[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Deep Linking legalt - i TysklandOn Wed, 06 Aug 2003 12:10:02 +0200, Peter Maersk-Moller
<sslug@sslug> wrote:

>Hej Jesper.
>
>Jesper Laisen wrote:
>> 
>>>De danske domstole og tildels advokatstanden ser dog anderledes på dette.
>>>De ønsker at hele byrden og omkostningen skal tilfalde samfundet og ikke
>>>udbyderen ---- eller også har domstolene måske ikke fattet konsekvenserne
>>>for samfundet af deres beslutning, eller også er de ligeglade.
>> 
>> 
>> De danske domstole har ikke nogen holdning. De afgører, hvad loven er. Det
> > har så visse konsekvenser, som du kan være enige eller uenige i, men det er
> > en anden sag.
>
>Ideelt set har du ret. I den virkelige verden foretages der en afvejning,
>specielt i sager, hvor loven ikke er klar - og det er den vist ikke, hvad
>angår dybe links. 

Links er ikke reguleret i loven.

Men loven tager højde for, at man ikke må skade andre.

Hvis man skader andre via dybe links, så kan man godt få det til at
lyde som om, at man ikke må linke dybt - men det er en misforstået
overfortelkning ;-)

>Gennem tiden (over tid) har vi set, at domstole har ændret
>praksis uden, at der nødvendigvis ligger lovændringer bag. Altså domstole
>har en (ofte) kollektiv holdning til, hvordan love skal tolkes og den
>holdning er delvist uafhængig af, hvad advokatstanden og politikere
>måtte mene, skønt disse gør, hvad de kan for at påvirke den.
>
>> Advokatstanden præsenterer fortolkningsforslag til domstolene, som domstolene
> > så anvender til at afgøre, hvad loven siger.
>> Du kan berettiget eller uberettiget kritisere loven og de politikkere, som laver den, men jeg kan ikke se, at du er berettiget i en kritik af fx. domstolene.
>
>Jeg mener ikke loven er klar. 

Ophavsretsloven før Infosoc er rimelig klar: Du må ikke skade
opretshavers legitime interesser urimeligt.

>Derfor mener jeg også at domstolene
>har foretaget en vurdering og al vurdering må i bund og grund ske
>på bagrund af holdninger. 

Det eneste en fogedret herhjemme har vurderet er, at det er
overvejende sandsyndligt, at det skader avisernes muligheder for at
sælge dybe links til deres artikler, hvis andre sælger de samme links.

>Den afgørelse som de tyske domstole
>er nået frem til er delvist forskellig fra den danske afgørelse.
>Begge landes love er uklare, men i det tyske tilfælde har domstolen
>sagt at samfundets interesse i dybe links vejer tungere end kommercielle
>interesser for et forbud. I den sammenhæng tror jeg da, at det er
>indgået i domstolens afgørelse, at kommercielle interesser relativt let
>kan forhindre et misbrug. Derfor mener jeg, at danske domstole har
>begået en fejl. Hvis loven derimod var meget klar som f.eks.
>
>   §1 Dybe links er forbudt.
>   §2 Dybe links er at forstå som .........
>
>Ja, så skulle kritikken rettes væk fra domstolene.
>
>Men sådan er det altså ikke - og domstolene må stå til ansvar for deres
>fejltagelse.

Domstolene har ikke begået en fejl ;-)

De har hidtil netop ikke gjort det til et spørgsmål om de dybe links i
sig selv, men om deres eventuelle effekt.

Hvis en mand blev dømt for, i kraftig tåge at køre 50 km/t på en
motorvej, og ved ikke at "køre efter forholdene" at foråsage et
trefikuheld, så vil du vel heller ikke sige, at nu må man kun køre 40
kmt/ på motorvejene, vel ?

Fordi nogen skader nogle opretshaveres legitime interesser, ved at
linke dybt til deres artikler, er det ikke det samme som, at alle der
linker dybt til andres materiale, gør noget ulovligt.

Hilsen,
Erik L


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *