[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Deep Linking legalt - i TysklandOn Wednesday 06 August 2003 15:26, Erik Lange wrote:
> On Wed, 6 Aug 2003 13:45:38 +0200, Esben Jensen
> <sslug@sslug>
>
> wrote:
> >On Wednesday 06 August 2003 13:27, Erik Lange wrote:
> >
> >(en hel masse om legitime interesser)
> >
> >Erik vil du ikke godt lige citere det _generelle_ afsnit af
> >ophavsretsloven som omhandler legitime interesser? Vi andre kan ikke
> >finde det. ;)
>
> Det kan Niels Elgård sikkert finde til dig ;-)

Han kunne vist heller ikke finde den lader det til, kun et specifikt 
afsnit i databasedirektivet. Men du lader til at bruge betegnelsen mere 
generelt. ;)

> Jeg vil hellere foreslå, at du læser kendelsen mod Newsbooster:
> http://www.pressenshus.dk/usr/pressenshus/ddfnet.nsf/0/a934a040c91f86
>174125692a003e8442/$FILE/Hele%20kendelsen.pdf

Uh den har jeg læst mange gange Erik.


> Derudover kan jeg anbefale at man sætter sig ind i
> Bernerkonventionen, hvis man er interesseret i ophavsret. Det er den
> al moderne ophavsret bygger på, og det er fra Bernerkonventionens
> tre-trins-test man har begreberne "legitime interesser" og  "urimelig
> skade".

Det ved jeg, den er en slags grundlov for ophavsret. Det er jo så op til 
national lovgivning at fastsætte de mere præcise regler. Derfor er det 
jo national lovgivning vi skal følge.


> >Personligt ville jeg ikke bryde mig om en lov som siger at man ikke
> > må misbruge nogens rettigheder urimeligt. Jeg er ikke uenig i det,
> > men jeg har behov for en lidt mere detaljeret angivelse.
>
> Vil du nu ha' en fast definition af begrebet "urimeligt" ?
>
> Er det i procenter tabt indtægt eller et fast kroner/øre-beløb ?
>
> Hvad med interesser der ikke er kommercielle - de er også legitime,
> og kan også skades - f.eks. ens rygte. Hvornår skader man andres
> rygte urimeligt ?
>
> Man kan IKKE stille generelle regler op, for hvornår noget er en
> ophavsretskrænkelse.  Det er derfor vi har domstolene til at fortolke
> loven.

Jo det kan man godt, og det har man gjort. Ellers kunne man fyre 
folketinget og lave een generel lov der siger 'Man må ikke skade andres 
retigheder urimeligt' og så lade domstolene styre landet. Men det har 
man altså valgt ikke at gøre.
En alt for vag lovgivning er efter min mening konfliktskabende, fordi 
ingen vil kunne blive enige om hvad der er rimeligt når det går imod 
deres interesser. Det vil også være til ulempe for privatpersoner som 
ikke har samme juridiske kompetencer som større virksomheder.


> Du kan ikke flytte den dømmende magt,ud i et sæt fast definerede
> regler - eller, jo, det KAN man godt... det er jo det man gør med
> retsbeskyttelse af tekniske foranstaltninger, men det er vi jo enige
> om er forkert...

Det troede jeg da var hele ideen i magtens tredeling? Ikke tekniske 
foranstaltninger, men fast definerede regler.

-- 
Esben Jensen 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *