[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

"do the right thing" v0.1äuhm, jag glemmede at det hele har et tema: swpats.... unskuld


LOV
===

- rättsikerhed
Den rättspraxis som gett upphov till konflikter mellan upphovsrätt och
patenträtt skall upphöra. Patentanspråk på grunläggande funktionalitet i
datorprogram skall förklaras ogiltiga.

- effektivitet
Det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram skall förstärkas.
Rättshjälp för företag och privatpersoner inom mjukvarubranchen som
drabbas av utomeuropeiska patentanspråk på sin egendom skall införas.


MARKNAD
=======

- konkurrence
Monopolbildning i mjukvaruindustrin skall motverkas.

- innovation
Kunskapsspridnig skall stimuleras. Patent 


STAT
====

- standarder
Offentlig förvaltning skall använda produkter som använder öppna
standarder.

- infrastruktur
Investeringar i informationsinfrastruktur skall vara oberoende av
leverantör.


SAMFUND
=======
öhh.. hvis det ikke nu er "stat"...


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *