Jensen wrote:
On Sunday 26 January 2003 19:16, Erik Lange wrote:
> >Ideen om kvalitetstab er ikke så relevant længere efter min mening,
> >fordi digitale ting godt kan have kvalitetstab, og analoge kan have
> >meget ubetydelige kvalitetstab.
>
> Ok - den kan jeg godt købe... men dvs. at vi er nød til at revurdere
> alle former for kopiering, da den teknologiske udvikling har gjort,
> at kopierne her af en væsentlig anden kvalitet idag, end de var for
> 20 år siden. Dermed også muligheden for at kopierne undergraver
> opretshavernes mulighed for at få et rimeligt vederlag, såfremt vi
> tillader fri kopiering. Og den mulighed må vi ikke undergrave, da der
> så ikke længere er noget til at motivere til ny produktion, hvilket
> vil medføre et kunstnerisk fattigere samfund, til skade for alle
> borgere. Eller hvad ?

Jeg tror ihvertfald den nuværende skelnen er utidssvarende på mange
områder. Man bør nok lave en anden form for skelnen mellem kopiering,
end den ret tilfældige der bygger på analog/digital.

Det har du nok meget ret i :-)


Ideen var vel førhen at analoge kopier ikke så let lod sig udnytte
kommercielt, og at man så kunne tillade lidt mindre skrappe regler.
Revisionen i 2001 der gav mulighed for privatkopieringen var vel et
forsøg på at give mulighed for en ikke-kommerciel kopiering også når
det gjaldt digitale medier. Den er muligvis for vidtgående, men jeg
tror man bør ligestille analoge og digitale medier, og så finde nogle
fornuftige regler for ikke-kommerciel kopiering.

Det er nok det smarteste, ja...


Men det er klart det var nemmere dengang man betragtede analog som
ufarlig.

Enig - hmm... er jeg virkelig så gammeldags ?


Damn!

Vi kan ikke gøre noget ved teknologien, og jeg tror sgu heller ikke vi
kan gøre ret meget ved folks sans for rimelighed (eller mangel på
samme) uanset om man bruger pisk eller gulerod. Et eller andet sted
tror jeg vi vil se at mediebilledet kommer til at ændre sig. Der vil
være værkstyper som det ikke kommercielt kan betale sig at producere,
og så vil der måske være andre der er penge i.
Det ser jeg ikke nødvendigvis som et problem, det er også en mulighed.
Jeg tror f.eks heller ikke at man i fremtiden kan leve af kun at sælge
hyldesoftware. Jeg håber lidt på en Open Source lignende revolution fra
andre værkstyper også. Det er som jeg ser det nok den eneste
fremtidsholdbare mulighed.

Hmm... det kræver så, at vi går væk fra at motivere til produktion, ved at give oprathavere ret til et rimeligt vederlag for deres frembringelser... jeg tror det vil være meget problematisk - selv inden for software, er det ikke slået igennem endnu. Men jeg kan godt se din pointe.


Jeg tror bare der går lang tid, før vi kan melde os ud af Bernerkonventionen, eller få ændret det grundliggende princip i denne.


Men det kan der naturligvis ikke gøres noget ved politisk, det er noget
græsrødderne selv skal beslutte sig til. Indtil det sker (hvis det
sker) må man forsøge at udøve en eller anden form balancekunst så vi
ikke får alt for ekstreme konflikter.

Samrås for Ophavsret mener jo, at tretrinstesten bør ændres, så al brug forudsætter eksplicit godkendelse fra opretshaver - og det er jo mildt sagt at gå den modsatte vej. De har foreslået, at den danske regering indfører en sådan praksis i danmark, og påsigt arbejder på at eksportere dette regelsæt til resten af EU, og i sidste ende af den vej, får ændret Bernerkonventionen. Det er efter min mening helt jul i hovedet! Men det er stærke kræftervi er oppe imod der, som vi bliver nødt til at forholde os til... jeg så helt at vi kunne anvise dem et alternativ, der kan accepteres af alle parter...


Men jo jeg er også meget ekstrem i mine langsigtede holdninger. :) Jeg
håber lidt på en form for kulturel guldalder som vi har set det med OSS
verdenen.

Hmm... det kræver altså, at vi kan anvise en anden vej at ernære sig på, for opretshaverne...


Jeg ikke det er helt urimeligt at sige, at kopiering skal forudsætte ejerskab af et original-eksemplar... man kan jo godt være ejer af noget, som man har fået gratis...


Hilsen, Erik Lange --

Om den nye ophavsretlov:
"Det skal nok blive sjovt at forklare min søn om det!
- det med blomster, bier og relativitetsteori er jo vand ved siden af."

Henrik Lund Kramshøj 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *