[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] MP3 patentet - OK ?On Wed, 29 Jan 2003 19:27:38 +0100
Ole Husgaard <sslug@sslug> wrote:
<klip>
> Kim G. Hansen skriver i sin doktorafhandling om softwarepatenter
> under overskriften "Det sproglige opfindelsesbegreb":
> "Da begrebet "opfindelse" ikke er positivt defineret i lovteksten
>  må der tages udgangspunkt i indholdet af det almindelige sproglige
>  begreb, som i sin oprindelige betydning omfattede opdagelser men
>  som nu - formentlig under indflydelse af patentlovens opfindelses-
>  begreb - sædvanligvis anvendes om (nye) frembringelser i form af
>  metoder, konstruktioner indretninger, instrumenter m.v."
> 
> I sit forsøg på at forsvare lovligheden af softwarepatenter, er Kim
> G. Hansen nødt til at indføre en ny fortolkning af patentlovens
> opfindelsesbegreb. Derfor skelner han mellem "det sproglige
> opfindelsesbegreb" og "opfindelsesbegrebet i patentlovens forstand".

Jag har desvärre ikke funnit de svenske forarbejden til
patentloven som siger at en opfindelse kontroller
naturkrafterna (ca), men en svensk dommer har sagt til meg at
referencen til naturkrefter blevet slettet först i år 2000.

Kim siger ikke noget om dette, ikke heller om Disopsitionsprogramm som
indeholder samma typ af definition av opfindelse.

> I hans beskrivelse af "opfindelsesbegrebet i patentlovens forstand"
> refererer han både til EPOs guidelines, den amerikanske patentlov
> og den japanske patentlov - i et forsøg på at retfærdiggøre en ny
> fortolkning, hvor opfindelser i patentretslig forstand ikke behøver
> at være det, som man normalt forstår ved opfindelser.

"a patentable invention is a teaching for plan-conformant action
utilising controllable natural forces for achieving a causally
overseeable result."

"Danach ist als patentierbar anzusehen eine Lehre zum planmässigen
Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines
kausal übersehbaren Erfolges"

http://swpat.ffii.org/papiere/bgh-dispo76/index.de.html

Ikke et ord om dette i Kim Hansen DOKTORSAFHANDLING. Ret dårligt ikk?

> I en fodnote til dette afsnit skriver han:
> "Dette svarer til Damms specielle opfindelsesbegreb, jfr. Opfinder-
>  rettens Genstand, s. 60 ff. Koktvedgaard kalder tillige dette
>  begreb for snævert, jfr. Immaterialretspositioner, s. 141, hvilket
>  dog i Lærebog i Immaterialret, s. 186, modificeres til typisk
>  snævrere. Afhængig af anskuelse kan begrebet formentlig siges at
>  være bredere end det moderne sproglige begreb, idet der kan opnås
>  patent på visse former for opdagelser, herunder i form af kemiske
>  forbindelser, næringsmidler og senest sekvenser eller delsekvenser
>  af gener. Jfr. om sidstnævnte Tine Sommer: Retlig beskyttelse af
>  bioteknologi, UfR 2000.457."

> Det er vist tydeligt, at han ikke synes om, at andre juridiske
> eksperter mener at opfindelsesbegrebet er snævert. Men interessant i
> denne fodnote er specielt, at han skriver, at der kan tages patent
> på visse former for opdagelser. Det er forholdsvist nyt, at disse
> former for opdagelser kan patenteres - og det er svært at se det
> juridiske grundlag, når patentlovens §1, stk. 2, nr. 1 direkte siger,
> at opdagelser ikke regnes for opfindelser, og når §1, stk. 1 siger
> at kun opfindelser kan patenteres.

Lidt off topic, men mange juridiske experter hved ikke heller at
patenter er _industiell_ ejendom.

> > > Matematiske formler er opdagelser, ikke opfindelser.
> > 
> > Huh? Det forstår jeg ikke, kan du uddybe det???
> 
> Enhver matematisk formel har altid eksisteret, uanset om den
> er blevet konkret formuleret af nogen - på samme måde som
> alle positive heltal altid har eksisteret, uanset om nogen
> har brugt dem.
 
> > > Blev relativitetsteorien patenteret? Einstein
> > > arbejdede på et patentkontor, så han burde vide om han kunne
> > > "beskytte" sin forskning.
> > 
> > Men dermed ikke sagt at han ville have gjort det bare fprdi han
> > vidste noget om det...

Er ikke industriel framstilling her og relevant?
 
<klip>

//Erik Josefsson


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *