[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] B 27: Udkast til udvalgshenvendelse (v 0.4)Jesper Laisen wrote:
Er patentkapløbet ikke tabt?

Der var dansk flertal for EU kommissionens softwarepatent direktiv, direktivet er dog endnu ikke kommet igennem parlamentet, og der er der nogle forslag til ændringer af artiklerne, specielt at addere en definitioner af teknisk, der hvis de accepteres, kan væsentligt indskrænke muligheden for at udstede patenter på software algoritmer ifht. hvad der sker PT.

> Hvorfor handler brevet pludselig om patenter?

Patenter skævvrider konkurrencen mellem OSS og
leverandørejet software, en strategi for at genskabe
konkurrence må derfor tage hensyn til dette.

Ligeledes er det vigtigt at støtte op om det arbejde der
sker i EU parlamentet ved her hjemme at gøre opmærksom
på problemerne med patenter.


Med hvilket argument skal open source software friholdes for et erstatningsansvar? At der ikke er nogen penge, så det alligevel
> ikke giver nogen mening? Samme argument gælder jo for stort set
> alle mindre virksomheder.

Jeg tror ikke det er noget problem for OSS, fordi fejl
typisk rettes langt hurtigere end i leverandørejet softare.
Det er derimod vigtigt i sammenligningen mellem OSS og
leverandørejet software at have sikkerhedsaspeket med.

Dette forslag kunne slettes, og istedet diskuteres som
et punkt under TCO argumenterne.


Statens indkøb betales med skattepenge, og der er derfor vigtigt at få
den bedste software for pengene set i et samfundsøkonomisk perspektiv,
og ikke blot et snævert perspektiv, der kan lede til kassetænkning.
Øh, hvordan hænger dette sammen med:

"Det er for os klart at den informationsteknologiske udvikling, i såvel staten som i det omkringliggende samfund på lang sigt har bedst gavn af at det offentlige vælger de løsninger der til enhver tid er bedst og billigst og imødekommer statens behov."

Er det ikke netop kassetænkning?

Enig, den sidste paragraf er nok et levn fra før samfundsøkonomi var vigtigere end TCO.


Ligeledes kan adgang til Open Source Software også sikre at
>> virksomheder hurtigt kan digitalisere deres kommunikation med staten.
Det forstår jeg ikke. Det offentlig skal da bare definere, hvordan kommunikatione skal foregår. Det bliver da ikke hurtigere af open source software. Slettes.

Hvis det offentlige vælger at bruge/sponsorere/skabe en OSS løsning til klienter og servere der implementere en standard, så er den software tilgængelig for virsomheder, der ønsker at bruge standarden. De skal ikke først udvikle eller forhandle om at købe software, der er kompatibelt med den standard, dvs. standarden vil udbreddes hurtigere.

Dvs. statslig udvikling af den type software under OSS licens
skaber spill-over effekter i samfundet.


Softwarepatenter
Vi foreslår at staten tager ansvaret for softwarepatentkrænkelse ved
brugen af Open Source Softwareprogrammer.
Udelades. Det offentlige har bestemt af softwarepatenter er godt. Derfor eksisterer problemet ikke for dem. Det er naivt at forestille sig, at det offentlige vil acceptere at skulle dække sådan noget.

Jeg er enig i at jeg ikke regner med at de vil acceptere det. Derimod er patenter et problem ifht. OSS, og for en ligeværdig konkurrence mellem OSS og leverandørejet software.


Samme problem gælder hvis en offentlig institution vælger at hente Open
Source Softwareprogrammer direkte fra nettet, og bruge dem uden
tilpasning, f.eks. OpenOffice.org tekstbehandlingsprogrammet. Hvem
påtager så ansvaret for krænkelse af softwarepatenter?
Hvori består krænkelsen? Den offentlige institution krænker vel ikke
> noget ved at bruge et produkt? Krænkeren er vel udvikleren.
> Dvs eksemplet holder ikke.


Patentlovens § 3. Den ved patent opnåede eneret indebærer, at andre end patenthaveren ikke uhjemlet må udnytte opfindelsen ved


 1) at fremstille, udbyde, bringe i omsætning eller anvende et
 produkt, der er genstand for patent, eller importere eller besidde
 produktet med sådant formål, eller

 2) at anvende en fremgangsmåde, der er genstand for patent, eller
 udbyde den til anvendelse her i landet, såfremt den, der udbyder
 fremgangsmåden, ved, eller omstændighederne gør det åbenbart, at
 fremgangsmåden ikke må anvendes uden patenthaverens samtykke,
 eller

 3) at udbyde, bringe i omsætning eller anvende et produkt, som er
 fremstillet ved en fremgangsmåde, der er genstand for patent,
 eller importere eller besidde produktet med sådant formål.

Stk. 2. Eneretten indebærer ligeledes, at andre end patenthaveren ikke uhjemlet må udnytte opfindelsen ved at levere eller tilbyde nogen, som ikke er berettiget til at udnytte opfindelsen, midler til at udøve denne her i landet, såfremt disse midler vedrører et væsentligt element i opfindelsen og leverandøren eller tilbudsgiveren ved, eller det efter omstændighederne er åbenbart, at de er egnede og bestemt til sådan anvendelse. Er midlet en i handelen almindeligt forekommende vare, gælder dette dog kun, såfremt den, der leverer eller tilbyder at levere midlet, tilskynder modtageren til at begå handlinger som nævnt i stk. 1. Ved anvendelsen af bestemmelserne i 1. og 2. pkt. anses personer, der udfører handlinger som nævnt i stk. 3, nr. 1, 3 eller 4, ikke for berettigede til at udnytte opfindelsen.

Er et softwareprodukt patententeret, så skal der licens til at
udvikle, distributere og anvende det. Dvs. staten kan sagtens
krænke patenter ved at bruge OSS.

--
 Mvh. Carsten 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *