[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] MP3 patentet - OK ?Preben Mikael Bohn wrote:
> [Ole Husgaard skrev:]
> > Vi kender vel efterhånden alle forskellen på opdagelser og
> > opfindelser...
> 
> Hvad er den?

En opdagelse er når man opdager noget, som allerede eksisterer.

En opfindelse er når man laver noget nyt, som ikke eksisterede
tidligere.

Kim G. Hansen skriver i sin doktorafhandling om softwarepatenter
under overskriften "Det sproglige opfindelsesbegreb":
 "Da begrebet "opfindelse" ikke er positivt defineret i lovteksten
 må der tages udgangspunkt i indholdet af det almindelige sproglige
 begreb, som i sin oprindelige betydning omfattede opdagelser men
 som nu - formentlig under indflydelse af patentlovens opfindelses-
 begreb - sædvanligvis anvendes om (nye) frembringelser i form af
 metoder, konstruktioner indretninger, instrumenter m.v."

I sit forsøg på at forsvare lovligheden af softwarepatenter, er Kim
G. Hansen nødt til at indføre en ny fortolkning af patentlovens
opfindelsesbegreb. Derfor skelner han mellem "det sproglige
opfindelsesbegreb" og "opfindelsesbegrebet i patentlovens forstand".

I hans beskrivelse af "opfindelsesbegrebet i patentlovens forstand"
refererer han både til EPOs guidelines, den amerikanske patentlov
og den japanske patentlov - i et forsøg på at retfærdiggøre en ny
fortolkning, hvor opfindelser i patentretslig forstand ikke behøver
at være det, som man normalt forstår ved opfindelser.
I en fodnote til dette afsnit skriver han:
 "Dette svarer til Damms specielle opfindelsesbegreb, jfr. Opfinder-
 rettens Genstand, s. 60 ff. Koktvedgaard kalder tillige dette
 begreb for snævert, jfr. Immaterialretspositioner, s. 141, hvilket
 dog i Lærebog i Immaterialret, s. 186, modificeres til typisk
 snævrere. Afhængig af anskuelse kan begrebet formentlig siges at
 være bredere end det moderne sproglige begreb, idet der kan opnås
 patent på visse former for opdagelser, herunder i form af kemiske
 forbindelser, næringsmidler og senest sekvenser eller delsekvenser
 af gener. Jfr. om sidstnævnte Tine Sommer: Retlig beskyttelse af
 bioteknologi, UfR 2000.457."
Det er vist tydeligt, at han ikke synes om, at andre juridiske
eksperter mener at opfindelsesbegrebet er snævert. Men interessant i
denne fodnote er specielt, at han skriver, at der kan tages patent
på visse former for opdagelser. Det er forholdsvist nyt, at disse
former for opdagelser kan patenteres - og det er svært at se det
juridiske grundlag, når patentlovens §1, stk. 2, nr. 1 direkte siger,
at opdagelser ikke regnes for opfindelser, og når §1, stk. 1 siger
at kun opfindelser kan patenteres.

> 
> > Matematiske formler er opdagelser, ikke opfindelser.
> 
> Huh? Det forstår jeg ikke, kan du uddybe det???

Enhver matematisk formel har altid eksisteret, uanset om den
er blevet konkret formuleret af nogen - på samme måde som
alle positive heltal altid har eksisteret, uanset om nogen
har brugt dem.

> > Blev relativitetsteorien patenteret? Einstein
> > arbejdede på et patentkontor, så han burde vide om han kunne
> > "beskytte" sin forskning.
> 
> Men dermed ikke sagt at han ville have gjort det bare fprdi han vidste noget
> om det...
> 
> > MPs's "grundlæggende ide og princip" er en matematisk formel
> > (en funktion).
> 
> Som bygger på forskning.

Ligesom f.eks. relativitetsteorien.

> > Men hvis man legaliserer patenter på så simple matematiske
> > funktioner, kan man ikke undgå også at legalisere patenter
> > på alle former for matematik.
> 
> Hvorfor ikke? Det kommer vel an på hvor du lægger grænsen.

Netop. Hvis man lægger grænsen, så simple matematiske funktioner
kan patenteres, hvordan skulle man så kunne forsvare ikke at
tillade patenter på alle funktioner?

> >> * Så hvorfor skal man ikke kunne tage patent på MP3, når man kan tage
> >> patent på f.eks. medicin?
> > Er medicin matematiske formler?
> 
> Det kunne det vel godt være i fremtiden, hvis det ikke allerede er det...

Hvordan det?

Medicin tilhører den fysiske verden.
Matematik tilhører den abstrakte verden.
Se: http://www.softwarepatenter.dk/filosofisk.html

> > Hvis man udvikler et helt nyt stof, som ikke tidligere har
> > eksisteret, har man gjort en opfindelse.
> 
> Og hvis man opdager det ved et tilfælde (efter mange forsøg måske?) er det en
> opdagelse?

Ja, uanset hvor meget man har forsket for at opdage stoffet.

Et eksempel: I 1948 fandt australieren John Cade efter en del
forskning - og ved et tilfælde - ud af, at lithium havde en
gavnlig effekt på maniske lidelser. Men lithium er et
almindeligt grundstof, så han havde gjort en opdagelse, og
ikke en opfindelse. Så han kunne ikke patentere.
I dag - med den nye fortolkning af patentretten - er jeg
bange for, at der ville være givet patent på stoffet - uanset
at der er tale om et grundstof.

M.v.h,

Ole Husgaard.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *