[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] MP3 patentet - OK ?>> > Medicin tilhører den fysiske verden.
>> > Matematik tilhører den abstrakte verden.
>> > Se: http://www.softwarepatenter.dk/filosofisk.html
>> Well, det er bare ikke korrekt IMHO. I langt de fleste tilfælde vil de to
>> ting være godt og grundigt blandet sammen, hvilket jo netop giver sig
>> udtryk i at man skal sætte grænser. Det er DER problemstillingen med
>> patenter er, hvor sætter man grænsen, og hvem bestemmer det?
> Hvad er din opfatning om Dispositionsprogramm?

Måske skulle jeg svare med et andet spørgsmål: Er det ikke korrekt at det i
mange tilfælde vil være praktisk umuligt at skelne fast mellem om en
opfindelse (i ordets videste begreb, og ikke bare inden for en snæver
patent-retslig definition, såfremt der vitterligt måtte være en sådan)
tilhører den "fysiske" verden eller den "abstrakte" verden, såfremt det er en
opfindelse der bygger på del-elementer af begge verdener?

>> I sin yderste konsekvens skal man
>> jo på forhånd kategorisere alle opdagelser/opfindelser inden for f.eks.
>> matematik/fysik/etc og bestemme hvilke af disse kategorier der kan
>> patenteres,
> Her har du fejl. Patentloven er klog nog at ikke kategorisere på den måden
> du beskriver.

"Klog"... Ja, og det understeger vel blot min pointe. Dette er jo med til at
gøre tingene mere diffuse.

>> men det er bare ikke altid så nemt.
> Hvorner er graensedragning nemt?

Er det et reelt spørgsmål?

>> Den eneste løsning
>> er derfor at droppe patenter helt og aldeles, men det er naturligvis
>> utopisk at tro at dette vil ske af (muligvis) indlysende økonomiske
>> grunde.
> Eneste lösning? Det lyder lidt som när nogle siger att eneste lösning på
> problemet med priatkopiering er at droppe ophavsretten helt og aldeles.

Forstå mig ret: Jeg taler om den eneste løsning hvor man ikke kunne
argumentere logisk mod at en opfindelse kan få et patent mens en anden
(tilsyneladende i nogenlunde samme kategori, etc) ikke kan. Såfremt der ikke
var patenter ville dette naturligvis ikke være et problem.

Hvis du kan give mig bare én løsning hvor man stadig kunne opnå patent (uden
naturligvis at gå i den anden grøft og sige at alt skulle kunne patenteres)
men hvor der var en 100% klar skillelinje, så er jeg da lydhør. Men jeg
tvivler på det...

>> Ergo er patent-diskussionen egentlig overflødig; IMO kan man ikke definere
>> hvad der må patenteres og hvad man ikke må, uden at man kommer ind på
>> nogle helt fundamentale problemstillinger der er
>> (næsten?) umulige at løse.
>
> Ergo... er du ikke särlig intresserad af hvidenskab (altså fundamentale
> problemstillinger)?

Videnskab er ikke identisk lig med fundamentale problemstillinger. Men der
indgår fundamentale problemstillinger i videnskab. Dette har intet med
ovenstående diskussion at gøre.

Med venlig hilsen Preben

-- 
This message has been made up using recycled ideas and language constructs.
No plant or animal has been injured in process of making this message.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *