[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Tekniske foranstaltninger og ophavsret (Was: Re: [FORENING] Re: Re: [FORENING] [OT] DVD'er relevant? St ?iso-8859-1?Q?rxm?= relevant?)On Sunday 26 January 2003 20:47, Erik Lange wrote:
> At 07:43 PM 1/26/03, Esben Jensen wrote:
> >Ideen var vel førhen at analoge kopier ikke så let lod sig udnytte
> >kommercielt, og at man så kunne tillade lidt mindre skrappe regler.
> >Revisionen i 2001 der gav mulighed for privatkopieringen var vel et
> >forsøg på at give mulighed for en ikke-kommerciel kopiering også når
> >det gjaldt digitale medier. Den er muligvis for vidtgående, men jeg
> >tror man bør ligestille analoge og digitale medier, og så finde
> > nogle fornuftige regler for ikke-kommerciel kopiering.
>
> Det er nok det smarteste, ja...
>
> >Men det er klart det var nemmere dengang man betragtede analog som
> >ufarlig.
>
> Enig - hmm... er jeg virkelig så gammeldags ?
>
> Damn!

Hehe, jeg tror slet ikke du er gammeldags set i forhold til de fleste 
danskere. Men vi har kun lige set smagsprøver på informationssamfundet, 
og det er jo gerne den menneskelige tilpasningsevne der tager længst 
tid. 


> >Vi kan ikke gøre noget ved teknologien, og jeg tror sgu heller ikke
> > vi kan gøre ret meget ved folks sans for rimelighed (eller mangel
> > på samme) uanset om man bruger pisk eller gulerod. Et eller andet
> > sted tror jeg vi vil se at mediebilledet kommer til at ændre sig.
> > Der vil være værkstyper som det ikke kommercielt kan betale sig at
> > producere, og så vil der måske være andre der er penge i.
> >Det ser jeg ikke nødvendigvis som et problem, det er også en
> > mulighed. Jeg tror f.eks heller ikke at man i fremtiden kan leve af
> > kun at sælge hyldesoftware. Jeg håber lidt på en Open Source
> > lignende revolution fra andre værkstyper også. Det er som jeg ser
> > det nok den eneste fremtidsholdbare mulighed.
>
> Hmm... det kræver så, at vi går væk fra at motivere til produktion,
> ved at give oprathavere ret til et rimeligt vederlag for deres
> frembringelser... jeg tror det vil være meget problematisk - selv
> inden for software, er det ikke slået igennem endnu. Men jeg kan godt
> se din pointe.

Der vil i sådan en situation sikkert være værkstyper der helt forsvinder 
fra jordens overflade. Men jeg er nok lidt mere forhåbningsfuld end 
dig, for jeg tror med hensyn til kunsten at det er noget man gør fordi 
det skal ud. Selv når kunstnerne risikerer forfølgelse udøver de deres 
kunst.
Det der med at tjene penge på kunst er da en ret ny ting, og der er vel 
ikke mange andre end musikindustrien og Hollywood der har det store 
held med det.
Menneskets natur er at skabe, det kan hverken penge, teknologi eller lov 
lave om på. :)

De ting der vil kunne klare sig vil være ting der ikke nemt kan 
kopieres, enten fordi de er tæt knyttet til et fysisk materiale (bøger, 
biograffilm) eller fordi de kræver menneskelig medvirken (undervisning, 
support, koncerter, dramatik)


> Jeg tror bare der går lang tid, før vi kan melde os ud af
> Bernerkonventionen, eller få ændret det grundliggende princip i
> denne.

Ja helt klart, det tager måske flere generationer


> >Men det kan der naturligvis ikke gøres noget ved politisk, det er
> > noget græsrødderne selv skal beslutte sig til. Indtil det sker
> > (hvis det sker) må man forsøge at udøve en eller anden form
> > balancekunst så vi ikke får alt for ekstreme konflikter.
>
> Samrås for Ophavsret mener jo, at tretrinstesten bør ændres, så al
> brug forudsætter eksplicit godkendelse fra opretshaver - og det er jo
> mildt sagt at gå den modsatte vej. De har foreslået, at den danske
> regering indfører en sådan praksis i danmark, og påsigt arbejder på
> at eksportere dette regelsæt til resten af EU, og i sidste ende af
> den vej, får ændret Bernerkonventionen. Det er efter min mening helt
> jul i hovedet! Men det er stærke kræftervi er oppe imod der, som vi
> bliver nødt til at forholde os til... jeg så helt at vi kunne anvise
> dem et alternativ, der kan accepteres af alle parter...

Hmm, ja. Jeg er mere bange for Sony og Egmont end jeg er for jörg Heider 
og Le Pen.
En eller anden sagde at vi i Danmark aldrig får diktatur, fordi vi er i 
stand til at grine af selvbestaltede magtpersoner. Vi skal grine lidt 
mere af underholdningsindustrien. De bliver sgu taget for seriøst.


> >Men jo jeg er også meget ekstrem i mine langsigtede holdninger. :)
> > Jeg håber lidt på en form for kulturel guldalder som vi har set det
> > med OSS verdenen.
>
> Hmm... det kræver altså, at vi kan anvise en anden vej at ernære sig
> på, for opretshaverne...

De kan skrive avisartikler, lave reklamefilm på bestilling, skrive 
festsange til Socialdemokratiets jubilæer. Det lyder ikke så 
glorværdigt, men det er også synd for buntmagere, børstenbindere og 
sadelmagere. Erhverv skifter.
Men som sagt mine visioner er langsigtede, og rimeligt ubrugelige på det 
kortsigtede politiske plan. På kort sigt skal de kunne tjene penge 
indtil de finder ud af at omstille sig.
Der tror jeg vi er nødt til at arbejde hårdt for at finde brugbare 
studehandler. Og så holde stædigt på rettighederne for forbrugere og 
små ophavsmænd. De store kommer ikke til at mangle indflydelse, og jeg 
tvivler på vi kan gøre dem tilfredse, de tager hele armen hvis vi 
rækker dem en lillefinger.
Jeg tror den bedste løsning er pragmatisk at forsøge at begrænse den 
uatoriserede kopiering både lovlig og ulovlig, istedet for at forsøge 
at finde mirakelkure. I virkeligheden synes jeg slet ikke det går så 
skidt, i forhold til skræmmescenarierne. 


> Jeg ikke det er helt urimeligt at sige, at kopiering skal forudsætte
> ejerskab af et original-eksemplar... man kan jo godt være ejer af
> noget, som man har fået gratis...

Jo det er en meget rimelig ide, og en som folk kan forstå. Men vi støder 
ind i problemstillingen om hvorvidt ejerskab en kopi også kræver 
ejerskab at originalen. Det er lidt problematisk hvis originalen 
forsvinder.


-- 
Esben Jensen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *