[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

"do the right thing" v0.3LAG
===

- rättsäkerhet
Den rättspraxis som gett upphov till konflikter mellan upphovsrätt och
patenträtt skall upphöra. Patentanspråk på grunläggande funktionalitet i
datorprogram skall förklaras ogiltiga. Yttrandefrihet och yrkesfrihet
för programmerare skall garanteras.

- effektivitet
Det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram skall förstärkas.
Rättshjälp för företag och privatpersoner inom mjukvarubranchen som
drabbas av utomeuropeiska patentanspråk skall införas.

- transparens
EU skall ta det fulla ansvaret för lagstiftning och verkställan av
lag inom EU och inte överlåta det till mellanstatliga organistioner.


MARKNAD
=======

- konkurrens
Monopolbildning i mjukvarubranchen skall motverkas. Patentsystemet skall
begränsas till områden där det fyller sin funktion att stimulera
ekonomisk tillväxt. I mjukvarubranchen hämmas den ekonomiska
utvecklingen.

- innovation
Kunskapsspridnig i mjukvarubranchen skall stimuleras. Patentsystemet
skall begränsas till områden där det fyller sin funktion att stimulera
utveckling genom kunskapsspridnig. I mjukvarubranchen existerar väl
fungerande system för kunskapsspridning baserade på upphovsrätten.


STAT
====

- standarder
Offentlig förvaltning skall använda mjukvaruprodukter som använder
öppna, patentfria standarder.

- infrastruktur
Informationssamhällets infrastruktur skall inte kontrolleras av, eller
vara beroende av, ett fåtal multinationella företag. Patentanspråk på
informationssamhällets grundläggande funktioner som t ex kommunikation
via Internet skall förklaras ogiltiga.

- investeringar
Investeringar i informationsinfrastruktur skall ha som målsättning
att skapa ett öppet demokratiskt samhälle.


SAMHÄLLE
========

- forskning
Åtgärder för att garantera fri forskning inom datalogi, kryptologi och
informationsvetenskap skall genomföras.

- medborgare

hvad her... skal ha frihed at välja eller? Välja vad?


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *